PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Code เกี่ยวกับ การหาวันข้างหน้า

25 September 2008 By
next day หาวันข้างหน้า php


 <?php 
echo strtotime ("now"), "n"; 
echo strtotime ("10 September 2000"), "n"; 
echo strtotime ("+1 day"), "n"; 
echo strtotime ("+1 week"), "n"; 
echo strtotime ("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "n"; 
echo strtotime ("next Thursday"), "n"; 
echo strtotime ("last Monday"), "n"; 
?>

เราสามารถหาวันเวลาข้างหน้าด้วยฟังก์ชั่น strtotime

ตัวอย่างเช่น

อักสามเดือนข้างหน้าจะตรงกับวันที่ใด

 <?php
     $now=time(); // timestamp ของวันที่ปัจจุบัน
     $next_3_month=date("d-M-Y",strtotime("next 3 month",time())); // วันที่อีก 3 เดือนข้างหน้า		
  ?>	


Tags:: php next day หาวันข้างหน้า


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง