PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


ปลงสูตรจากภาษา java เป็นภาษา php ครับ ช่วยหน่อยครับ หรือว่ามีวิธีดึงข้อมูลในตัวแปร php มาคำนวนด้วยได้ไหมครับ

ปลงสูตรจากภาษา java เป็นภาษา php ครับ ช่วยหน่อยครับ หรือว่ามีวิธีดึงข้อมูลในตัวแปร php มาคำนวนด้วยได้ไหมครับ

พอจะมีวิธีดึงตัวแปรที่เก็บค่า php มาใส่ในสูตร java ไหมครับ

var R = 6371; // km
var dLat = (lat2-lat1).toRad();
var dLon = (lon2-lon1).toRad();
var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
   Math.cos(lat1.toRad()) * Math.cos(lat2.toRad()) *
   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2);
var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
var d = R * c;
alrt("ระยะทางได้ผลลัพธ์ = " + d);


ผมแปลงได้แบบนี้ครับ แต่ค่า $a $c ไม่ออกครับ 
<?
$R=6371;
dlat=(lat2-lat1);
dlon=(lon2-lon1);
$a=sin($dlat/2)*sin(dlat/2)+cos(lat1)*cos(lat2)*sin(dlon/2)*sin(dlon/2);
$c=2*atan2(sqrt($a),sqrt (1-$a));
$d=$R*$c;

?>

 $lat_prd = lat1
$lng_prd =lon1
lat2 = 14.85467
lon2 =103.48357โดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 10:51:37

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


 • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1

 อันเดียวกันกับอันนี้ไหม 

ลองศักษาดู http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=181โดย:  Ninenik IP: 14.207.28.xxx วันที่: 21-06-2011
 ความคิดเห็นที่ 2

เปิดไปแล้วบอกว่าสำหรับสมาชิกเท่านั้น ทั้งที่ผมล็อคอินเข้าแล้ว งงครับโดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 11:03:13
 ความคิดเห็นที่ 3

 สงสัยยังไม่ได้ยืนยันทางอีเมล์ครับ แต่เมล์ยังไม่เข้าโดย:  ธรรมะ IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 11:15:18
 ความคิดเห็นที่ 4

 ช่วยดูหน่อยครับ รันไม่ออกจอขาวครับ

<?
$lat_prd=14.8495;
$lng_prd=103.495;
?>
<script type="text/javascript"> 
var lat1=<?=$lat_prd?>; 
var lon1=<?=$lng_prd?>; 
var R = 6371; // km 
var dLat = (14.85467-lat1).toRad(); 
var dLon = (103.48357-lon1).toRad(); 
var a = Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) + 
   Math.cos(lat1.toRad()) * Math.cos(14.85467.toRad()) * 
   Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2); 
var c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a)); 
var d = R * c; 
alrt("ระยะทางได้ผลลัพธ์ = " + d); 
</script> 

 โดย:  Buraratn IP: 182.52.77.xxx วันที่: 21-06-2011 เวลา: 12:50:59