online สร้างระบบ สมาชิกออนไลน์ member online ด้วย php และ ajax ใน jQuery อย่างง่าย

1 สร้างระบบ สมาชิกออนไลน์ member online ด้วย php และ ajax ใน jQuery อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/สร้างระบบ_สมาชิกออนไลน์_member_online_ด้วย__php_และ_ajax_ใน_jQuery_อย่างง่าย-235.html
2 สอบถามเกี่ยวกับ user online
http://www.ninenik.com/forum_view_808_1.html
3 ถามเรื่องการนับ User ที่กำลัง Online ใช้งานระบบในเวลาเดียวกัน
http://www.ninenik.com/forum_view_500_1.html
4 มีปัญหากับ charset=utf-8 IE+Firefox กับระบบ Chat online
http://www.ninenik.com/forum_view_462_1.htmlปุ่มควบคุม dom parser เรียงมากไปน้อย ขอบ fgets dom datediff ภาษา focus inputtext ขอบล่าง slide ชื่อไฟล์ จังหวัด ภาษาอังกฤษ login drag and drop countdown หาวันข้างหน้า slide box ค้นหา ajax กำหนดอายุตัวแปร facebook plugin form เพิ่มแถว url code event.trigger นับเวลา ทดศนิยม ความกว้าง date path การเขียน css stream.publish cache ข้อความ reset password รัศมี ฐานข้อมูล ค้นหาโดเมน database direcory เลื่อนซ้าย หมดอายุ latitude check domain angularjs ตำแหน่งปัจจุบัน storage tab เพิ่มข้อความด้านหลัง ทบทวน maptypecontroloptions javascript break ดึงรูปภาพ เข้ารหัส post จำกัด filemanager radio แนะนำเส้นทาง แจ้งเตือน or localization iframe เลื่อนตามจอ layout google chart mouseout syntaxhighlighter jquery mobile ป้องกัน ตรึงหัวข้อ number pad css เบื้องต้น expired ข้อความเลื่อนลง after คณิตศาสตร์ scalecontroloptions str_pad onchange ลำดับขั้น สร้างไฟล์ ตัวแปร array ข้อมูล แนวตั้ง polylines ckfinder quicksearch jsonp video playlist editor google translate comment left join add to card json tfoot class padding upload basic keyboard tooltip swfobject longdo ปุ่ม ประเภทแผนที่ ตัวเลือก ขนาด service ข้อความเลื่อนขึ้น ลิสรายการ ระบบตรวจสอบ ระยะทาง where htaccess กำหนดเอง values สร้าง album ตัวแปร การล้างค่า ช่วงเวลา clearqueue resize rootscope email เรียกใช้งาน เมนูภาษา บรรทัดใหม่ google jwplayer polygon ตัวกรองพื้นฐาน การใช้งาน css chrome rating thumbnail วงกลม distinct รวมไฟล์ count word ซ่อน แสดง สมาชิก jquery plugin confirm favorites preloading fckeditor เพิ่มข้อความด้านหนัา excel mysqli เมนูย่อย function tcpdf ข้อความยาว ajaxfilemanager เมนู text input mail ตัดข้อความ regular expression จุดเริ่มต้น parent showmodaldialog เครื่องมือ แบ่งหน้าข้อมูล clone ionicframework ไฟล์ จุดสิ้นสุด dictionay imagecopymerge live datepicker getjson swap captcha จัดรูปแบบ holdready แก้ปัญหา vote พิมพ์ parsefloat ie property แนวนอนg ฐานข้อมูลจังหวัด หมุน เขียนไฟล์ inner join ชิดขอบ mobile detect อัพโหลดรูป cooki ไฟล์ json หน่วงเวลา mobile app group by ส่งค่าตัวแปร พิกัด แปลงค่า colorpicker calendar text ดึง attribute ่javascript ยืนยัน บรรทัด attribute ตาราง phonegap ฟังก์ชัน ob_start นาทีที่ผ่าน jqueryui เฉพาะตัวเลข tree domain animate active download บล็อก polyline background ปฏิทิน วันที่ เบื้องต้น อัพเดท ภาพสะท้อน between แกน x แกน y แท็บ เกี่ยวกับ css having html5 ช่องว่าง html browser inforwindow xml สลับสี dom object ฟังก์ชัน เวลา ตารางแสดงข้อมูล preloading image emoticon collection อัพโหลด สุ่มเลือก แก้ไข สร้างเส้นทาง hilight วันที่ภาษาไทย เริ่มต้น selector properties ยันทึกไฟล์ jqury flexgrid เพิ่ม ลบ แก้ไข color fixed cross domain scrollbar เลื่อนขวา screenshots decoding mouse input type file ล็อกอิน สุ่มข้อมูล mobile element jquery แย่งหน้า overlay เส้นทาง invite friends ดูได้อย่างเดียว เวลา เปลี่บน background ตรวจสอบ เลือก enable checkbox login logout link marker การเลื่อนแล้วโหลด option text ไฟล์ date object dictionary เวลาที่ผ่าน style graph api selects php sdk plugin navigation sql บัตรประชาชน อ่านไฟล์ อายุ mobile web like ค้นหาสถานที่ แปลง ลบไฟล์ preview controller in spam ประเทศ มือถือ listbox tolowercase permission css กับ html server ตัวแปร global jquery ui รูปแบบแผนที่ print twitter margin array อัพเดท status แถวในตาราง http touppercase google place localstorage cline border แสดงค่าสูงสุด แสดงข้อมูล twitteroauth cell css แบบย่อ error อัพโหลดไฟล์ meta ip address datatables autocomplete เลือกทั้งหมด position แปลค่า loading ค้นหาพิกัด หาพิกัด บังคับเลือก เลื่อน preloading page waypoints thead bookmarks header icon whois mysql ตัวอักษร continue สี ป้องกันไฟล์ effect วันเกิด comma อัพโหลด รูปภาพ css directive textarea sprite images navigationcontroloptions sub domain อากาศ ยืดหยุ่น ตำแหน่ง delay fullcalendar infowindow string แยกตัเลข contain textbox ชั่วโมงที่ผ่าน ตรวจสอบ โดเมน charset facebook เพิ่มข้อมูล แบ่งหน้า javascript sdk อัพโหลด รูป เลือกค่าสี พักัด box parseint ห้ามคัดลอง ionic angulary twitter app ลบข้อมูล list random แนวนอน กึ่งกลาง ชื่อสถานที่ ประกอบ ระบบเครื่อข่าย country number ภาษาไทย mousever ค้นหาค่า right click เครื่องคิดเลข เลขไทย แก้ไขข้อมูล ความสูง firefox window หน้าต่างใหม่ รหัสผ่าน ค้นหาเส้นทาง ปฏิทินกิจกรรม ckeditor รูปภาพ div check mail marquee weather ซ่อนและแสดง phonegap developer order by circle ลายน้ำ old rest api nodejs waiting page แปลงตัวเลข highlight video ทั้งหมด การเลื่อน banner poll cookie authentication ดึงข้อมูล นามสกุล wordwrap อัตโนมัติ object and longitude ่jquery css tab animation rss facebox break word template jquerymobile swf scroll card firebase ส่งข้อมูล ตัวเลข realtime ลบเวลา tostring ข่าว ftp google map opera msn html2canvas php popup encoding โดเมน ตรงกลาง จัดตำแหน่ง กล่องข้อความ expression ตัวกรอง attribute session icons ขนาดตัวอักษร ip ความปลอดภัย accordion scope google plus mouseover การดำเนินการ next day style sheet code แบ่งหน้า event select maximize