PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: ตัดข้อความ

1 ความแตกต่าง ระหว่าง ฟังก์ชัน strstr กับ strrchr และ การประยุกต์ ใช้งาน
http://www.ninenik.com/ความแตกต่าง_ระหว่าง_ฟังก์ชัน_strstr_กับ_strrchr_และ_การประยุกต์_ใช้งาน-268.html
2 แก้ไขการตัดข้อความด้วย substrใน php แล้วมีรูปสี่เหลี่ยม
http://www.ninenik.com/แก้ไขการตัดข้อความด้วย_substrใน_php__แล้วมีรูปสี่เหลี่ยม-201.html
3 ประยุกต์ฟังก์ชัน substr_replace ใน PHP ตัดข้อความยาวแล้วตามด้วยเครื่องหมาย ......
http://www.ninenik.com/ประยุกต์ฟังก์ชัน_substr_replace_ใน_PHP_ตัดข้อความยาวแล้วตามด้วยเครื่องหมาย_......-195.html
4 ทบทวนการตัดข้อความด้วย PHP
http://www.ninenik.com/ทบทวนการตัดข้อความด้วย_PHP-194.html
5 ฟังก์ชัน PHP ตัดข้อความยาวด้วย wordwrap
http://www.ninenik.com/ฟังก์ชัน_PHP_ตัดข้อความยาวด้วย_wordwrap-147.htmlexport element ประกอบ reactive form ประเภทแผนที่ highlight query builder xss อัพโหลดรูป bootstrap countdown calendar login จัดรูปแบบ header และ footer icon กล่องข้อความ pdfviewver path รวมแถว plugin sub domain codeigniter ลบเวลา google sign in htaccess เฉพาะตัวเลข animate formgroup ่javascript opcart gps ชื่อสถานที่ css strtotime() ไฟล์ json scrollbar dictionay บวกปี แท็บ maptypecontroloptions อัพเดท app แทรกผลรวม input swfobject action button check mail code แบ่งหน้า break word drag and drop ชั่วโมงที่ผ่าน เครื่องคิดเลข mousever opencart callback method เลขไทย onchange basic values syntaxhighlighter polyline style splash sqlite ตารางเวลา บังคับเลือก accordion เรียกใช้งาน box tolowercase phonegap developer cordova icons longitude jquery เปรียบเทียบวันที่ debug ngonchanges twitter app ผลรวม moment mpdf ภาษาไทย phpexcel ชิดขอบ android sdk แยกตัเลข preview file uploading apps ภาษา ตะกร้าสินค้า เลื่อนซ้าย event อัพโหลด รูปภาพ color database email class หนังสือราชการ แนบไฟล์ between นามสกุล expression google play link colorpicker localstorage แปลง check domain object sprite images สมาชิก แจ้งเตือน poll phpexcel date object crypt activity lifecycle ตัดข้อความ ใกล้เคียง บรรทัดใหม่ stream.publish getjson invalid touppercase google สุ่มข้อมูล แปลค่า enable string resource ngform ionic ประเทศ datepicker swf นับเวลา word url helper อายุ สร้างไฟล์ localhost decoding pdf จังหวัด parsefloat input property sdk แก้ไขข้อมูล บรรทัด view cookie ฟังก์ชั่น เบื้องต้น เขียนไฟล์ angulary directive อัพโหลด รูป ความสูง กำหนดอายุตัวแปร smtp action bar เตือนรายการใหม่ ซ่อน แสดง realtime preloading page ห้ามคัดลอง login logout ฐานข้อมูลจังหวัด marker attribute ช่องว่าง pagination global ajax event resize ngswitch vqmod chat signed apk export apk คณิตศาสตร์ session แนวนอน ปฏิทิน longdo ล็อกอิน ลายน้ำ notification วันที่ scope google translate ปรับแต่งร้านค้า speech google map controller loading pipe operator active sql wordwrap เพิ่ม ลบ แก้ไข ตำแหน่งปัจจุบัน radio สุ่มเลือก tree เปลี่บน background padding รวมไฟล์ google place google plus ตัวเลือก android studio build in directive animation ตรึงหัวข้อ text หาพิกัด ip แสดงเฉพาะตัวเลข ข้อความยาว jquerymobile keyboard highcharts implicit intent permission comma form_control date() ตัวแปร array left join clone สกุลเงิน ionicframework string ตัวแปร รัศมี component directive date group by navigation mobile app fragment cooki mail clearqueue tab favorites รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป mouseout ปุ่มควบคุม สร้าง album direcory serializearray flexgrid อัพรูป provider console html หาผลรวม parent อัพเดท วันเกิด ค้นหาค่า tcpdf css กับ html banner delay email ลบ encrypt templateurl twitteroauth mercury css เบื้องต้น เลือกทั้งหมด ตรงกลาง android style api key listbox mouseover กราฟ ตัวกรอง attribute ตัวเลข วงกลม preloading image ค้นหา อัตโนมัติ input_file old rest api cline นาทีที่ผ่าน angular ดึง attribute git output เพิ่มข้อความด้านหนัา slide box template template variable waiting page qrcode ngstyle youtube inner join thead ส่งอีเมล views สร้างเส้นทาง แปลงตัวเลข report dictionary บล็อก captcha เรียงมากไปน้อย whois แนวตั้ง ความกว้าง swap function ionicmaterial html5 count tooltip รายเดือน csrf schedule จำกัด facebook sdk fullcalendar template expression เครื่องมือ header slide mouse ค้นหาพิกัด circle chrome บวกเวลา jwplayer เกี่ยวกับ css country ค้นหาเส้นทาง str_pad แสดงข้อมูล จุดสิ้นสุด ตรวจสอบ publish apk หาวันข้างหน้า แสดงค่าสูงสุด maximize อัพโหลด formarray meta phonegap เลือกค่าสี หน้าต่างใหม่ เพิ่มแถว แปลงค่า template driven forms formbuilder editor วันที่ภาษาไทย jqueryui navigationcontroloptions two_way form validation ตำแหน่ง get form model เช็คฟอร์ม focus position template_variable comment ชื่อไฟล์ controllers http ขนาด ตัวแปร global ภาษาไทย ngif jquery plugin formcontrol readyonly ภาพสะท้อน ไฟล์ การดำเนินการ pdfobject nodejs mobile แก้ปัญหา ระบบตรวจสอบ ob_start ขอบ underscore event.trigger ckeditor code post moduleid layout อัพโหลดไฟล์ ป้องกัน momentjs ฟังก์ชัน ie number pad textbox เพิ่ม ห้องว่าง ซ่อนและแสดง density elementref รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array ส่งข้อมูล ขนาดตัวอักษร thumbnail encoding ตารางแสดงข้อมูล selector margin serialize video playlist angularjs google_calendar ต่อตัวแปร เลือก ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย ข้อความเลื่อนขึ้น android version seo javascript sdk ่jquery sql injection imagecopymerge overlay เวลาที่ผ่าน facebook login fixed graph api ค้นหาโดเมน collection inputtext iframe preloading facebook plugin impure pipe กำหนดเวลา datediff สี หมวดหลัก พิมพ์ dom parser xampp กิจกรรม ตรวจสอบ โดเมน php sdk activity พักัด เส้นทาง เมนู ทบทวน อัพเกรด class หมุน md5 window ckfinder jquery mobile data charset emoticon distinct ip address ตารางเรียน mysqli opera การล้างค่า form ajaxfilemanager กึ่งกลาง excel intent ตั้งค่าหน้ากระดาษ รายงาน แถวในตาราง ngfor continue การเลื่อน order by datatables decrypt parseint fgets background ลิสรายการ จุดเริ่มต้น ลำดับขั้น ตัวกรองพื้นฐาน dom server input output disabled firefox css แบบย่อ ยืดหยุ่น polygon service emulator safe navigation storage invite friends upload component แบ่งหน้าข้อมูล datetimepicker clipboardjs รูปแบบแผนที่ ระยะทาง fckeditor ความปลอดภัย ขอบล่าง อัพไฟล์ text input ข้อมูล zoom option pure pipe hilight javascript fxed header having dependency injection localization next day ลบข้อมูล บวกเดือน user interface android project formdata vote ช่วงเวลา หมวดย่อย routing จัดรูปแบบ infowindow เพิ่มข้อมูล เมนูย่อย and ส่งค่าตัวแปร break activity resume json ข้อความ like rss validators styleurls authentication บันทึกไฟล์ jquery_plugin facebook spam restful routeboxer holdready ข้อมูลไม่ซ้ำ อ่านไฟล์ excel ftp jqury waypoints php แนวนอนg video google chart module logout reset password กำหนดเอง valid การใช้งาน css data binding after dom object print เวลา ภาษาอังกฤษ จัดตำแหน่ง block ip ดูได้อย่างเดียว เรียงข้อมูล อ่านไฟล์ keystore เข้ารหัส ระบบเครื่อข่าย security class border properties mobile detect scalecontroloptions zenui activity pause เพิ่มข้อความด้านหลัง android theme template statement facebox ปุ่ม android template syntax twitter ยืนยัน xml ckeditor ckeditorcdn ckeditor cdn data model phprequests effect eventemitter select ajax crud modal bootstrap jquery php firebase โดเมน attribute directive selects checkbox วนลูป where live เลื่อนขวา ดึงรูปภาพ recaptcha hostlistener การติดตั้ง xampp download confirm เริ่มต้น marquee ยันทึกไฟล์ cross domain style sheet push number inforwindow บัตรประชาชน showmodaldialog แย่งหน้า cell shopping cart rootscope mysql datepicker_thai weather screenshots polylines วันที่และเวลา ฟังก์ชัน เวลา list tostring jquery ui random พิกัด scroll exif แปลงเสียง two-way template reference variable เลื่อนตามจอ รหัสผ่าน แก้ไข add to card msn ทดศนิยม url ค้นหาสถานที่ csv property error อัพเดท status ฐานข้อมูล pipe directive หน่วงเวลา jsonp เลื่อน right click gps_tag browser ทั้งหมด การเลื่อนแล้วโหลด ข้อความเลื่อนลง แสดง cache injector ไฟล์ภาษา ngclass popup bookmarks ลบไฟล์ angular2 mpdf or expired การเขียน css รูปภาพ ปฏิทินกิจกรรม ngmodel แกน x แกน y การจัดเก็บข้อมูล card ajax latitude mobile web มือถือ asus แนะนำเส้นทาง ข่าว textarea แบ่งหน้า ตาราง ป้องกันไฟล์ regular expression บวกวัน filemanager input type file drawable อากาศ อัพวิดีโอ css tab ดึงข้อมูล html2canvas สลับสี domain rating shared preferences google map ไม่แสดง autocomplete quicksearch model เมนูภาษา ตัวอักษร รองรับภาษาไทย responsive text ไฟล์ in div หมดอายุ array contain tfoot