PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: ตัวเลข

1 ฟังก์ชัน PHP แปลงตัวเลขอาราบิก เป็น ตัวเลขไทย อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/ฟังก์ชัน_PHP_แปลงตัวเลขอาราบิก_เป็น_ตัวเลขไทย_อย่างง่าย-223.html
2 สร้างฟังก์ชัน php แปลงตัวเลข เป็นข้อความตัวอักษร ภาษาไทย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_php_แปลงตัวเลข_เป็นข้อความตัวอักษร_ภาษาไทย-221.html
3 สร้างฟังก์ชัน PHP แยกตัวเลขจากข้อความ อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_PHP_แยกตัวเลขจากข้อความ_อย่างง่าย-89.html
4 แปลงตัวแปร String เป็นค่าตัวเเลข
http://www.ninenik.com/แปลงตัวแปร_String_เป็นค่าตัวเเลข-88.html
5 กรอกข้อมูลได้เฉพาะตัวเลข
http://www.ninenik.com/กรอกข้อมูลได้เฉพาะตัวเลข-76.htmlfckeditor ความกว้าง marker แนะนำเส้นทาง dictionay ระยะทาง ob_start ตัวเลือก ยืดหยุ่น แกน x แกน y อัพเดท หาวันข้างหน้า icon ปฏิทิน flexgrid tab google place countdown ngfor jquerymobile วันที่และเวลา เปลี่บน background จัดรูปแบบ property live ผลรวม ข้อความเลื่อนลง delay between jquery mobile ซ่อน แสดง ตัวกรองพื้นฐาน thead android version poll string resource รายเดือน keystore android project อัพเดท app ngif ชิดขอบ ckfinder อัพโหลด รูป circle date after input output facebox contain มือถือ listbox html2canvas fxed header เวลาที่ผ่าน หน้าต่างใหม่ div output login comma แปลงตัวเลข สร้างไฟล์ ลบ highlight บวกปี android studio ตัวแปร array facebook php sdk upload calendar console รวมแถว ckeditor jquery ui การติดตั้ง xampp infowindow data mouseout เลือกค่าสี datepicker_thai สี ngclass swf video playlist ค้นหา clearqueue กล่องข้อความ ลบเวลา callback method ปุ่ม scrollbar opencart showmodaldialog สลับสี jquery android ห้องว่าง density input type file formgroup android theme basic กึ่งกลาง routing วันที่ภาษาไทย border sdk navigationcontroloptions controllers google map ไม่แสดง สกุลเงิน style sheet บวกวัน file transfer action button selector database เส้นทาง localstorage ฟังก์ชั่น htaccess จัดรูปแบบ header และ footer email class captcha thumbnail dom ลำดับขั้น fgets แถวในตาราง ngonchanges อัพเดทหลายรายการ pdf ภาษาไทย wordwrap emoticon margin whois datatables service bookmarks template reference variable mobile detect object pure pipe เรียงข้อมูล rootscope polygon tolowercase global ajax event mouseover export apk number schedule บันทึกไฟล์ text input effect ไฟล์ template driven forms พิกัด ดึงรูปภาพ หมวดย่อย ckeditor cdn slide box code แบ่งหน้า array regular expression video หนังสือราชการ แสดงค่าสูงสุด parseint ตาราง google แสดง ป้องกัน แปลง template expression position ข้อมูล email accordion หาพิกัด attribute directive seo model รวมไฟล์ ฐานข้อมูลจังหวัด angulary session direcory อัพโหลดรูป url layout แนวนอนg ต่อตัวแปร javascript having stream.publish ป้องกันไฟล์ getjson attribute active or การเลื่อน css tab icons animation ajaxfilemanager file uploading ทดศนิยม อัพวิดีโอ pdfviewver date object นาทีที่ผ่าน shopping cart ่javascript mail datediff เลื่อนตามจอ ตัวแปร onchange invalid group by storage javascript sdk รูปภาพ maptypecontroloptions realtime ซ่อนและแสดง ส่งอีเมล ชั่วโมงที่ผ่าน css box latitude decoding serializearray break component directive authentication อ่านไฟล์ excel number pad print activity pause input_file form_control parent debug impure pipe clone ส่งข้อมูล ลบข้อมูล ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตรงกลาง เลื่อน in mobile emulator csv waypoints ngstyle inner join dom object checkbox อัพเดท status ngmodel ตะกร้าสินค้า validators form validation ตัวเลข หน่วงเวลา order by firefox อัพเกรด ค้นหาเส้นทาง ขอบ enable tostring codeigniter เขียนไฟล์ responsive การล้างค่า get plugin mercury หมดอายุ notification รายงาน google play editor บวกเดือน dom parser บล็อก ยืนยัน เพิ่มแถว พิมพ์ implicit intent การใช้งาน css หาผลรวม select input security class spam ประเภทแผนที่ ดึงข้อมูล pipe operator เปรียบเทียบวันที่ แยกตัเลข css กับ html safe navigation cline ภาษา ตำแหน่ง วันที่ module user interface google map underscore ngform waiting page bootstrap logout word cache style ห้ามคัดลอง git splash continue google chart ionic ตรวจสอบ กำหนดอายุตัวแปร อัพโหลดไฟล์ pipe directive post md5 slide polylines drag and drop ปุ่มควบคุม scalecontroloptions sqlite ปรับแต่งร้านค้า server ลายน้ำ pagination เพิ่ม ลบ แก้ไข signed apk การจัดเก็บข้อมูล หมวดหลัก imagecopymerge ดูได้อย่างเดียว check mail api key รหัสผ่าน elementref build in directive เมนู ip address url helper ftp mobile app เพิ่มข้อความด้านหลัง เพิ่มข้อมูล template statement export ข้อความยาว card ยันทึกไฟล์ comment scroll screenshots graph api angularjs ภาษาอังกฤษ count focus mobile msn styleurls ไฟล์ภาษา ค้นหาสถานที่ left join ค้นหาค่า opcart ข้อมูลไม่ซ้ำ เพิ่มข้อความด้านหนัา preloading fragment แสดงข้อมูล ตัวกรอง attribute xampp push permission บวกเวลา serialize list overlay clipboardjs collection ตัวแปร global check domain distinct จัดตำแหน่ง ตำแหน่งปัจจุบัน บัตรประชาชน dependency injection rating jquery plugin แย่งหน้า localhost google_calendar scope color phonegap views เมนูภาษา crypt แปลงเสียง provider jwplayer localization เลือกทั้งหมด option component template variable mousever rss ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย แก้ไข อัพเดทข้อมูล preloading image jsonp mobile web เลื่อนซ้าย jqueryui tfoot encrypt opera หมุน php maximize function sql นามสกุล คณิตศาสตร์ preview เรียงมากไปน้อย error filemanager เตือนรายการใหม่ form ค้นหาพิกัด กิจกรรม apps รูปแบบแผนที่ and cross domain country disabled บรรทัด สมาชิก firebase android sdk longitude swap เครื่องมือ อายุ ระบบตรวจสอบ event.trigger inforwindow อากาศ ภาพสะท้อน window resize parsefloat invite friends การดำเนินการ zenui sql injection ฐานข้อมูล code อัพโหลด รูปภาพ ลบไฟล์ ลิสรายการ path chat next day datetimepicker ประกอบ nodejs fullcalendar date() data model popup like vote ตัวอักษร decrypt string eventemitter speech unduplicated browser form model อัตโนมัติ fixed ตารางเวลา charset text ไฟล์ เรียกใช้งาน tree polyline รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array hostlistener exif formarray view confirm class facebook plugin ช่องว่าง วนลูป reactive form รัศมี cooki ปฏิทินกิจกรรม http sub domain ข่าว ตัดข้อความ ช่วงเวลา เพิ่ม ความสูง background moment highcharts ตารางแสดงข้อมูล เกี่ยวกับ css เลือก excel พักัด old rest api reset password jquery_plugin text mpdf ภาษาไทย phpexcel hilight momentjs ajax เวลา touppercase ระบบเครื่อข่าย phonegap developer banner directive angular2 add to card ขนาดตัวอักษร ทบทวน อัพโหลด qrcode radio นับเวลา เมนูย่อย preloading page google translate ข้อความ ie ฟังก์ชัน เวลา เริ่มต้น กราฟ json template css แบบย่อ two-way moduleid str_pad padding ip chrome เบื้องต้น cordova marquee sprite images asus ทั้งหมด แจ้งเตือน บรรทัดใหม่ กำหนดเวลา weather right click colorpicker แก้ไขข้อมูล cell แบ่งหน้าข้อมูล รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป โดเมน readyonly routeboxer formdata activity lifecycle properties element tcpdf meta expired mpdf strtotime() mysqli android style encoding iframe tooltip dictionary autocomplete break word วงกลม publish apk xml google plus ไฟล์ json google sign in git cmd twitteroauth ฟังก์ชัน youtube ค้นหาโดเมน การเขียน css เลื่อนขวา เข้ารหัส สร้างเส้นทาง shared preferences formcontrol แก้ปัญหา กำหนดเอง restful templateurl แปลค่า holdready template_variable expression แนวตั้ง mouse mysql ชื่อไฟล์ html5 injector ส่งค่าตัวแปร จุดสิ้นสุด ความปลอดภัย quicksearch two_way อัพไฟล์ twitter app ชื่อสถานที่ ตรึงหัวข้อ ใกล้เคียง ล็อกอิน pdfobject domain facebook sdk where สร้าง album formbuilder การเลื่อนแล้วโหลด inputtext รองรับภาษาไทย syntaxhighlighter loading จำกัด csrf แทรกผลรวม แท็บ longdo data binding ajax crud modal bootstrap jquery php บังคับเลือก login logout cookie datepicker แสดงเฉพาะตัวเลข ngswitch action bar html แบ่งหน้า เฉพาะตัวเลข จุดเริ่มต้น random emulator vqmod เลขไทย gps_tag เช็คฟอร์ม input property ข้อความเลื่อนขึ้น textarea phprequests report อ่านไฟล์ recaptcha activity header controller gps angular ตารางเรียน ขอบล่าง template syntax link facebook login valid อัพรูป สุ่มข้อมูล ckeditor ckeditorcdn selects แนบไฟล์ favorites zoom ionicmaterial xss textbox jqury navigation เครื่องคิดเลข วันเกิด query builder สุ่มเลือก block ip phpexcel event ตรวจสอบ โดเมน แปลงค่า twitter ่jquery แนวนอน ionicframework animate ดึง attribute values activity resume intent css เบื้องต้น ขนาด download drawable keyboard จังหวัด ประเทศ swfobject smtp