PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: ภาษา

1 แนวทางป้องกันปัญหาการแสดงผลภาษาไทยในไฟล์และฐานข้อมูล
http://www.ninenik.com/แนวทางป้องกันปัญหาการแสดงผลภาษาไทยในไฟล์และฐานข้อมูล-739.html
2 การกำหนด language สำหรับหน้า page ใหม่ใน OpenCart ตอนที่ 2
http://www.ninenik.com/การกำหนด_language_สำหรับหน้า_page_ใหม่ใน_OpenCart_ตอนที่_2-713.html
3 ดาวน์โหลด ภาษาไทยสำหรับ OpenCart และวิธีการติดตั้ง
http://www.ninenik.com/ดาวน์โหลด_ภาษาไทยสำหรับ_OpenCart_และวิธีการติดตั้ง-707.html
4 ใช้ PHPExcel แทรกรูปตราครุฑ และการจัดรูปแบบในหนังสือราชการ เบื้องต้น
http://www.ninenik.com/ใช้_PHPExcel_แทรกรูปตราครุฑ_และการจัดรูปแบบในหนังสือราชการ_เบื้องต้น-645.html
5 วิธีทำให้ highcharts รองรับการ export ข้อความภาษาไทย ผ่าน canvas
http://www.ninenik.com/วิธีทำให้_highcharts_รองรับการ_export_ข้อความภาษาไทย_ผ่าน_canvas-643.html
6 ใช้งาน PHPExcel ร่วมกับ mPDF ออกรายงานเป็น pdf รองรับภาษาไทย
http://www.ninenik.com/ใช้งาน_PHPExcel_ร่วมกับ_mPDF_ออกรายงานเป็น_pdf_รองรับภาษาไทย-634.html
7 สร้าง app ใน android studio ให้รองรับ แสดงผลหลายภาษา
http://www.ninenik.com/สร้าง_app_ใน_android_studio_ให้รองรับ_แสดงผลหลายภาษา-621.html
8 สร้างฟังก์ชั่น แสดงวันที่ ภาษาไทย ด้วย php อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชั่น_แสดงวันที่_ภาษาไทย_ด้วย_php_อย่างง่าย-459.html
9 แนวทางการสร้างเมนูหลายภาษา อย่างง่ายด้วย php และ javascript
http://www.ninenik.com/แนวทางการสร้างเมนูหลายภาษา_อย่างง่ายด้วย_php_และ_javascript-425.html
10 ทบทวน javascript ฟังก์ชั่น ให้กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
http://www.ninenik.com/ทบทวน_javascript_ฟังก์ชั่น_ให้กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น-257.html
11 สร้างลิ้งค์เมนู 2 ภาษา กรณี ไทย อังกฤษ ด้วย php อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/สร้างลิ้งค์เมนู_2_ภาษา_กรณี_ไทย_อังกฤษ_ด้วย_php_อย่างง่าย-231.html
12 ประยุกต์สร้าง pdf ไฟล์ จาก tcpdf class ด้วย php รองรับภาษาไทย
http://www.ninenik.com/ประยุกต์สร้าง_pdf_ไฟล์_จาก_tcpdf_class_ด้วย_php_รองรับภาษาไทย-226.html
13 สร้างฟังก์ชัน php แปลงตัวเลข เป็นข้อความตัวอักษร ภาษาไทย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_php_แปลงตัวเลข_เป็นข้อความตัวอักษร_ภาษาไทย-221.html
14 ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น excel ด้วย php รองรับภาษาไทย
http://www.ninenik.com/ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็น_excel_ด้วย_php_รองรับภาษาไทย-197.html
15 สร้างฟังก์ชัน กรอกข้อความได้เฉพาะภาษาไทยด้วย javascript
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_กรอกข้อความได้เฉพาะภาษาไทยด้วย_javascript-177.html
16 php กับการแสดงวันที่เป็นภาษาไทย
http://www.ninenik.com/php_กับการแสดงวันที่เป็นภาษาไทย-121.html
1
1ระบบเครื่อข่าย สี waiting page firefox reset password inputtext แปลงค่า ค้นหาโดเมน shared preferences รวมแถว inforwindow แจ้งเตือน moduleid data binding การเลื่อน maptypecontroloptions preloading page sprite images domain ซ่อน แสดง code export enable build in directive post datediff เลื่อนซ้าย server number pad jqueryui preloading comment session android sdk colorpicker ไฟล์ภาษา firebase cooki ห้องว่าง continue ปฏิทิน วันที่ report datepicker_thai แยกตัเลข hilight จัดตำแหน่ง localhost slide box signed apk sql twitter app dictionary ่javascript poll attribute google play module ขนาด cell dom object action bar ทั้งหมด ความสูง activity อัพวิดีโอ แกน x แกน y json ข้อความยาว link template_variable in drawable ตรึงหัวข้อ เรียกใช้งาน showmodaldialog แสดงข้อมูล two_way ตัวกรอง attribute serialize ต่อตัวแปร กำหนดอายุตัวแปร แนวนอน แนบไฟล์ email มือถือ google map seo reactive form แสดงค่าสูงสุด data css เบื้องต้น encoding event ob_start element กำหนดเอง ยืนยัน qrcode sql injection แปลค่า แบ่งหน้า เริ่มต้น การเขียน css navigationcontroloptions polyline tcpdf เรียงมากไปน้อย เกี่ยวกับ css พิมพ์ rootscope density ckeditor ลบ แนะนำเส้นทาง mouseout คณิตศาสตร์ form_control ckeditor ckeditorcdn ชื่อไฟล์ ปุ่ม htaccess touppercase template reference variable templateurl mobile detect pdfobject charset notification กำหนดเวลา ส่งข้อมูล model smtp google place การล้างค่า android version swf underscore next day query builder live url ป้องกัน sdk clearqueue youtube input longitude mercury อัพเดท status ภาษาไทย ajax ฟังก์ชัน เวลา checkbox ตัวเลือก effect countdown database ip address scope html5 เมนูย่อย whois หาวันข้างหน้า output หมุน class ยันทึกไฟล์ ประเภทแผนที่ ภาพสะท้อน order by file uploading แย่งหน้า template expression mysql นาทีที่ผ่าน basic เวลาที่ผ่าน ระยะทาง แก้ไขข้อมูล path วันเกิด ตำแหน่งปัจจุบัน เส้นทาง บวกปี ชื่อสถานที่ padding การติดตั้ง xampp ตัวอักษร เรียงข้อมูล jquerymobile controllers css แบบย่อ ค้นหาค่า slide android project ลายน้ำ หน่วงเวลา word routing ie ftp mpdf login logout ดึงรูปภาพ controller เครื่องคิดเลข ngstyle ตัวกรองพื้นฐาน รูปแบบแผนที่ บวกวัน object array div tooltip callback method สมาชิก global ajax event keyboard string resource codeigniter tree jquery mobile filemanager หน้าต่างใหม่ wordwrap แสดง api key แบ่งหน้าข้อมูล อัพโหลด รูปภาพ option แปลงเสียง facebook plugin ประกอบ elementref สุ่มข้อมูล polylines msn ลบข้อมูล distinct mysqli input output pipe operator border jwplayer ข่าว stream.publish selector เฉพาะตัวเลข สร้าง album angular values video playlist style listbox อัพโหลดไฟล์ อ่านไฟล์ graph api รูปภาพ date restful string event.trigger activity pause break ฐานข้อมูลจังหวัด angulary เครื่องมือ ดึง attribute login http textbox xampp preloading image เลื่อน component directive polygon รัศมี ข้อมูล push styleurls active and ngfor ตัดข้อความ properties css แท็บ url helper gps ajaxfilemanager infowindow ค้นหา เบื้องต้น สุ่มเลือก icons รายงาน pdf อัพโหลดรูป storage margin google map ไม่แสดง เช็คฟอร์ม ตำแหน่ง activity lifecycle holdready รองรับภาษาไทย angularjs facebook login textarea กิจกรรม ngmodel spam javascript sdk overlay crypt jsonp mouse publish apk navigation google input property routeboxer xss waypoints หมวดย่อย รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array random fckeditor thumbnail highcharts sub domain บังคับเลือก ป้องกันไฟล์ ดูได้อย่างเดียว str_pad tab ngonchanges vote component ip ngform บล็อก css กับ html add to card นามสกุล selects mouseover เลือกค่าสี อัพเดท app debug flexgrid jquery_plugin เขียนไฟล์ jquery splash emoticon ่jquery shopping cart pdfviewver เตือนรายการใหม่ window หมวดหลัก zenui เมนู วนลูป ลบไฟล์ layout like cline encrypt datepicker phpexcel security class ระบบตรวจสอบ csrf การดำเนินการ ทบทวน javascript การจัดเก็บข้อมูล pagination mousever or latitude อ่านไฟล์ excel iframe two-way activity resume สลับสี responsive card อัตโนมัติ safe navigation localstorage permission รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป ภาษาอังกฤษ accordion recaptcha valid localization อัพโหลด รูป กราฟ chrome จัดรูปแบบ ขอบล่าง form direcory ลิสรายการ circle inner join ส่งค่าตัวแปร กล่องข้อความ marquee ลำดับขั้น หนังสือราชการ invite friends comma expression dictionay bookmarks formcontrol ข้อมูลไม่ซ้ำ swap ngswitch count ตาราง emulator facebook mail แก้ไข รายเดือน ตัวเลข เลือก ข้อความเลื่อนลง upload แปลงตัวเลข get animate phonegap developer เพิ่ม marker ทดศนิยม screenshots imagecopymerge ห้ามคัดลอง เปลี่บน background google chart เพิ่มแถว เพิ่มข้อมูล fullcalendar เพิ่ม ลบ แก้ไข rss ตัวแปร ลบเวลา เพิ่มข้อความด้านหนัา ส่งอีเมล parsefloat quicksearch autocomplete หาพิกัด ผลรวม popup text ไฟล์ bootstrap formdata fgets apps เลขไทย angular2 pipe directive ตรงกลาง mobile web tostring excel google sign in twitteroauth eventemitter ckeditor cdn phprequests วงกลม animation google plus รวมไฟล์ หมดอายุ serializearray rating weather longdo xml ฟังก์ชัน fxed header ปฏิทินกิจกรรม ตรวจสอบ โดเมน gps_tag editor loading exif git input type file color function ยืดหยุ่น left join android form model having asus clipboardjs view export apk แทรกผลรวม realtime clone date object การใช้งาน css บวกเดือน สร้างเส้นทาง ขนาดตัวอักษร ขอบ mobile app ตารางเวลา vqmod moment parseint syntaxhighlighter formbuilder ตัวแปร global dom parser collection template syntax ความกว้าง เลือกทั้งหมด drag and drop radio header onchange อัพรูป provider between intent เมนูภาษา แนวนอนg กึ่งกลาง android studio เลื่อนขวา html2canvas regular expression รหัสผ่าน google_calendar scrollbar ngif tolowercase mobile plugin template variable chat md5 บัตรประชาชน injector ดึงข้อมูล select block ip browser background decoding บรรทัด ค้นหาพิกัด โดเมน number บันทึกไฟล์ ตารางเรียน scroll html ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย ล็อกอิน แก้ปัญหา ใกล้เคียง ionic implicit intent jquery plugin เลื่อนตามจอ ตรวจสอบ user interface csv after video template driven forms datatables ภาษา service position ชั่วโมงที่ผ่าน old rest api datetimepicker invalid แปลง logout property scalecontroloptions formgroup style sheet views แนวตั้ง dependency injection php sdk php fragment focus momentjs break word ปรับแต่งร้านค้า box list text right click resize hostlistener attribute directive พักัด directive form validation ประเทศ email class print สร้างไฟล์ calendar template mpdf ภาษาไทย phpexcel authentication thead cordova confirm dom highlight group by ค้นหาเส้นทาง delay บรรทัดใหม่ ไฟล์ json อากาศ opencart sqlite ngclass data model อายุ meta google translate ไฟล์ ปุ่มควบคุม ชิดขอบ ckfinder speech parent jquery ui ข้อความเลื่อนขึ้น การเลื่อนแล้วโหลด swfobject css tab formarray disabled opera facebox favorites contain จำกัด validators เพิ่มข้อความด้านหลัง สกุลเงิน nodejs error เวลา หาผลรวม ฟังก์ชั่น phonegap facebook sdk text input captcha check mail ฐานข้อมูล ตะกร้าสินค้า ionicframework อัพโหลด check domain เข้ารหัส impure pipe ionicmaterial จุดสิ้นสุด icon อัพเดท บวกเวลา preview ajax crud modal bootstrap jquery php banner ช่องว่าง นับเวลา ข้อความ twitter fixed download android style จังหวัด readyonly pure pipe android theme แถวในตาราง cookie cache maximize cross domain code แบ่งหน้า จุดเริ่มต้น ตารางแสดงข้อมูล input_file country ตัวแปร array getjson ค้นหาสถานที่ keystore ความปลอดภัย วันที่ภาษาไทย พิกัด expired ช่วงเวลา template statement schedule decrypt ซ่อนและแสดง console zoom tfoot อัพไฟล์ where action button jqury