PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: อ่านไฟล์ excel

1 การอ่านไฟล์ Excel หรือ CSV ไฟล์ด้วย PHPExcel โดยใช้ php อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/การอ่านไฟล์_Excel_หรือ_CSV_ไฟล์ด้วย_PHPExcel_โดยใช้_php_อย่างง่าย-790.htmlrandom ip address รายเดือน กล่องข้อความ อากาศ encrypt datepicker_thai mouseout zoom sql injection แปลงค่า event datatables activity resume กำหนดเวลา เช็คฟอร์ม ยันทึกไฟล์ basic nodejs view หาวันข้างหน้า or listbox mercury login logout ตัดข้อความ ลิสรายการ เบื้องต้น activity vqmod twitteroauth animate การเลื่อน ่jquery word กราฟ storage swap ตัวกรอง attribute รวมไฟล์ longitude แนวนอน template expression icon polylines action button บัตรประชาชน ขอบ ob_start ความปลอดภัย android project invalid อ่านไฟล์ angularjs android version พิกัด dependency injection print csv จำกัด scroll showmodaldialog android jqueryui debug flexgrid decrypt routing upload quicksearch number บังคับเลือก in ขนาดตัวอักษร two-way เส้นทาง google chart ต่อตัวแปร weather google map ไม่แสดง ไฟล์ impure pipe views จัดรูปแบบ encoding get ภาษาไทย เลือกค่าสี mpdf ภาษาไทย phpexcel code โดเมน textbox จุดเริ่มต้น wordwrap แยกตัเลข callback method function pagination localization template_variable accordion serializearray regular expression google place xml database ห้องว่าง validators สกุลเงิน charset jquery กำหนดอายุตัวแปร favorites pdf css กับ html jsonp เรียงข้อมูล tcpdf วนลูป session serialize form_control right click logout sdk เลือก เรียกใช้งาน เครื่องคิดเลข ตำแหน่งปัจจุบัน dom parser mouseover recaptcha component resize block ip server แท็บ รวมแถว เวลาที่ผ่าน focus twitter app getjson pdfobject gps_tag ปฏิทิน break waiting page overlay momentjs shared preferences ทบทวน chrome ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย underscore ปุ่ม polygon global ajax event ชั่วโมงที่ผ่าน action bar exif ห้ามคัดลอง ยืนยัน sub domain ตรวจสอบ พักัด สลับสี ประเภทแผนที่ android studio บวกเวลา วันที่ video implicit intent attribute directive disabled chat template reference variable twitter div ลบเวลา formgroup responsive fckeditor ค้นหาพิกัด แนวนอนg รองรับภาษาไทย หน้าต่างใหม่ tolowercase style sheet แถวในตาราง ภาษาอังกฤษ แสดง json header two_way ตัวเลือก ลบข้อมูล select browser ข้อมูล properties แก้ไขข้อมูล country template statement แทรกผลรวม query builder แนบไฟล์ cookie marker google translate ngmodel splash tab วันที่ภาษาไทย รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array data binding comma การเลื่อนแล้วโหลด หมุน แก้ปัญหา like รูปแบบแผนที่ รูปภาพ ข้อความยาว templateurl เตือนรายการใหม่ เลื่อนตามจอ having php mobile app where phonegap email class ดึงข้อมูล fullcalendar android sdk swfobject เลือกทั้งหมด xampp ระยะทาง ckeditor ckeditorcdn selector ความกว้าง การติดตั้ง xampp เปลี่บน background maptypecontroloptions เพิ่ม phonegap developer card tooltip ดึงรูปภาพ localstorage ่javascript facebook jquery mobile ngif elementref schedule นามสกุล ckfinder เพิ่มข้อมูล ผลรวม next day การดำเนินการ slide box ajaxfilemanager ข้อความเลื่อนขึ้น decoding ดูได้อย่างเดียว inner join google_calendar scrollbar selects ค้นหาเส้นทาง jquery plugin login phpexcel datetimepicker ie ตารางเวลา md5 แปลค่า ค้นหา cross domain git เมนู realtime injector animation ตัวอักษร report infowindow รหัสผ่าน notification provider active มือถือ filemanager ตรวจสอบ โดเมน mysql datepicker sqlite apps ลายน้ำ drawable google เลขไทย invite friends longdo อัพโหลดรูป fgets crypt popup speech valid emoticon อัพโหลด รูปภาพ แสดงค่าสูงสุด ngform imagecopymerge สร้างเส้นทาง values waypoints เรียงมากไปน้อย นับเวลา ข้อความ countdown ช่องว่าง ตารางแสดงข้อมูล plugin element maximize jqury attribute security class การจัดเก็บข้อมูล ส่งค่าตัวแปร แกน x แกน y แปลงตัวเลข string ไฟล์ json ป้องกันไฟล์ หาผลรวม ข่าว reset password style signed apk icons css tab angular controllers fragment ajax email fxed header html5 phprequests กึ่งกลาง event.trigger template driven forms break word thead smtp jquery_plugin ทั้งหมด expired ชิดขอบ ฟังก์ชัน margin rss parent firebase ตัวกรองพื้นฐาน ลบ ล็อกอิน sprite images date object touppercase พิมพ์ after php sdk continue หน่วงเวลา error check mail keystore ajax crud modal bootstrap jquery php input_file ตาราง service gps jquery ui whois colorpicker add to card mobile ทดศนิยม input property mysqli reactive form rating htaccess เกี่ยวกับ css api key live video playlist ngstyle safe navigation highcharts export ตำแหน่ง calendar opera density push รัศมี ionic ngfor firefox clone ngonchanges option เพิ่มข้อความด้านหลัง property keyboard การใช้งาน css mpdf module เครื่องมือ jquerymobile ngswitch ประกอบ intent หมวดหลัก parseint อัพวิดีโอ อัตโนมัติ youtube data csrf อัพโหลดไฟล์ เฉพาะตัวเลข mousever input domain permission ตัวแปร global ซ่อน แสดง สี ระบบตรวจสอบ ชื่อไฟล์ opencart order by pure pipe codeigniter position ไฟล์ภาษา cline google map การเขียน css marquee left join dictionay expression รายงาน publish apk routeboxer authentication เขียนไฟล์ หมดอายุ javascript sdk ตารางเรียน เลื่อนซ้าย dom object editor ค้นหาค่า text ไฟล์ ปุ่มควบคุม css dom thumbnail ckeditor pipe directive ข้อมูลไม่ซ้ำ คณิตศาสตร์ zenui html circle mobile detect scalecontroloptions จัดตำแหน่ง radio ftp ตัวแปร restful อัพเดท นาทีที่ผ่าน iframe cell แจ้งเตือน string resource ระบบเครื่อข่าย อัพเดท status emulator export apk angular2 layout tfoot poll รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป google plus javascript rootscope อัพไฟล์ checkbox หาพิกัด sql path ดึง attribute ช่วงเวลา เลื่อนขวา css เบื้องต้น moment ckeditor cdn fixed เมนูภาษา template check domain contain group by กิจกรรม pipe operator แปลงเสียง ip formcontrol บรรทัด model url facebox อายุ list distinct ขนาด between ลำดับขั้น form validation padding บรรทัดใหม่ ngclass readyonly preloading page เพิ่มแถว แบ่งหน้าข้อมูล preloading ionicmaterial swf สุ่มข้อมูล user interface android style formarray google sign in สุ่มเลือก background ข้อความเลื่อนลง อัพรูป สร้างไฟล์ jwplayer facebook plugin onchange http directive ป้องกัน ตัวเลข pdfviewver tostring window จังหวัด ยืดหยุ่น link form angulary border cooki data model component directive text android theme inputtext บวกปี input type file hostlistener google play บวกวัน ฐานข้อมูล meta ฟังก์ชัน เวลา formbuilder เข้ารหัส delay สร้าง album qrcode tree หมวดย่อย msn post บล็อก เพิ่ม ลบ แก้ไข ionicframework วันเกิด code แบ่งหน้า cordova object อัพโหลด template syntax เพิ่มข้อความด้านหนัา syntaxhighlighter collection แสดงข้อมูล dictionary str_pad เวลา navigationcontroloptions activity lifecycle scope console ภาพสะท้อน build in directive xss ชื่อสถานที่ banner preview stream.publish ความสูง ภาษา captcha ตรึงหัวข้อ spam ปฏิทินกิจกรรม cache and box file uploading direcory hilight ลบไฟล์ ขอบล่าง textarea กำหนดเอง ส่งอีเมล bookmarks inforwindow แย่งหน้า mobile web datediff ซ่อนและแสดง การล้างค่า ตรงกลาง facebook login ค้นหาโดเมน อ่านไฟล์ excel excel moduleid ฐานข้อมูลจังหวัด eventemitter number pad asus parsefloat localhost clipboardjs highlight อัพโหลด รูป css แบบย่อ แนะนำเส้นทาง text input seo count old rest api graph api แบ่งหน้า array อัพเดท app enable screenshots comment ประเทศ บันทึกไฟล์ บวกเดือน confirm date ตัวแปร array autocomplete form model เมนูย่อย ปรับแต่งร้านค้า output ตะกร้าสินค้า controller เลื่อน วงกลม ใกล้เคียง ส่งข้อมูล สมาชิก จุดสิ้นสุด mouse ฟังก์ชั่น ค้นหาสถานที่ vote loading แก้ไข facebook sdk download latitude shopping cart url helper slide preloading image formdata holdready navigation template variable styleurls activity pause effect หนังสือราชการ เริ่มต้น แนวตั้ง color clearqueue polyline แปลง mail bootstrap html2canvas input output class drag and drop