PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: แปลง

1 การใช้งาน web speech api แปลงเสียง เป็นข้อความ ใน html5
http://www.ninenik.com/การใช้งาน_web_speech_api_แปลงเสียง_เป็นข้อความ_ใน_html5-558.html
2 แปลง jQuery object เป็น DOM object
http://www.ninenik.com/แปลง_jQuery_object__เป็น_DOM_object-241.html
3 ฟังก์ชัน PHP แปลงตัวเลขอาราบิก เป็น ตัวเลขไทย อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/ฟังก์ชัน_PHP_แปลงตัวเลขอาราบิก_เป็น_ตัวเลขไทย_อย่างง่าย-223.html
4 สร้างฟังก์ชัน php แปลงตัวเลข เป็นข้อความตัวอักษร ภาษาไทย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_php_แปลงตัวเลข_เป็นข้อความตัวอักษร_ภาษาไทย-221.html
5 แปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร Number ด้วยฟังก์ชัน parseInt() และ parseFloat()
http://www.ninenik.com/แปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร_Number_ด้วยฟังก์ชัน_parseInt()_และ_parseFloat()-87.html
6 การแปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร string ด้วยฟังก์ชัน toString()
http://www.ninenik.com/การแปลงค่าตัวแปรเป็นตัวแปร_string_ด้วยฟังก์ชัน_toString()-86.htmlfullcalendar เรียงข้อมูล invite friends number pad date() ความสูง แนวนอน continue callback method ตัวอักษร action bar อัพเกรด ชื่อไฟล์ ช่องว่าง formcontrol อัตโนมัติ pdfviewver comma parseint pipe directive วันเกิด provider หาผลรวม properties อัพโหลด datepicker android sdk select รูปแบบแผนที่ php sdk ckeditor ckeditorcdn ลำดับขั้น activity pause data binding console momentjs quicksearch html5 focus thumbnail แสดงข้อมูล vqmod animation ตัวเลือก form validation meta formarray ค้นหาเส้นทาง json การใช้งาน css jwplayer strtotime() ซ่อน แสดง tcpdf logout เบื้องต้น calendar chrome เลขไทย mysql accordion gps_tag หมุน แปลค่า inforwindow รวมไฟล์ email ตั้งค่าหน้ากระดาษ ชื่อสถานที่ ภาษาไทย ข้อความเลื่อนลง style sheet อัพโหลด รูปภาพ แปลงค่า ข่าว ลบเวลา fgets การติดตั้ง xampp colorpicker ตัวกรอง attribute list query builder date poll maximize ปฏิทิน routing invalid authentication order by phonegap developer live two_way security class event google map ไม่แสดง favorites input property get หาพิกัด ob_start การเลื่อนแล้วโหลด between reset password เพิ่มข้อความด้านหนัา formdata getjson ตะกร้าสินค้า parent vote event.trigger regular expression post แยกตัเลข tostring เลือกค่าสี ประเภทแผนที่ directive formgroup animate firefox ระบบเครื่อข่าย margin ความปลอดภัย or templateurl csv เครื่องมือ ไฟล์ json style ngfor เรียงมากไปน้อย swfobject ห้ามคัดลอง เลื่อนซ้าย ขนาด ่javascript youtube แทรกผลรวม next day distinct longdo msn scroll สร้างไฟล์ เพิ่มข้อความด้านหลัง check domain อัพรูป facebook login ใกล้เคียง ขนาดตัวอักษร jquery ui ข้อมูล ตรวจสอบ overlay ตารางเรียน database form_control facebook string action button รัศมี ส่งข้อมูล shopping cart old rest api login logout sprite images color div count injector box ionicmaterial drag and drop imagecopymerge right click ngstyle ฟังก์ชัน เวลา position google_calendar template reference variable user interface disabled bootstrap views ตารางเวลา แก้ปัญหา navigation mobile detect sql injection ดึงข้อมูล facebox asus เฉพาะตัวเลข twitter เลื่อนขวา domain fixed mercury circle jsonp download encoding แนบไฟล์ excel อายุ ค้นหาพิกัด บวกเดือน ngonchanges resize ตัวเลข แจ้งเตือน การเลื่อน ฟังก์ชั่น exif ลบไฟล์ localhost dom object google sign in mpdf dom delay ข้อความยาว css ทั้งหมด ckeditor google place graph api input type file กึ่งกลาง ปฏิทินกิจกรรม tab ลิสรายการ swap mouseover contain expired ตารางแสดงข้อมูล ทบทวน dependency injection firebase speech แย่งหน้า เลื่อน ค้นหาโดเมน ckeditor cdn รวมแถว ยืนยัน วันที่และเวลา อัพเดท status dictionay ตัดข้อความ object ajax crud modal bootstrap jquery php basic เพิ่มแถว จัดตำแหน่ง อัพไฟล์ permission zenui border routeboxer แก้ไข word tolowercase cooki plugin ขอบ textarea ความกว้าง หมวดหลัก latitude แปลงตัวเลข highcharts drawable country option mobile app hostlistener rootscope pdf thead จำกัด confirm อัพเดท app opcart clearqueue twitteroauth ข้อมูลไม่ซ้ำ จุดเริ่มต้น screenshots group by code แบ่งหน้า marquee data ตาราง where view cline realtime ตัวกรองพื้นฐาน ประเทศ spam เพิ่ม eventemitter browser safe navigation fckeditor xss icons ip address ระยะทาง บวกเวลา iframe component directive ฐานข้อมูล upload in บวกปี cross domain enable notification แนะนำเส้นทาง styleurls บวกวัน cache file uploading recaptcha polyline and ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย server ป้องกัน rating splash mpdf ภาษาไทย phpexcel facebook sdk android pure pipe อัพโหลดไฟล์ form model ตรึงหัวข้อ form การดำเนินการ โดเมน inner join ค้นหาค่า phprequests ตัวแปร ข้อความ กล่องข้อความ แนวตั้ง implicit intent report string resource template statement สุ่มข้อมูล ดึง attribute code javascript จุดสิ้นสุด listbox effect serializearray android style ปุ่มควบคุม google plus มือถือ text ไฟล์ เข้ารหัส แสดงค่าสูงสุด number data model วันที่ template_variable valid สุ่มเลือก banner elementref จัดรูปแบบ touppercase cookie เส้นทาง padding android theme seo หน่วงเวลา พิมพ์ แสดงเฉพาะตัวเลข ภาษาอังกฤษ tfoot jqueryui ห้องว่าง dictionary video fxed header radio ngform jqury แกน x แกน y การล้างค่า scrollbar countdown นับเวลา expression localstorage ckfinder http template driven forms ตัวแปร global storage html preloading page กราฟ ระบบตรวจสอบ gps export apk url helper เมนูภาษา แปลงเสียง input swf keystore direcory เขียนไฟล์ cordova เกี่ยวกับ css หาวันข้างหน้า jquery mobile activity resume ดูได้อย่างเดียว signed apk twitter app polylines syntaxhighlighter header push อัพโหลด รูป textbox รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป error sdk วันที่ภาษาไทย datepicker_thai print ประกอบ property html2canvas crypt อ่านไฟล์ excel template variable preloading image ยืดหยุ่น block ip ค้นหาสถานที่ layout อากาศ xml localization clipboardjs angularjs หน้าต่างใหม่ cell link ไฟล์ภาษา ลายน้ำ อัพเดท การจัดเก็บข้อมูล nodejs tooltip เลื่อนตามจอ opera ไฟล์ waypoints บันทึกไฟล์ php controller แนวนอนg ฟังก์ชัน attribute login input_file selector email class filemanager validators บังคับเลือก path ngmodel htaccess underscore showmodaldialog รูปภาพ density str_pad เวลาที่ผ่าน อัพโหลดรูป serialize reactive form การเขียน css ภาษา rss ตรงกลาง mouse ajaxfilemanager เลือกทั้งหมด css กับ html facebook plugin values preloading csrf เพิ่มข้อมูล random ทดศนิยม ขอบล่าง longitude parsefloat ข้อความเลื่อนขึ้น text smtp debug build in directive javascript sdk แท็บ tree active inputtext ต่อตัวแปร ล็อกอิน dom parser infowindow mail xampp function ftp output รหัสผ่าน ajax แสดง moment jquerymobile datetimepicker model google ซ่อนและแสดง clone ตรวจสอบ โดเมน ตำแหน่ง popup datediff วนลูป เลือก two-way impure pipe navigationcontroloptions ionic angular สี css แบบย่อ wordwrap slide having แก้ไขข้อมูล intent css เบื้องต้น emulator เมนู บรรทัดใหม่ zoom codeigniter chat แบ่งหน้าข้อมูล เตือนรายการใหม่ holdready ฐานข้อมูลจังหวัด แถวในตาราง pipe operator responsive นามสกุล google map checkbox นาทีที่ผ่าน คณิตศาสตร์ datatables window สมาชิก ngclass flexgrid ลบ class loading url หนังสือราชการ android studio ie readyonly editor หมวดย่อย พิกัด ่jquery formbuilder mouseout like หมดอายุ เมนูย่อย captcha ค้นหา add to card อ่านไฟล์ break word เวลา ชิดขอบ mysqli ip angulary phonegap google chart mousever จังหวัด ปรับแต่งร้านค้า กำหนดอายุตัวแปร text input ตำแหน่งปัจจุบัน เปรียบเทียบวันที่ icon fragment สร้างเส้นทาง pagination ชั่วโมงที่ผ่าน ngswitch เพิ่ม ลบ แก้ไข array date object charset git stream.publish activity lifecycle css tab เช็คฟอร์ม ยันทึกไฟล์ รายเดือน เรียกใช้งาน slide box รองรับภาษาไทย session marker bookmarks sqlite left join jquery onchange พักัด ลบข้อมูล element controllers module ngif emoticon maptypecontroloptions after decrypt วงกลม แปลง แบ่งหน้า mobile web background global ajax event autocomplete preview เปลี่บน background android project ดึงรูปภาพ scope input output collection template syntax whois ป้องกันไฟล์ กำหนดเอง บล็อก อัพวิดีโอ กิจกรรม activity sub domain component บรรทัด md5 api key weather restful moduleid รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array สลับสี attribute directive break template expression กำหนดเวลา comment ionicframework ตัวแปร array ส่งอีเมล google play shared preferences qrcode angular2 เริ่มต้น card jquery_plugin apps ผลรวม jquery plugin บัตรประชาชน export google translate สกุลเงิน phpexcel template mobile selects รายงาน sql service ช่วงเวลา ปุ่ม video playlist pdfobject decoding waiting page polygon เครื่องคิดเลข schedule ส่งค่าตัวแปร encrypt สร้าง album ภาพสะท้อน opencart publish apk android version keyboard highlight check mail hilight scalecontroloptions