PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: แปลงตัวเลข

1 ฟังก์ชัน PHP แปลงตัวเลขอาราบิก เป็น ตัวเลขไทย อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/ฟังก์ชัน_PHP_แปลงตัวเลขอาราบิก_เป็น_ตัวเลขไทย_อย่างง่าย-223.html
2 สร้างฟังก์ชัน php แปลงตัวเลข เป็นข้อความตัวอักษร ภาษาไทย
http://www.ninenik.com/สร้างฟังก์ชัน_php_แปลงตัวเลข_เป็นข้อความตัวอักษร_ภาษาไทย-221.htmlcard resize tfoot แปลงค่า event แท็บ autocomplete ยืดหยุ่น scope ckeditor ckeditorcdn speech two_way เกี่ยวกับ css navigation position circle element imagecopymerge android sdk check domain two-way continue pdfviewver msn ตารางเรียน preloading image highcharts intent หมุน group by google plus แปลง ภาพสะท้อน ข้อความ ป้องกันไฟล์ xss tcpdf drag and drop and email ตัวอักษร module mousever google place apps สุ่มข้อมูล moment live แก้ไข android theme fgets อัพโหลดไฟล์ polyline tab เลื่อน basic บรรทัด เฉพาะตัวเลข เครื่องมือ radio แปลงตัวเลข effect after fxed header สกุลเงิน ngswitch ค้นหาสถานที่ ความสูง รายงาน model ngfor ปุ่ม qrcode styleurls component เช็คฟอร์ม เตือนรายการใหม่ google map colorpicker zenui templateurl text ไฟล์ plugin array input type file phprequests longitude จัดรูปแบบ header และ footer jquery publish apk ยันทึกไฟล์ serializearray attribute directive กำหนดเวลา บัตรประชาชน valid ฟังก์ชัน เวลา html highlight form model tolowercase swap เพิ่มข้อมูล schedule แสดงข้อมูล mail cell ตะกร้าสินค้า datepicker checkbox mouseout list routing ionicmaterial ngmodel country sdk moduleid พักัด บวกวัน provider storage data model เมนูย่อย html5 ระยะทาง block ip data reactive form เลื่อนซ้าย ภาษา event.trigger ห้องว่าง สมาชิก วงกลม iframe cline spam seo animate option google_calendar android comma mysql right click แบ่งหน้าข้อมูล gps โดเมน clipboardjs ช่องว่าง background swf รวมแถว object routeboxer อัพเดท app mpdf ภาษาไทย phpexcel ปฏิทินกิจกรรม div วันที่ ต่อตัวแปร อ่านไฟล์ ฟังก์ชั่น จัดตำแหน่ง บวกเดือน ตารางเวลา md5 distinct polylines cookie แถวในตาราง debug css รองรับภาษาไทย mobile template browser check mail order by jquerymobile reset password สุ่มเลือก ฟังก์ชัน form_control or longdo android project responsive validators template_variable attribute การดำเนินการ rootscope preloading navigationcontroloptions restful เลือก screenshots css แบบย่อ ตัวแปร global crypt จำกัด link ionicframework stream.publish maximize in login ngstyle between เวลา แนะนำเส้นทาง datatables ตัวกรองพื้นฐาน สร้างเส้นทาง อัตโนมัติ break word url confirm ลบข้อมูล sub domain jsonp sql injection ประกอบ properties ftp ยืนยัน บันทึกไฟล์ old rest api contain jquery_plugin ชื่อสถานที่ select อัพเดท status editor แทรกผลรวม แสดงค่าสูงสุด localstorage dictionay user interface ไฟล์ เขียนไฟล์ ค้นหาค่า ปุ่มควบคุม หาผลรวม fckeditor csv date object input_file template driven forms download quicksearch xml google map ไม่แสดง activity inputtext localization เลขไทย บังคับเลือก word ionic jquery ui วนลูป asus ajaxfilemanager แปลงเสียง graph api wordwrap ข้อความยาว session left join readyonly decrypt tree ตรวจสอบ โดเมน รัศมี รวมไฟล์ action bar authentication bookmarks มือถือ regular expression template syntax facebook sdk ห้ามคัดลอง google nodejs ส่งอีเมล android version header ปฏิทิน recaptcha ใกล้เคียง captcha zoom expired pipe directive latitude selects ส่งข้อมูล delay ip vote number pad ckeditor elementref javascript วันที่และเวลา strtotime() ckeditor cdn waiting page วันที่ภาษาไทย pure pipe google sign in นามสกุล getjson video playlist เส้นทาง calendar sqlite datetimepicker ลายน้ำ marquee อัพโหลดรูป chrome query builder แนวนอน กำหนดอายุตัวแปร str_pad listbox หาวันข้างหน้า encoding ตรงกลาง ตัดข้อความ keystore เลือกทั้งหมด component directive เลื่อนขวา whois shopping cart ค้นหา string resource ฐานข้อมูล string ปรับแต่งร้านค้า controller pdf เริ่มต้น input output ภาษาไทย อัพเกรด syntaxhighlighter เลื่อนตามจอ swfobject waypoints serialize phonegap textarea ข่าว api key กราฟ เรียงมากไปน้อย overlay filemanager scrollbar ลบไฟล์ poll direcory ผลรวม random dictionary controllers ไฟล์ภาษา tostring text input สร้าง album touppercase เมนูภาษา url helper ขอบ angulary service preview ตำแหน่ง activity lifecycle รายเดือน break ngif permission shared preferences ลบ localhost http action button export apk ตัวแปร array values encrypt fullcalendar mouseover charset jqury การล้างค่า onchange infowindow รูปแบบแผนที่ ดึง attribute json mpdf implicit intent underscore ประเภทแผนที่ ตัวเลข google play momentjs scroll date mouse แนวตั้ง นับเวลา ขนาด build in directive คณิตศาสตร์ เมนู excel angular2 accordion report parseint แบ่งหน้า code แบ่งหน้า views mercury แย่งหน้า cooki hilight mobile app opcart ค้นหาเส้นทาง window ตำแหน่งปัจจุบัน enable template variable เรียกใช้งาน vqmod output hostlistener ทดศนิยม fixed ลบเวลา เวลาที่ผ่าน ระบบตรวจสอบ แจ้งเตือน angularjs active database banner อากาศ countdown data binding อายุ number facebook login ส่งค่าตัวแปร jquery plugin class html2canvas parsefloat รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array date() global ajax event invite friends จุดสิ้นสุด jqueryui jwplayer การใช้งาน css style sheet twitter ป้องกัน emoticon pdfobject formarray input property รูปภาพ เปรียบเทียบวันที่ get maptypecontroloptions push ประเทศ input ทบทวน เพิ่มข้อความด้านหลัง mobile web datepicker_thai เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ไฟล์ json domain code ตรึงหัวข้อ อัพโหลด sql ล็อกอิน sprite images ดึงข้อมูล ดึงรูปภาพ เพิ่มแถว chat emulator บรรทัดใหม่ หมดอายุ ความปลอดภัย pipe operator dom object textbox callback method รหัสผ่าน decoding ชั่วโมงที่ผ่าน inner join console ดูได้อย่างเดียว แปลค่า having ตารางแสดงข้อมูล ข้อความเลื่อนขึ้น หน้าต่างใหม่ density expression หมวดหลัก dom preloading page แนบไฟล์ polygon android style php sdk ซ่อนและแสดง เปลี่บน background ตัวกรอง attribute keyboard แก้ปัญหา ngonchanges next day post icon opera จุดเริ่มต้น facebook ช่วงเวลา ตั้งค่าหน้ากระดาษ ค้นหาโดเมน padding marker ip address ขนาดตัวอักษร javascript sdk email class count ซ่อน แสดง like อ่านไฟล์ excel codeigniter slide กึ่งกลาง อัพโหลด รูปภาพ ตรวจสอบ fragment parent opencart ob_start tooltip smtp แนวนอนg อัพเดท ชิดขอบ พิมพ์ twitteroauth ชื่อไฟล์ ข้อความเลื่อนลง security class แสดงเฉพาะตัวเลข รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป formbuilder หน่วงเวลา notification อัพรูป directive สี mysqli อัพวิดีโอ bootstrap slide box ตัวเลือก google translate php rss firebase template expression บล็อก dom parser where ตัวแปร upload animation ngform realtime clearqueue disabled mobile detect holdready จังหวัด อัพโหลด รูป facebook plugin วันเกิด การเลื่อน ค้นหาพิกัด function พิกัด phonegap developer formcontrol formgroup ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย layout css tab activity pause phpexcel ความกว้าง showmodaldialog บวกเวลา จัดรูปแบบ path เครื่องคิดเลข template statement signed apk focus facebox ภาษาอังกฤษ form validation angular เพิ่ม text ่javascript form cross domain server ajax xampp กล่องข้อความ inforwindow อัพไฟล์ htaccess แสดง ckfinder margin ระบบเครื่อข่าย icons login logout dependency injection thead drawable แยกตัเลข rating injector ลำดับขั้น weather การเลื่อนแล้วโหลด สลับสี กิจกรรม ข้อมูลไม่ซ้ำ video css กับ html ngclass safe navigation border comment หาพิกัด ฐานข้อมูลจังหวัด favorites เข้ารหัส gps_tag กำหนดเอง เรียงข้อมูล flexgrid pagination datediff แก้ไขข้อมูล ทั้งหมด youtube splash ie การติดตั้ง xampp google chart เบื้องต้น jquery mobile ตาราง เพิ่มข้อความด้านหนัา csrf หนังสือราชการ exif view thumbnail logout collection export ลิสรายการ cache twitter app loading หมวดย่อย firefox error activity resume print css เบื้องต้น การจัดเก็บข้อมูล บวกปี cordova git invalid แกน x แกน y ajax crud modal bootstrap jquery php add to card color property file uploading android studio box นาทีที่ผ่าน selector meta ่jquery impure pipe ขอบล่าง scalecontroloptions สร้างไฟล์ eventemitter popup เลือกค่าสี style การเขียน css formdata clone template reference variable