PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: chat

1 สร้าง php ajax chat ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล อย่างง่าย
http://www.ninenik.com/สร้าง_php_ajax_chat_ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล_อย่างง่าย-724.htmlเรียงข้อมูล jsonp แย่งหน้า php ส่งค่าตัวแปร แก้ปัญหา impure pipe event.trigger กำหนดเวลา infowindow บรรทัด ckeditor ckeditorcdn ความกว้าง selects วันที่ highlight เปรียบเทียบวันที่ ป้องกัน รูปภาพ css เบื้องต้น provider domain activity pause loading เปลี่บน background กล่องข้อความ ไฟล์ template driven forms tolowercase string การติดตั้ง xampp opera word เช็คฟอร์ม code แบ่งหน้า color text popup views view cell ลบไฟล์ validators marker google play บรรทัดใหม่ ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย apps properties formcontrol order by อัพเดท รัศมี directive ดึงข้อมูล data ฟังก์ชั่น ckeditor cdn check domain ฟังก์ชัน ระยะทาง พักัด editor basic model cache อัพเดท app smtp email class จุดเริ่มต้น zoom resize อัพโหลดรูป แปลงค่า android formarray jwplayer สร้าง album หมดอายุ อัพโหลด รูป formgroup mysqli controllers inputtext phpexcel ความสูง and syntaxhighlighter ตรงกลาง fixed layout border invalid dom object ngclass ไฟล์ภาษา สกุลเงิน clipboardjs fullcalendar เลือกค่าสี encoding where activity resume swf รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป แก้ไขข้อมูล ตรวจสอบ latitude เบื้องต้น preloading tfoot html whois ป้องกันไฟล์ meta date preloading page แถวในตาราง localhost ลิสรายการ localstorage วันเกิด android project เตือนรายการใหม่ ionicmaterial cooki hilight แสดง angularjs เมนูภาษา รวมไฟล์ maximize contain เวลา เลื่อนตามจอ colorpicker data model ปรับแต่งร้านค้า ลำดับขั้น jqueryui datepicker circle google sign in ชื่อไฟล์ storage อัพโหลด bookmarks dictionary attribute sdk แท็บ ชื่อสถานที่ ip address nodejs cross domain path safe navigation jquery ui ตัวแปร global fxed header pure pipe ข้อความ cordova แบ่งหน้า นับเวลา keystore สุ่มข้อมูล expired tooltip opcart ซ่อนและแสดง action button signed apk window ประเภทแผนที่ serializearray expression android sdk url helper quicksearch waiting page jquery plugin สร้างไฟล์ formdata android studio list mail input property google map ไม่แสดง emoticon css กับ html android style object swfobject output navigation browser build in directive country ดึงรูปภาพ ข้อความเลื่อนขึ้น รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array เรียกใช้งาน แนะนำเส้นทาง ตัวอักษร text ไฟล์ เฉพาะตัวเลข ฐานข้อมูลจังหวัด sub domain หมุน phonegap developer ionicframework angular preloading image textbox ตรวจสอบ โดเมน ดูได้อย่างเดียว intent สี php sdk ฐานข้อมูล บวกวัน facebook login สุ่มเลือก fragment android version textarea permission strtotime() twitter app slide หมวดย่อย นามสกุล รหัสผ่าน หนังสือราชการ select checkbox ยืนยัน imagecopymerge excel implicit intent momentjs string resource recaptcha xml กึ่งกลาง รวมแถว overlay emulator padding ลบ check mail แนบไฟล์ encrypt ขอบ calendar upload ค้นหา continue ngstyle jquery หาพิกัด thead ล็อกอิน crypt stream.publish จัดรูปแบบ อัพไฟล์ break wordwrap ค้นหาค่า การเลื่อนแล้วโหลด splash ภาษาไทย parsefloat อัพเกรด iframe อากาศ inforwindow htaccess ngonchanges ค้นหาโดเมน icons หาวันข้างหน้า scroll แสดงข้อมูล เลื่อน เมนูย่อย login ตารางเวลา realtime ตัดข้อความ แบ่งหน้าข้อมูล invite friends ปฏิทินกิจกรรม logout polyline cline shopping cart date object effect ngform google map countdown rating mobile web เลื่อนซ้าย form model บวกเวลา แปลงเสียง ข้อมูล disabled number graph api data binding preview getjson ตัวเลข บังคับเลือก จังหวัด mobile detect style error action bar chat flexgrid วันที่และเวลา ftp สร้างเส้นทาง เข้ารหัส ค้นหาพิกัด callback method sprite images group by ตัวแปร pipe directive อ่านไฟล์ code after json api key print swap ajaxfilemanager jquerymobile mouse แปลงตัวเลข คณิตศาสตร์ http margin captcha ภาษา ส่งข้อมูล login logout md5 collection screenshots array speech schedule element youtube keyboard เลขไทย scalecontroloptions direcory ตำแหน่งปัจจุบัน touppercase ่jquery วงกลม pagination facebook sdk ยันทึกไฟล์ ทบทวน ลายน้ำ ชั่วโมงที่ผ่าน ลบเวลา จำกัด sql ผลรวม ปฏิทิน การดำเนินการ waypoints vqmod component directive confirm reactive form activity styleurls แปลค่า pdf รายเดือน xss รองรับภาษาไทย live push banner icon เพิ่มข้อมูล ความปลอดภัย ตะกร้าสินค้า ionic ประกอบ highcharts video playlist link css แบบย่อ ต่อตัวแปร แก้ไข csrf console security class twitter แนวนอนg ตัวกรอง attribute str_pad facebook เพิ่มข้อความด้านหนัา html5 จุดสิ้นสุด scrollbar count ค้นหาเส้นทาง gps mobile ดึง attribute density facebox box routing template javascript sdk clone datediff ระบบตรวจสอบ values codeigniter ฟังก์ชัน เวลา templateurl get android theme css injector ภาพสะท้อน tab mercury two_way อัพโหลดไฟล์ template variable div วันที่ภาษาไทย ตัวแปร array or old rest api เกี่ยวกับ css bootstrap pdfviewver angular2 ip form asus google translate ขนาดตัวอักษร อัพโหลด รูปภาพ charset phonegap listbox pipe operator comma like jquery_plugin input output download number pad เพิ่มข้อความด้านหลัง เรียงมากไปน้อย input_file distinct google_calendar gps_tag ngfor valid หน่วงเวลา debug random ภาษาอังกฤษ ตัวเลือก template_variable moment property การเลื่อน two-way ปุ่ม in module inner join บวกปี scope dom parser ie msn การจัดเก็บข้อมูล tostring fckeditor แจ้งเตือน ตารางแสดงข้อมูล อัพวิดีโอ maptypecontroloptions notification เวลาที่ผ่าน decrypt เพิ่มแถว radio ไฟล์ json ajax mysql readyonly ทดศนิยม url shared preferences showmodaldialog สลับสี navigationcontroloptions เขียนไฟล์ comment function กำหนดอายุตัวแปร เริ่มต้น อัตโนมัติ zenui block ip mouseout mouseover โดเมน ช่วงเวลา rss การใช้งาน css git reset password firefox บวกเดือน mpdf ค้นหาสถานที่ plugin google chart firebase clearqueue ตรึงหัวข้อ having ข่าว drag and drop tcpdf longitude รายงาน ส่งอีเมล เลื่อนขวา selector restful ห้องว่าง เครื่องคิดเลข text input อัพเดท status ckeditor vote ngmodel spam filemanager global ajax event การเขียน css email thumbnail delay parent template reference variable jquery mobile ขนาด ajax crud modal bootstrap jquery php แยกตัเลข qrcode วนลูป บล็อก template syntax server autocomplete css tab elementref ckfinder poll rootscope datatables แนวตั้ง report ลบข้อมูล export form validation regular expression facebook plugin twitteroauth session ใกล้เคียง กราฟ google exif drawable focus datetimepicker formbuilder active ข้อความยาว บัตรประชาชน animate ngif ตารางเรียน กำหนดเอง พิมพ์ next day angulary database ทั้งหมด input รูปแบบแผนที่ activity lifecycle javascript hostlistener แนวนอน ตาราง style sheet pdfobject xampp mpdf ภาษาไทย phpexcel enable ขอบล่าง อ่านไฟล์ excel jqury ข้อมูลไม่ซ้ำ sqlite ตำแหน่ง ซ่อน แสดง post holdready ตั้งค่าหน้ากระดาษ form_control เลือก กิจกรรม serialize responsive chrome left join เมนู polylines accordion เครื่องมือ นาทีที่ผ่าน เพิ่ม ลบ แก้ไข ห้ามคัดลอง อัพรูป เพิ่ม service position แทรกผลรวม file uploading weather จัดตำแหน่ง หน้าต่างใหม่ publish apk animation google place ob_start input type file เส้นทาง seo html2canvas between class mobile app ่javascript อายุ video onchange ปุ่มควบคุม ช่องว่าง user interface mousever หมวดหลัก template statement เลือกทั้งหมด dom event background underscore marquee slide box component ชิดขอบ แสดงค่าสูงสุด polygon moduleid localization tree dependency injection favorites query builder ngswitch export apk template expression datepicker_thai csv controller พิกัด cookie header break word routeboxer google plus fgets decoding สมาชิก หาผลรวม dictionay sql injection option แปลง แสดงเฉพาะตัวเลข มือถือ add to card eventemitter ระบบเครื่อข่าย attribute directive ข้อความเลื่อนลง card date() ยืดหยุ่น phprequests ตัวกรองพื้นฐาน บันทึกไฟล์ authentication longdo right click ประเทศ parseint แกน x แกน y opencart การล้างค่า