PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


Tags:: phonegap

1 วิธีโหลดและติดตั้ง apk ไฟล์ทดสอบ ให้สะดวกในการพัฒนา app
http://www.ninenik.com/วิธีโหลดและติดตั้ง_apk_ไฟล์ทดสอบ_ให้สะดวกในการพัฒนา_app-751.html
2 คำสั่ง update phonegap และ cordova
http://www.ninenik.com/คำสั่ง_update_phonegap_และ_cordova-649.html
3 การอัพเดท app และการ sign app ที่อัพเดท สำหรับ google play store
http://www.ninenik.com/การอัพเดท_app_และการ_sign_app_ที่อัพเดท_สำหรับ_google_play_store-638.html
4 การสร้าง keystore ไฟล์สำหรับ ลงทะเบียน app ด้วย keytool
http://www.ninenik.com/การสร้าง_keystore_ไฟล์สำหรับ_ลงทะเบียน_app_ด้วย_keytool-637.html
5 การ export apk ใน phonegap แบบต่างๆ
http://www.ninenik.com/การ_export_apk_ใน_phonegap_แบบต่างๆ-636.html
6 อัพโหลดรูปขึ้น server ด้วย php ใน phonegap ตอนที่ 13
http://www.ninenik.com/อัพโหลดรูปขึ้น_server_ด้วย_php_ใน_phonegap_ตอนที่_13-596.html
7 phonegap สร้าง splash screen และ icon app ตอนที่ 12
http://www.ninenik.com/phonegap_สร้าง_splash_screen_และ_icon_app_ตอนที่_12-594.html
8 ภาคจบ Push Notifications กับการส่งค่าด้วย php ใน phonegap ตอนที่ 11
http://www.ninenik.com/ภาคจบ_Push_Notifications_กับการส่งค่าด้วย_php_ใน_phonegap_ตอนที่_11-587.html
9 ภาคต่อ สร้าง app ใช้งาน Push Notifications ใน phonegap ตอนที่ 10
http://www.ninenik.com/ภาคต่อ_สร้าง_app_ใช้งาน_Push_Notifications_ใน_phonegap_ตอนที่_10-586.html
10 Push Notifications ใน phonegap สมัครใช้งาน gcm ตอนที่ 9
http://www.ninenik.com/Push_Notifications_ใน_phonegap_สมัครใช้งาน_gcm_ตอนที่_9-585.html
11 ติดตั้ง git client บน windows สำหรับใช้งานกับ phonegap ตอนที่ 8
http://www.ninenik.com/ติดตั้ง_git_client_บน_windows_สำหรับใช้งานกับ_phonegap_ตอนที่_8-584.html
12 การติดตั้ง andorid sdk แบบ stand alone บน windows ตอนที่ 7
http://www.ninenik.com/การติดตั้ง_andorid_sdk_แบบ_stand_alone_บน_windows_ตอนที่_7-583.html
13 ไฟล์เริ่มต้น ionic framework ใช้งานร่วมกับ phonegap ตอนที่ 6
http://www.ninenik.com/ไฟล์เริ่มต้น_ionic_framework_ใช้งานร่วมกับ__phonegap_ตอนที่_6-513.html
14 phonegap กับการใช้งาน ionic framework ตอนที่ 5
http://www.ninenik.com/phonegap_กับการใช้งาน_ionic_framework_ตอนที่_5-512.html
15 jquery mobile กับ ionic framework ใน phonegap ตอนที่ 4
http://www.ninenik.com/jquery_mobile_กับ_ionic_framework_ใน_phonegap_ตอนที่_4-511.html
16 phonegap สร้าง project แรก กับ HelloWorld ตอนที่ 3
http://www.ninenik.com/phonegap_สร้าง_project_แรก_กับ_HelloWorld_ตอนที่_3-510.html
17 เรียนรู้ phonegap ติดตั้ง node.js phonegap และ phonegap developer ตอนที่ 2
http://www.ninenik.com/เรียนรู้_phonegap_ติดตั้ง_node.js_phonegap_และ_phonegap_developer_ตอนที่_2-509.html
18 เรียนรู้ phonegap สร้าง app ด้วย html,css และ javascript ตอนที่ 1
http://www.ninenik.com/เรียนรู้_phonegap_สร้าง_app_ด้วย_html,css_และ_javascript_ตอนที่_1-508.html
1
1authentication smtp ngmodel selector อากาศ favorites accordion แกน x แกน y element google play javascript div charset model calendar ตารางเวลา properties values reactive form จำกัด ตัวแปร global อัพวิดีโอ เพิ่มแถว moment component directive พิกัด autocomplete sprite images localstorage splash underscore showmodaldialog แทรกผลรวม group by หนังสือราชการ แสดงข้อมูล ob_start รองรับภาษาไทย class hostlistener เลื่อนซ้าย sqlite jqueryui polygon บวกเวลา validators comma ความกว้าง object ngfor เช็คฟอร์ม text whois activity resume asus ตรวจสอบ โดเมน jquery mobile preloading page zoom วงกลม บวกวัน template expression กำหนดเอง ลิสรายการ แสดง ckfinder javascript sdk inputtext valid การล้างค่า twitter นับเวลา rating apps template syntax datatables หมุน ตัวเลือก ลบเวลา ngswitch url helper marker seo twitter app holdready confirm marquee like realtime input output mouseover ยืดหยุ่น ระบบตรวจสอบ break ปรับแต่งร้านค้า code แบ่งหน้า mobile emulator plugin รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป focus infowindow วันเกิด พักัด อ่านไฟล์ แปลงตัวเลข output emulator pagination thead graph api ionic sql คณิตศาสตร์ inner join การติดตั้ง xampp dom window strtotime() md5 ฐานข้อมูล schedule attribute pipe directive imagecopymerge swap jquery ui html5 เรียงมากไปน้อย mobile unduplicated array css เบื้องต้น phonegap google sign in two_way border regular expression ngif two-way jquery ปุ่ม expired ie git บัตรประชาชน delay ส่งข้อมูล meta encrypt นาทีที่ผ่าน link ยันทึกไฟล์ ตรงกลาง ต่อตัวแปร ระบบเครื่อข่าย ซ่อนและแสดง ngform pdf styleurls datetimepicker iframe ckeditor cdn ดึงข้อมูล service polylines word keystore ตรึงหัวข้อ input type file ภาษา กราฟ cookie ปฏิทิน intent resize css tab break word filemanager notification android studio parseint angular security class อัพเดท ip address header localhost slide cell csrf หมวดหลัก parsefloat ฟังก์ชัน jwplayer ลายน้ำ ไฟล์ เลื่อนตามจอ บวกเดือน อัพโหลด url captcha circle pure pipe เมนู ข้อความ facebook sdk แก้ไข ขนาดตัวอักษร text ไฟล์ exif form model decoding preloading วันที่ firebase and สมาชิก จัดตำแหน่ง fxed header attribute directive waiting page อัพเดท app longdo export apk ความสูง number หน้าต่างใหม่ ป้องกัน database jqury color radio ข้อมูลไม่ซ้ำ http fixed template_variable angular2 jquery plugin date object recaptcha android project string resource get แนวตั้ง permission รวมแถว swfobject ฟังก์ชั่น views บันทึกไฟล์ injector dom parser ค้นหาโดเมน facebook login tfoot encoding สกุลเงิน wordwrap ลบ inforwindow query builder api key provider สลับสี ขนาด รวมไฟล์ session เบื้องต้น template statement opencart facebook plugin cooki ประเทศ browser เตือนรายการใหม่ shared preferences disabled แยกตัเลข controller ไฟล์ภาษา video playlist การดำเนินการ ประเภทแผนที่ อัพโหลด รูปภาพ icon css กับ html แบ่งหน้า แบ่งหน้าข้อมูล ajax crud modal bootstrap jquery php อ่านไฟล์ excel mouse ปุ่มควบคุม mysqli เรียกใช้งาน tab เขียนไฟล์ csv file uploading ไฟล์ json ตำแหน่ง ngclass order by สร้าง album ionicmaterial comment reset password event แปลงค่า datediff ตัวเลข ภาษาไทย ปํญหาภาษาไทย google plus user interface อัพเกรด ค้นหาสถานที่ mercury mpdf ภาษาไทย phpexcel stream.publish controllers function สร้างเส้นทาง git cmd input เฉพาะตัวเลข facebox ชื่อไฟล์ directive scroll pdfobject ่javascript template driven forms excel google place android version print datepicker jquery_plugin active loading padding latitude serializearray fckeditor จัดรูปแบบ ประกอบ build in directive ข้อความเลื่อนลง vqmod ค้นหาค่า path css แบบย่อ อัพเดท status ckeditor ckeditorcdn momentjs bookmarks เพิ่มข้อมูล margin data model อัตโนมัติ แจ้งเตือน animate flexgrid เข้ารหัส activity lifecycle html eventemitter pipe operator ข้อมูล density publish apk ค้นหาเส้นทาง action button property logout ชิดขอบ screenshots แสดงค่าสูงสุด ส่งอีเมล moduleid แนบไฟล์ datepicker_thai having อัพโหลดรูป template นามสกุล icons domain count css navigation angulary report ดึง attribute แก้ไขข้อมูล เพิ่มข้อความด้านหลัง export รหัสผ่าน routing or maximize เพิ่ม position จังหวัด html2canvas editor after ปฏิทินกิจกรรม effect country google translate gps รัศมี fullcalendar rootscope เลขไทย next day component jquerymobile อายุ where ภาพสะท้อน code google map ไม่แสดง การจัดเก็บข้อมูล ล็อกอิน ลบไฟล์ overlay เปลี่บน background การเขียน css decrypt ขอบ check domain xss ตารางเรียน bootstrap post ftp ตารางแสดงข้อมูล localization แก้ปัญหา google chart onchange add to card ฐานข้อมูลจังหวัด fragment waypoints maptypecontroloptions console file transfer serialize แย่งหน้า debug ตัวแปร array ดูได้อย่างเดียว chat สุ่มข้อมูล ckeditor วันที่ภาษาไทย จุดเริ่มต้น htaccess swf login logout ทั้งหมด phprequests ความปลอดภัย ป้องกันไฟล์ facebook sdk string invalid กำหนดอายุตัวแปร บรรทัดใหม่ rss select วนลูป data binding old rest api cline เวลาที่ผ่าน push เพิ่ม ลบ แก้ไข qrcode ตรวจสอบ check mail input_file drag and drop แสดงเฉพาะตัวเลข อัพไฟล์ signed apk ซ่อน แสดง ip เลื่อนขวา card scalecontroloptions formdata clearqueue ลำดับขั้น mail highcharts clipboardjs global ajax event รูปแบบแผนที่ ค้นหา slide box รายเดือน พิมพ์ thumbnail preview จัดรูปแบบ header และ footer ฟังก์ชัน เวลา สร้างไฟล์ แปลง scrollbar formgroup invite friends json form scope collection google map dependency injection longitude preloading image checkbox ajax formcontrol enable ห้องว่าง textarea ตั้งค่าหน้ากระดาษ event.trigger poll template variable zenui between กึ่งกลาง dictionary แท็บ บังคับเลือก readyonly video เกี่ยวกับ css php dom object อัพโหลด รูป spam impure pipe ภาษาไทย youtube tolowercase ngonchanges แปลค่า ลบข้อมูล restful safe navigation ่jquery xampp กิจกรรม distinct live colorpicker เรียงข้อมูล keyboard expression highlight บล็อก navigationcontroloptions drawable หาผลรวม เครื่องมือ shopping cart mousever parent อัพเดทข้อมูล text input แนะนำเส้นทาง เวลา layout textbox เพิ่มข้อความด้านหนัา polyline สุ่มเลือก หมวดย่อย date google เลื่อน template reference variable option str_pad upload google_calendar android quicksearch ข่าว บรรทัด pdfviewver chrome อัพเดทหลายรายการ formarray อัพรูป contain โดเมน touppercase input property ใกล้เคียง บวกปี cache countdown sub domain ห้ามคัดลอง แนวนอน clone mpdf เริ่มต้น ngstyle tostring fgets direcory style ตัวกรองพื้นฐาน activity style sheet ชั่วโมงที่ผ่าน แปลงเสียง รูปภาพ php sdk ผลรวม แถวในตาราง formbuilder ตาราง responsive เส้นทาง หาวันข้างหน้า ชื่อสถานที่ listbox tcpdf การเลื่อนแล้วโหลด msn หาพิกัด block ip storage ตัดข้อความ ยืนยัน date() ขอบล่าง templateurl box ช่วงเวลา nodejs angularjs background right click ตัวกรอง attribute random view สี mobile web mobile app form_control login tooltip เมนูย่อย อัพโหลดไฟล์ ตัวอักษร data ตัวแปร mobile detect เลือกทั้งหมด left join vote number pad dictionay เครื่องคิดเลข activity pause banner twitteroauth จุดสิ้นสุด เลือกค่าสี xml ข้อความยาว cordova opera mouseout email ตะกร้าสินค้า download ระยะทาง android sdk ajaxfilemanager phonegap developer error codeigniter speech jsonp หน่วงเวลา server ค้นหาพิกัด form validation เปรียบเทียบวันที่ ทดศนิยม วันที่และเวลา mysql emoticon action bar ดึงรูปภาพ module opcart เลือก sql injection การเลื่อน ionicframework elementref หมดอายุ กล่องข้อความ weather firefox gps_tag routeboxer in ข้อความเลื่อนขึ้น phpexcel syntaxhighlighter กำหนดเวลา ช่องว่าง continue android style เมนูภาษา มือถือ crypt ส่งค่าตัวแปร android theme animation list ตำแหน่งปัจจุบัน callback method cross domain ภาษาอังกฤษ แนวนอนg selects รายงาน การใช้งาน css implicit intent getjson hilight tree รายการก่อนหน้า รายการถัดไป วนลูป array basic popup email class ทบทวน