การสร้างปุ่ม facebook ล็อกอิน เว็บไซต์ แบบแสดงรูป และกำหนดเพิ่มเติม

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
facebook login facebook plugin

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ facebook login facebook plugin

ปุ่มล็อกอิน จาก facebook สามารถแสดงรูปของเพื่อนๆ ของคนที่ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ผ่าน facebook
login button

สามารถกำหนดจำนวนแถวของรายการที่ต้องการแสดง ด้วย attribute ชื่อ max-rows เช่นถ้าต้องการแสดง
2 แถว ก็กำหนดเป็น max-rows="2"

attribute กำหนดเพิ่มเติม สำหรับใช้งาน  <fb:login-button>

show-faces
สำหรับแสดงรูปของเพื่อนๆ ของคนที่ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ผ่าน facebook login button
 

<fb:login-button show-faces="yes"></fb:login-button>


ตัวอย่าง

width
กำหนดความกว้างของพื้นที่การแสดง ถ้าไม่ได้กำหนด ค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 200px
 

<fb:login-button show-faces="yes" width="400px"></fb:login-button>


ตัวอย่าง

max-rows
กำหนดจำนวนแถวที่ต้องการแสดงรูปภาพ ถ้าไม่กำหนด ค่าเริ่มต้นจะเท่ากับ 1
 

<fb:login-button show-faces="yes" max-rows="2"></fb:login-button>


ตัวอย่าง

perms
การกำหนด permission อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ
http://www.ninenik.com/กำหนด_รายละเอียด_การใช้งาน_facebook_login_button_เพิ่มเติม-406.htmlกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ