ประยุกต์ แปลเนื้อหา ในเว็บไซต์ด้วย google translater api สำหรับ php

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php google translate

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php google translate ดาวน์โหลด

 
ประกอบด้วยไฟล์
1.example.php ไฟล์ตัวอย่างรวม
2.example_curl.php ไฟล์การใช้งานผ่านฟังก์ชัน curl
3.Gtranslate.php ไฟล์ class สำหรับเรียกใช้งาน
4.languages.ini ไฟล์ภาษาสำหรับการสนับสนุนหลายภาษา
 
การแปลงภาษาไทยเป็นอังกฤษใช้ th_to_en
และภาษาอังกฤษเป็นไทยใช้ en_to_th
กรณ๊อื่นๆ ใช้ตัวย่อตามภาษาที่ต้องการ
 
สร้างฟังก์ชัน สำหรับนำไปประยุกต์ใช้
 
<?php
require("GTranslate.php");
function translateEn($str){
 try{
    $gt = new Gtranslate;
	$gt->setRequestType('curl');
	echo $gt->th_to_en($str); // ไทยเป็นอังกฤษ หากอังกฤษเป็นไทยกำหนดเป็น en_to_th

} catch (GTranslateException $ge)
 {
    echo $ge->getMessage();
 }
}
?>
ตัวอย่างการเรียกใช้งาน
 
<?php
$str="ข้อนี้เป็นภาษาไทย";
echo translateEn($str);

// หรือ
echo translateEn("ทดสอบข้อความเป็นภาษาไทย");

?>
 

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ