ประยุกต์ แปลเนื้อหา ในเว็บไซต์ด้วย google translater api สำหรับ php

02 March 2010 By Ninenik Narkdee
google translate php

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google translate php ดาวน์โหลด

http://www.ninenik.com/download/gTranslate.rar
 
ประกอบด้วยไฟล์
1.example.php ไฟล์ตัวอย่างรวม
2.example_curl.php ไฟล์การใช้งานผ่านฟังก์ชัน curl
3.Gtranslate.php ไฟล์ class สำหรับเรียกใช้งาน
4.languages.ini ไฟล์ภาษาสำหรับการสนับสนุนหลายภาษา
 
การแปลงภาษาไทยเป็นอังกฤษใช้ th_to_en
และภาษาอังกฤษเป็นไทยใช้ en_to_th
กรณ๊อื่นๆ ใช้ตัวย่อตามภาษาที่ต้องการ
 
สร้างฟังก์ชัน สำหรับนำไปประยุกต์ใช้
 
<?php
require("GTranslate.php");
function translateEn($str){
 try{
    $gt = new Gtranslate;
	$gt->setRequestType('curl');
	echo $gt->th_to_en($str); // ไทยเป็นอังกฤษ หากอังกฤษเป็นไทยกำหนดเป็น en_to_th

} catch (GTranslateException $ge)
 {
    echo $ge->getMessage();
 }
}
?>
ตัวอย่างการเรียกใช้งาน
 
<?php
$str="ข้อนี้เป็นภาษาไทย";
echo translateEn($str);

// หรือ
echo translateEn("ทดสอบข้อความเป็นภาษาไทย");

?>
 

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: php google translateURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ