สร้างรูปแบบ วันที่ คล้าย วันที่ใน facebook comment ด้วย php อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
comment facebook php วันที่

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ comment facebook php วันที่ตัวอย่างรูปแบบฟังก์ชัน php ต่อไปนี้เป็นรูปแบบ การกำหนด การแสดงข้อมูลวันที่ ในลักษณะคล้าย
กับวันที่ที่แสดงใน facebook comment สามารถนำไปประยุกต์ หรือปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

รูปแบบการแสดงจะเป้นไป ดังนี้
เวลาในวินาที
ผ่านมา 1 วินาที
1 second ago
ผ่านมา 3 หรือ 4 วินาที
a few seconds ago
ผ่านมา 1 นาที
1 minute ago
ผ่านมา 3 หรือ 4 นาที
a few minutes ago
ผ่านมาแล้ว 1 ชั่วโมง
about an hour ago
ผ่านมาแล้ว 7 ชั่วโมง
7 hours ago
ผ่านมาแล้ว 1 วัน (เมื่อวาน)
Yesterday at 11:28am
วันอื่นๆ ภายในปีปัจจุบัน
December 28 at 9:08am
วันอื่นๆ ปีก่อนหน้า
December 28, 2010 at 9:08am

โค้ดฟังก์ชัน

<?php
function fb_date($timestamp){
	$difference = time() - $timestamp;
	$periods = array("second", "minute", "hour");
	$ending=" ago";
	if($difference<60){
		$j=0;
		$periods[$j].=($difference != 1)?"s":"";
		$difference=($difference==3 || $difference==4)?"a few ":$difference;
		$text = "$difference $periods[$j] $ending";
	}elseif($difference<3600){
		$j=1;
		$difference=round($difference/60);
		$periods[$j].=($difference != 1)?"s":"";
		$difference=($difference==3 || $difference==4)?"a few ":$difference;
		$text = "$difference $periods[$j] $ending";		
	}elseif($difference<86400){
		$j=2;
		$difference=round($difference/3600);
		$periods[$j].=($difference != 1)?"s":"";
		$difference=($difference != 1)?$difference:"about an ";
		$text = "$difference $periods[$j] $ending";		
	}elseif($difference<172800){
		$difference=round($difference/86400);
		$periods[$j].=($difference != 1)?"s":"";
		$text = "Yesterday at ".date("g:ia",$timestamp);								
	}else{
		if($timestamp<strtotime(date("Y-01-01 00:00:00"))){
			$text = date("l j, Y",$timestamp)." at ".date("g:ia",$timestamp);		
		}else{
			$text = date("l j",$timestamp)." at ".date("g:ia",$timestamp);			
		}
	}
	return $text;
}
?>

ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าเก็บเวลาในรูปแบบ timestamp (ตัวอย่าง 1300950558)
$date_you=1300950558;
echo fb_date($date_you);
ถ้าเก็บเวลาในรูปแบบ  datetime (ตัวอย่าง 2011-03-24 15:30:50)
$date_you="2011-03-24 15:30:50";
echo fb_date(strtotime($date_you));

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ