สร้างแบบฟอร์มค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ ด้วย Google

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
google form ค้นหา

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google form ค้นหาJavascript Code

<script type="text/javascript">
function URLEncode(logo){ // ฟังก์ชันสำหร้บเข้ารหัส 
 var SAFECHARS = "0123456789" +   // Numeric
   "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" + // Alphabetic
   "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" +
   "-_.!~*'()";   // RFC2396 Mark characters
 var HEX = "0123456789ABCDEF"; 
 var plaintext = logo;
 var encoded = "";
 for (var i = 0; i < plaintext.length; i++ ) {
 var ch = plaintext.charAt(i);
   if (ch == " ") {
   encoded += "+";  // x-www-urlencoded, rather than %20
 } else if (SAFECHARS.indexOf(ch) != -1) {
   encoded += ch;
 } else {
   var charCode = ch.charCodeAt(0);
  if (charCode > 255) {
    alert( "Unicode Character '" 
            + ch 
            + "' cannot be encoded using standard URL encoding.n" +
       "(URL encoding only supports 8-bit characters.)n" +
    "A space (+) will be substituted." );
  encoded += "+";
  } else {
  encoded += "%";
  encoded += HEX.charAt((charCode >> 4) & 0xF);
  encoded += HEX.charAt(charCode & 0xF);
  }
 }
 } // for
 return encoded;
}
function za_google(){
 with(document.zabi_google){
  var site_search;
  var y_logo=URLEncode(you_logo.value);
  if(sitesearch[0].checked==true){
  site_search=sitesearch[0].value;
  }else{
  site_search=sitesearch[1].value;  
  }
  var za_go="http://www.google.co.th/custom?domains="+domains.value+"&q="+q.value+"&sitesearch="+site_search+"&sa=Google+Search&client=pub-6089800167772571&forid=1&ie=tis-620&oe=tis-620&cof=GALT%3A%23008000%3BGL%3A1%3BDIV%3A%23336699%3BVLC%3A663399%3BAH%3Aleft%3BBGC%3AFFFFFF%3BLBGC%3A336699%3BALC%3A0000FF%3BLC%3A0000FF%3BT%3A000000%3BGFNT%3A0000FF%3BGIMP%3A0000FF%3BLH%3A48%3BLW%3A210%3BL%3A"+y_logo+"%3BS%3Ahttp%3A%2F%2F"+domains.value+"%2F%3BLP%3A1%3BFORID%3A1%3B&hl=th";
	  window.open(za_go,""); // เปิดหน้าต่างใหม่ใฃ้คำสั่งนี้
	//	top.location.href=za_go; // เปิดหน้าต่างปัจจุบันใ้ช้้คำสั่งนี้
 }
}
</script>

HTML Code

<form action="" method="get" name="zabi_google" target="_blank" id="zabi_google">
 <input type="text" name="q" id="q" />
<!-- เปลี่ยน http://www.ninenik.com/images/ninenikGlogo.gif
 เป็น URL โลโก้ของเว็บคุณ-->
 <input name="you_logo" type="hidden" id="you_logo" 
 value="http://www.ninenik.com/images/ninenikGlogo.gif" />
<!-- เปลี่ยน www.ninenik.com เป็นโดเมนของเว็บคุณ-->
 <input name="domains" type="hidden" id="domains" value="www.ninenik.com" />
<!--  เปลี่ยน www.ninenik.com เป็นโดเมนของเว็บคุณ-->
 <input name="sitesearch" type="radio" id="radio" value="www.ninenik.com" checked="checked" />
www.ninenik.com
<input name="sitesearch" type="radio" id="radio2" value="" />
www.google.com
<input type="button" name="button" id="button" value="ค้นหา" onClick="za_google()" />
</form>
<!--ปรับแต่งรูปแบบของฟอร์มตามต้องการ-->

ตัวอย่าง


www.ninenik.com www.google.com


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ