PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


หลักการเข้ารหัสด้วยฟังก์ชั่น md5

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
เข้ารหัส php password hash

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เข้ารหัส php password hash

หลักการเข้ารหัสด้วยฟังก์ชั่น md5

การเข้ารหัสด้วยฟังก์ชั่น md5 จะเป็นการเข้ารหัสแบบตัวเลข 32 byte ซึ่งข้อความที่ถูกเข้ารหัสจะถูกเข้ารหัสด้วย md5
จะมีอยู่ 32 ตัวอักษร การเข้ารหัส md5 สามารถแปลงข้อความธรรมดาให้เป็น ข้อความที่ถูกเข้ารหัส แต่ไม่สามารถ
แปลงจากข้อความที่ถูกเข้ารหัสแล้วมาเป็น ข้อความธรรมดาได้ หลักการนี้นิยมนำไปใช้ในการกำหนดรหัสผ่านให้กับ
user ต่าง ๆ ถือเป้นการรักษาความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่ง


รูปแบบ

<?php
md5("String"); 
?>
Sample
<?
$name="Narkdeveloper";
echo md5($name);
?>Out Put

0c294eb104f6b512fdac4ec79baad9ac

อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับบริการเว็บ server web hosting
บริการเว็บ server web hosting


Tags:: เข้ารหัส php password hashURL สำหรับอ้างอิง