แนะนำการใช้งาน การเชื่อมต่อ facebook ด้วย php sdk v.3.1.1

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php sdk facebook

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php sdk facebook

 ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้ เป็นแนวทางการเชื่อมต่อกับ facebook ด้วย php sdk 

เวอร์ชั่น 3.1.1จะมีไฟล์สำหรับให้โหลด ไปทดสอบตามลิ้งค์ ด้านล่าง
 
 
หรือ ดูตัวอย่างก่อนโหลดได้ที่ 
 
ในเว็บจะมีบทความ ที่เกี่ยวกับ การเชื่อมต่อกับ facebook หลายเนื้อหา แต่บางรายการ
ก็เป็นไปแบบไม่อัพเดท หรือ มีการพัฒนาเพิ่มเติมมาใหม่แล้ว ตัวเก่าอาจจะผิดเพี้ยน หรือใช้งานไม่ได้
หากเพิ่งเริ่มศึกษา แนะนำให้ค้นหาบทความ แล้วดูวันที่ของเนื้อหา และตัวอย่างที่นำมาประกอบ
ก่อนพิจารณาไปนำใช้ใช้งาน
 
ส่วนสำหรับแก้ไขจะอยู่ในไฟล์ fb_connect.php
 
<?php
session_start(); // กำหนดไว้ กรณีอาจได้ใช้ตัวแปร session
include("inc/facebook.php"); // เรียกใช้งานไฟล์ php-sdk สำหรับ facebook
//
$facebook = new Facebook(array(
 'appId' => 'xxxxxx', // appid ที่ได้จาก facebook
 'secret' => 'xxxxx', // app secret ที่ได้จาก facebook
 'fileUpload' => true, // เปิดใช้ในส่วนของการอัพโหลดรูปได้
 'cookie' => true, // อนุญาตใช้งาน cookie 
));
// สร้างฟังก์ชันไว้สำหรัดทดสอบ การแสดงผลการใช้งาน
function pre($varUse){
	echo "<pre>";
	print_r($varUse);
	echo "</pre>";
}
// Get User ID
$fb_user = $facebook->getUser();
if($fb_user){
 try{
  // Proceed knowing you have a logged in user who's authenticated.
  $fb_userData=$facebook->api('/me');
 }catch(FacebookApiException $e) {
  error_log($e);
  $user=null;
 }
}
if(isset($_GET['logout'])){ // ทำการ logout อย่างสมบูรณ์
	$facebook->destroySession(null); 	// ล่างค่า session ของ facebook
	header("Location:".$_SERVER['PHP_SELF']); //ลิ้งค์ไปหน้าที่ต้องการเมื่อ logout เรียบร้อยแล้ว
}
// Login or logout url will be needed depending on current user state.
if($fb_user){
 $logoutUrl = $facebook->getLogoutUrl(array(
 	"next"=>"http://www.ninenik.com/fb/fb3.1.1/test_login.php?logout"
 ));
} else{
 $loginUrl = $facebook->getLoginUrl(array(
 	"redirect_uri"=>"http://www.ninenik.com/fb/fb3.1.1/test_login.php",
	"display"=>"popup",
	"scope"=>"offline_access,publish_stream,email" // คั่นแต่ละค่าด้วย ,(comma
 ));
}
?>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: php sdk facebookURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ