การส่งข้อมูลแบบ POST ด้วย Ajax

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ส่งข้อมูล ajax post

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ส่งข้อมูล ajax post

ตัวอย่างโค้ด ajax_post.php

<script language="javascript" src="ajax.js"></script>
<script language="javascript">
function doajax(mydata){
	var ajax1=createAjax(); 
	ajax1.onreadystatechange=function(){
		if(ajax1.readyState==4 && ajax1.status==200){
			document.getElementById('myplace').innerHTML=ajax1.responseText;
		}else{
			return false;
		}
	}
	ajax1.open("POST","data_post.php",true);
	ajax1.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
	ajax1.send("name="+document.form1.name.value+"&email="+document.form1.email.value);
}
</script>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1" id="form1">
  ชื่อ
  <input name="name" type="text" id="name" />
  อีเมลล์
  <input name="email" type="text" id="email" />
  <input type="button" name="Button" value="Send" onclick="doajax()" />
</form>
<p id="myplace"></p>

โค้ด data_post.php

<?php
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
if($_POST['name']!=""){
	echo $_POST['name']." ";
}
if($_POST['email']!=""){
	echo $_POST['email'];
}
?>

ดาวน์โหลด ajax.js คลิกดาวน์โหลด

ดูตัวอย่าง คลิกดูตัวอย่างกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ