สร้าง countdown นับเวลา ถอยหลัง ด้วย javascript

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
countdown นับเวลา javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ countdown นับเวลา javascriptตัวอย่างผลลัพธ์ กำหนดเวลาที่ Aprill 12,2012 00:00:01

 

HTML Code ตัวอย่าง

<div id="showRemain"></div>

Javascript Code ตัวอย่าง

<script type="text/javascript">
function countDown(){
	var timeA = new Date(); // วันเวลาปัจจุบัน
	var timeB = new Date("Febriaru 24,2012 00:00:01"); // วันเวลาสิ้นสุด รูปแบบ เดือน/วัน/ปี ชั่วโมง:นาที:วินาที
	//	var timeB = new Date(2012,1,24,0,0,1,0); 
	// วันเวลาสิ้นสุด รูปแบบ ปี,เดือน;วันที่,ชั่วโมง,นาที,วินาที,,มิลลิวินาที    เลขสองหลักไม่ต้องมี 0 นำหน้า
	// เดือนต้องลบด้วย 1 เดือนมกราคมคือเลข 0
	var timeDifference = timeB.getTime()-timeA.getTime();    
	if(timeDifference>=0){
		timeDifference=timeDifference/1000;
		timeDifference=Math.floor(timeDifference);
		var wan=Math.floor(timeDifference/86400);
		var l_wan=timeDifference%86400;
		var hour=Math.floor(l_wan/3600);
		var l_hour=l_wan%3600;
		var minute=Math.floor(l_hour/60);
		var second=l_hour%60;
		var showPart=document.getElementById('showRemain');
		showPart.innerHTML="เหลือเวลา "+wan+" วัน "+hour+" ชั่วโมง "
		+minute+" นาที "+second+" วินาที"; 
			if(wan==0 && hour==0 && minute==0 && second==0){
				clearInterval(iCountDown); // ยกเลิกการนับถอยหลังเมื่อครบ
				// เพิ่มฟังก์ชันอื่นๆ ตามต้องการ
			}
	}
}
// การเรียกใช้
var iCountDown=setInterval("countDown()",1000); 
</script>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ