สร้าง เมนูแท็บ Tabs อย่างง่าย ด้วย jQuery UI

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
tab jqueryui เมนู

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ tab jqueryui เมนูตัวอย่างผลลัพธิ์

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 3ดาวน์โหลด jQuery UI ได้ที่เว็บไซต์ http://jqueryui.com/หรือดาวน์โหลดได้ที่ คลิกที่นี่

แตกไฟล์ jquery-ui-1.7.2.custom.zip โฟลเดอร์ที่นำไปใช้มี โฟลเดอร์ css และ js

การเรียกใช้งาน jQuery UI

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	// กำหนดแบบทั่วไป
	$("#tabs").tabs(); 

	// กำหนดแบบเลื่อนหัวข้อซ้าย ขวาได้
	//	$("#tabs").tabs().find(".ui-tabs-nav").sortable({axis:'x'});
	
	// กำหนดแบบให้ซ่อนรายละเอียด เมื่อคลิกที่หัวข้อแท็บซ้ำ
	// $("#tabs").tabs({collapsible: true});

	 // กำหนดให้แสดงรายละเอียดเมื่อนำเมาท์มาอยู่เหนือหัวข้อแท็บ
	 // $("#tabs").tabs({event: 'mouseover'});
});
</script>

CSS code กำหนดขนาดตัวอักษรของข้อความใน แท็บ tabs

<style type="text/css">
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs 
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs
ในไฟล์ css/smoothness/jquery-ui-1.7.2.custom.css หัวข้อ tabs
*/
.ui-tabs{
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
}
</style>

HTML code สำหรับกำหนด tabs แท็บ

<div id="tabs">
	<ul>
		<li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li>
		<li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li>
		<li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li>
	</ul>
	<div id="tabs-1">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p>
	</div>
	<div id="tabs-2">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2</p>
	</div>
	<div id="tabs-3">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 3</p>
	</div>
</div>

สามารถกำหนดแท็บแบบเรียกไฟล์ โดยใส่ url ที่ link ในหัวข้อแท็บ
ตัวอย่าง code ข้างล่างจะไม่มีแท็บ div ของแท็บ ที่ 2 และ 3 โดยจะเป็นการเรียกไฟล์แทน

<div id="tabs">
	<ul>
		<li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li>
		<li><a href="http://www.google.com">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li>
		<li><a href="">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li>
	</ul>
	<div id="tabs-1">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p>
	</div>
</div>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ