จัดข้อความยาว ให้อยู่ในกรอบ ด้วย css break word

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
ข้อความยาว break word css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ข้อความยาว break word cssการจัดตัวอักษรที่เป็นข้อความต่อเนื่องยาวติดกัน ในกรณีแสดงใน
พื้นที่ที่กำหนดขอบเขตการแสดง จะเจอกับปัญหา ข้อความล้นออก
นอกกรอบ ที่ต้องการ ดูตัวอย่าง ประกอบ

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh


hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

css สำหรับใช้กำหนด ให้ข้อความแสดงในกรอบ ตามรูปที่ 2

word-wrap:break-word;

ตัวอย่างโค้ดทดสอบทั้งหมด
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<style type="text/css">
div#mylayout_1{
	display:block;
	width:100px;
	border:1px solid #09C;	
	background-color:#FCC;
}
div#mylayout_2{
	display:block;
	width:100px;
	border:1px solid #09C;	
	background-color:#CFC;
	word-wrap:break-word;
}
</style>
</head>

<body>


<div id="mylayout_1">
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
</div>
<br />
<br />
<div id="mylayout_2">
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
</div>

</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ