ล้างค่า
# ชื่อจังหวัด
1 กระบี่
2 กรุงเทพมหานคร
3 กาญจนบุรี
4 กาฬสินธุ์
5 กำแพงเพชร
6 ขอนแก่น
7 จันทบุรี
8 ฉะเชิงเทรา
9 ชลบุรี
10 ชัยนาท