สามารถหาความรู้ เพิ่มเติม เกี่ยวกับการใช้งาน jQuery ได้ที่เว็บไซต์
jQuery.com หรือค้นหาข้อมูลได้ที่
Google.com