ตัวอย่าง ต่อไปนี้เป็นโค้ดสำหรับการสั่ง print preview ซึ่งทำงานได้เฉพาะ IE เท่านั้น แต่เราสามารถประยุกต์
เพิ่มเติม ตามตัวอย่างโค้ด ด้านล่าง สำหรับกรณี browser อื่นๆ