PHP Ionic Angularjs Phonegap AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


export phpmyadmin ไม่ได้ และ list jump menu

export phpmyadmin ไม่ได้ และ list jump menu

พอกดส่งออกแล้วก็เป็นหน้าว่าง ตามรูปครับ

และเรื่อง list jump menu ครับ

สามารถทำให้มันถามยืนยัน ก่อนที่จะส่งค่าออกไป แบบใช่สคลิป onClick="return confirm('') ได้มั้ยครับ

ขอบคุณครับโดย:  Manchan IP: 58.8.70.xxx วันที่: 22-02-2011 เวลา: 15:15:33

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ


  • ( หรือ สามารถทำการ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย ปุ่ม Log in with Facebook ด้านล่าง )
 ความคิดเห็นที่ 1

 ส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลมีปัญหา อาจเป็นกับ phpmyadmin มีปัญหา

หรือตารางในฐานข้อมูลมีปัญหา ลองลงโปรแกรมใหม่ดู
 
ส่วนถามยืนยัน ก่อนที่จะส่งค่า ลองดูตัวอย่างพร้อมโค้ดต่อไปนี้
 
<select name="data1" id="data1"  onfocus="chk_select1(this)" onchange="chk_select2(this)">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
</select>
<script type="text/javascript">
var temp_val; // ตัวแปรสำหรับเก็บค่าเก่า สำหรับกรณียกเลิก
var selIdx; // ตัวแปรสำหรับเก็บค่ารายการเลือกเก่า สำหรับกรณียกเลิก
function chk_select1(obj){ // เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก
	temp_val=obj.value;	 // เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก
	selIdx = obj.selectedIndex; //  เก็บค่าข้อมูลเมื่อคลิก	 
}
function chk_select2(obj){ // ตรวจสอบเมื่อเลือกเปลี่ยนแปลงรายการ
	if(confirm("Are you sure?")){
		//  กำหนดคำสั่งตามต้องการถ้าเลือก Yes
	}else{
		// คืนค่าตัวเลือกเดิม เมื่อไม่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง
		obj.options[selIdx].selected=true; 
	}
}
</script>
 
ตัวอย่าง

 

 โดย:  Ninenik IP: 183.89.188.xxx วันที่: 22-02-2011