ข้อตกลง และเงื่อนไข

แก้ไขล่าสุด: 14 ส.ค. 2564
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างรอบคอบ ก่อนใช้เว็บไซต์ ninenik.com
การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ
โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

การสมัครสมาชิก

Ninenik.com กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงบริการบางอย่าง เฉพาะสมาชิก คุณจะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนใช้บริการนั้นๆ ข้อมูลสาธารณะ เช่น ชื่อสำหรับแสดง รูปโพรไฟล์ ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ จะถูกนำมาใช้และแสดงในเว็บไซต์ และข้อมูล จำเป็นบางส่วนเท่านั้นที่จะถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความถูกต้องของข้อมูล เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลนั้นตามความเหมาะสมเฉพาะกลุ่ม
สำหรับข้อมูลสำคัญอื่นๆ จะไม่ถูกนำมาแสดง จะเป็นข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งได้แก่ เบอร์โทร หรืออีเมล (กรณีที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลไว้เท่านั้น) และการใช้งานการเชื่อมต่อกับ social กับบริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ Ninenik.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับ การแนะนำการเขียนโปรแกรม การนำเข้าข้อมูลจาก ผู้ใช้งานที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยับยั้ง และยกเลิกการใช้งานดังกล่าวโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

Ninenik.com อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ Ninenik.com ไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบ ต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่า Ninenik.com จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหา ว่ามีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือเชื่อมั่นในเนื้อหา บริการที่มีอยู่ในหรือผ่านเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าวนั้นๆ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นเนื้อหาเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะมีข้อกำหนดใหม่ที่มีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา


เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ