บทความหรือข่าวสาร สร้าง RSS บทความหรือข่าวสาร ด้วย PHP

1 สร้าง RSS บทความหรือข่าวสาร ด้วย PHP
http://www.ninenik.com/สร้าง_RSS_บทความหรือข่าวสาร_ด้วย_PHP-140.htmlหมุน จำกัด rootscope ดูได้อย่างเดียว chrome dictionary เวลาที่ผ่าน mobile app phonegap directive ลบเวลา video playlist report การล้างค่า ตัวแปร global rss แปลงตัวเลข live country google chart php left join google รหัสผ่าน twitteroauth domain ภาษา str_pad facebox count facebook plugin google plus การเลื่อน แก้ไข ปฏิทินกิจกรรม แท็บ effect ความปลอดภัย nodejs style sheet อายุ circle ตัวอักษร ftp continue อัพโหลดรูป ลิสรายการ padding captcha selects url datetimepicker เส้นทาง swfobject json delay ความกว้าง marker ล็อกอิน ip iframe navigation ฐานข้อมูลจังหวัด layout text input เลื่อนซ้าย msn ตำแหน่ง ภาษาไทย word ตรึงหัวข้อ speech tolowercase code tfoot เปลี่บน background twitter สร้างไฟล์ banner dictionay ค้นหาพิกัด spam html touppercase weather จัดตำแหน่ง firebase แบ่งหน้าข้อมูล ข่าว download เครื่องมือ whois tab plugin รูปภาพ ฟังก์ชัน เวลา mobile detect วันที่ภาษาไทย ประเทศ jquery ui ข้อความเลื่อนขึ้น ตัวแปร ปุ่ม phonegap developer div ionic push fckeditor แกน x แกน y clearqueue object event.trigger เลือกทั้งหมด and อ่านไฟล์ encoding ลบไฟล์ จุดสิ้นสุด แนวตั้ง longitude controller mysqli mobile web input type file ตัวแปร array ปฏิทิน calendar hilight emoticon angulary right click qrcode preloading properties แสดง อัพเดท slide preloading image vote แปลงค่า เข้ารหัส header margin ยืนยัน ดึงข้อมูล เลือกค่าสี drag and drop ่jquery พิกัด แย่งหน้า option localstorage countdown ประกอบ jquery mobile array polyline ขอบ firefox overlay ตาราง mousever แบ่งหน้า upload อัพโหลด infowindow ส่งข้อมูล บรรทัด ตัวเลข ปุ่มควบคุม accordion ่javascript เรียงมากไปน้อย การใช้งาน css collection jquerymobile เรียกใช้งาน thead css border หาพิกัด ตรวจสอบ โดเมน ตรงกลาง ตำแหน่งปัจจุบัน next day พิมพ์ contain เริ่มต้น scalecontroloptions dom parser inputtext polylines sub domain text ระบบตรวจสอบ sprite images or หน่วงเวลา อัพวิดีโอ กำหนดอายุตัวแปร break word maximize textarea wordwrap รัศมี html2canvas style วงกลม notification template สมาชิก ป้องกัน mouseover ตัวกรองพื้นฐาน class preloading page รวมไฟล์ mail opera ระบบเครื่อข่าย จังหวัด distinct favorites นาทีที่ผ่าน video อัตโนมัติ ไฟล์ box สลับสี เฉพาะตัวเลข ส่งค่าตัวแปร expired ชื่อสถานที่ random ยันทึกไฟล์ icon between dom object resize parseint navigationcontroloptions post แถวในตาราง ajax เลื่อน ความสูง เช็คฟอร์ม ดึงรูปภาพ สร้าง album bookmarks xml อัพโหลดไฟล์ ป้องกันไฟล์ มือถือ เมนู เพิ่มข้อมูล ie moment position property datediff quicksearch cell แก้ปัญหา date object function regular expression jquery plugin waypoints htaccess google translate comment ค้นหาโดเมน ตรวจสอบ หน้าต่างใหม่ ajaxfilemanager invite friends stream.publish tree scroll excel เมนูภาษา ob_start อากาศ ฐานข้อมูล แยกตัเลข poll confirm jqury direcory ขอบล่าง error loading ทบทวน cache ค้นหา แสดงค่าสูงสุด google map ประเภทแผนที่ session เลื่อนตามจอ ระยะทาง marquee datatables ตัวกรอง attribute waiting page การเขียน css ข้อความยาว บล็อก autocomplete แนวนอนg window พักัด rating เมนูย่อย หมดอายุ keyboard ตัดข้อความ ทดศนิยม meta ข้อมูล กล่องข้อความ order by ชั่วโมงที่ผ่าน แจ้งเตือน textbox inner join วันที่ เครื่องคิดเลข สุ่มเลือก imagecopymerge ขนาด cookie ดึง attribute css แบบย่อ list gps ช่องว่าง เกี่ยวกับ css after ฟังก์ชัน thumbnail jsonp check domain filemanager screenshots showmodaldialog php sdk เพิ่มแถว เพิ่มข้อความด้านหลัง highlight วันเกิด card อัพโหลด รูปภาพ ชิดขอบ เพิ่มข้อความด้านหนัา ลบ path ckfinder ckeditor login event swf angularjs old rest api mouseout latitude html5 permission graph api database cross domain แปลค่า comma ip address inforwindow fixed service listbox having คณิตศาสตร์ นามสกุล code แบ่งหน้า แสดงข้อมูล ใกล้เคียง ซ่อน แสดง background link ทั้งหมด google place animation datepicker number colorpicker การเลื่อนแล้วโหลด บรรทัดใหม่ number pad เขียนไฟล์ radio print break tooltip ตัวเลือก flexgrid holdready fgets storage css กับ html เลขไทย values icons นับเวลา ionicframework เลื่อนขวา maptypecontroloptions ยืดหยุ่น mobile ค้นหาค่า bootstrap scrollbar facebook jquery decoding enable clone twitter app sql ไฟล์ json select แนะนำเส้นทาง ลายน้ำ popup กำหนดเอง cline css tab ข้อความเลื่อนลง แปลง ค้นหาสถานที่ animate attribute สี dom preview mouse ลบข้อมูล fullcalendar การดำเนินการ cooki กึ่งกลาง splash อัพรูป slide box editor date expression add to card tcpdf แก้ไขข้อมูล focus where realtime จัดรูปแบบ check mail charset onchange underscore basic color login logout form ตารางแสดงข้อมูล android sdk ขนาดตัวอักษร zoom javascript sdk ห้ามคัดลอง like reset password css เบื้องต้น polygon checkbox รูปแบบแผนที่ ภาพสะท้อน javascript authentication browser กำหนดเวลา แปลงเสียง เบื้องต้น mysql ลำดับขั้น active เพิ่ม ลบ แก้ไข group by บัตรประชาชน ภาษาอังกฤษ getjson email swap อัพเดท status แนวนอน โดเมน parent text ไฟล์ กิจกรรม scope หาวันข้างหน้า tostring เวลา parsefloat เพิ่ม jqueryui localization ช่วงเวลา วนลูป บังคับเลือก จุดเริ่มต้น in git เลือก element http ข้อความ สร้างเส้นทาง longdo ซ่อนและแสดง selector syntaxhighlighter jwplayer string สุ่มข้อมูล ค้นหาเส้นทาง ชื่อไฟล์ อัพโหลด รูป server