กรอกข้อมูลได้เฉพาะตัวเลข

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
เฉพาะตัวเลข javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ เฉพาะตัวเลข javascriptโค้ดตัวอย่าง
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title></title>
<script language="javascript">
function IsNumeric(sText,obj)
{
	var ValidChars = "0123456789.";
  var IsNumber=true;
  var Char;
  for (i = 0; i < sText.length && IsNumber == true; i++) 
   { 
   Char = sText.charAt(i); 
   if (ValidChars.indexOf(Char) == -1) 
     {
     IsNumber = false;
     }
   }
  		if(IsNumber==false){
			alert("Only numberic value");
			obj.value=sText.substr(0,sText.length-1);
		}
  }
</script>
</head>

<body>
<form name="form1" method="post" action="">
 <input name="mynumber" type="text" id="mynumber"
  onKeyUp="IsNumeric(this.value,this)">
</form>
</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ