การกำหนดความกว้างความสูงของ element ด้วยฟังก์ชันของ jQuery

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery ความกว้าง element ความสูง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery ความกว้าง element ความสูงสมมติ xxx คือ selector

รูปแบบฟังก์ชัน $("xxx").height(val);

val คือ ค่าตัวเลขที่ต้องการกำหนดความสูง
ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับกำหนดความสูงของ element หรือ selector เป็น pixels

<script language="javascript">
$(function(){
	$("div").height(50);
});
</script>

จากโค้ดด้านบนเป็นการกำหนดความสูงของ <div> ให้มีความสูงเท่ากับ 50 pixels

นอกจากจะสามารถกำหนดค่าความสูงได้แล้วยังสามารถที่จะดึงค่าความสูงของ element
หรือตัว selector ได้ด้วยฟังก์ชันที่นี้โดย เรียกใช้ฟังก์ชัน height(); โดยไม่ต้องกำหนด
ค่าของ val

รูปแบบฟังก์ชัน $("xxx").height();

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับดึงค่าความสูงของ element หรือ selector โดยค่าที่ได้จะเป็นค่าตัวเลข
ในหน่วย pixels

	  
<script language="javascript">
$(function(){
	var my_height=$("div").height();
});
</script>

จากโค้ดด้านบนเป็นการดึงค่าความสูงของ <div> มาเก็บไ้ว้ในตัวแปร my_height

ในทำนองเดียวกันการกำหนดความกว้างก็สามารถกำหนดได้ดังต่อไปนี้

รูปแบบฟังก์ชัน $("xxx").width(val);

val คือ ค่าตัวเลขที่ต้องการกำหนดความกว้าง
ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับกำหนดความกว้างของ element หรือ selector เป็น pixels

<script language="javascript">
$(function(){
	$("div").width(100);
});
</script>
      

จากโค้ดด้านบนเป็นการกำหนดความกว้างของ <div> ให้มีความกว้างเท่ากับ 100 pixels

นอกจากจะสามารถกำหนดค่าความกว้างได้แล้วยังสามารถที่จะดึงค่าความกว้างของ element
หรือตัว selector ได้ด้วยฟังก์ชันที่นี้โดย เรียกใช้ฟังก์ชัน width(); โดยไม่ต้องกำหนด
ค่าของ val

รูปแบบฟังก์ชัน $("xxx").width();

ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับดึงค่าความกว้างของ element หรือ selector โดยค่าที่ได้จะเป็นค่าตัวเลข
ในหน่วย pixels

	  
<script language="javascript">
$(function(){
	var my_width=$("div").width();
});
</script>
      

จากโค้ดด้านบนเป็นการดึงค่าความกว้างของ <div> มาเก็บไ้ว้ในตัวแปร my_widthกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ