การกำหนด Splash screen ให้กับ app ใน Flutter

เขียนเมื่อ 2 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
flutter splash screen launch screen

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ flutter splash screen launch screen

ดูแล้ว 5,502 ครั้ง


Splash screen หรือที่รู้จักใช้ชื่อ Launch screens เป็น
ส่วนที่ทำงานเริ่มต้นในขณะที่ app กำลังโหลดข้อมูลและ
ตั้งค่าเบื้องต้นต่างๆ ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะส่วนของ android
 
 

Launch screen ใน Android

    ก่อนหน้านี้ใน flutter จะมีส่วนของการควบคุมหน้า screen ก่อนเริ่ม app ในสองส่วนคือ
launch screen แสดงในขณะที่ระบบ android ของ app กำลังเตรียมพร้อมทำงาน แล้วตามด้วย
หน้า splash screen ในขณะที่ flutter กำลังจะเตรียมพร้อมทำงาน ตามลำดับ
    ใน Flutter 2.5 เป็นต้นไป ทั้งสองส่วนนี้จะถูกรวมเป็นส่วนเดียวกัน และจะยกเลิกการ
กำหนดใช้งาน io.flutter.embedding.android.SplashScreenDrawable ในไฟล์ AndroidManifest.xml
 
    android > app > src > main > AndroidManifest.xml
 
ถ้ายังมีการกำหนดการใช้งาน ด้านล่างอยู่ เมื่อทำการ build ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทำการลบหรือยกเลิก
การใช้งานไป
 
<meta-data
       android:name="io.flutter.embedding.android.SplashScreenDrawable"
       android:resource="@drawable/launch_background"
       />
 
    ให้เราทำการลบส่วนนี้ในไฟล์ AndroidManifest.xml ออกไปได้เลย
 
    ในโปรเจ็คเริ่มต้นของ Flutter จะกำหนดการใช้งาน  launch theme ในไฟล์ AndroidManifest.xml ดังนี้
    

    ไฟล์ AndroidManifest.xml บางส่วน

 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.flutter_app2">
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <application
    android:label="flutter_app2"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher">
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:launchMode="singleTop"
      android:theme="@style/LaunchTheme"
........
.....
 
    เป็นการกำหนดไฟล์ styles.xml และใช้งานส่วนของ style ที่ชื่อ LaunchTheme 
 
    android > app > src > main > res > values > styles.xml
 

    ไฟล์ styles.xml

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <style name="LaunchTheme" parent="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar">
    <!-- Show a splash screen on the activity. Automatically removed when
       Flutter draws its first frame -->
    <item name="android:windowBackground">@drawable/launch_background</item>
  </style>
  <!-- Theme applied to the Android Window as soon as the process has started.
     This theme determines the color of the Android Window while your
     Flutter UI initializes, as well as behind your Flutter UI while its
     running.
     
     This Theme is only used starting with V2 of Flutter's Android embedding. -->
  <style name="NormalTheme" parent="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar">
    <item name="android:windowBackground">?android:colorBackground</item>
  </style>
</resources>
 
    ใน android app จะมีช่วงเวลาหนึ่งก่อนระบบจะเริ่มทำงาน จะมีการเตรียมระบบและกระบวนการทำงาน
ของ app ในขณะเกิดการทำงานนั้นขึ้น android มีการใช้งาน launch screen เพื่อใช้แสดงรูปภาพ ในขณะ
ที่กำลังรอ ในไฟล์ style ข้างต้น ส่วนแรกจะเป็นการกำหนดสำหรับ splash screen หรือ launch screen
ในชื่อ LaunchTheme
 
<style name="LaunchTheme" parent="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar">
    <!-- Show a splash screen on the activity. Automatically removed when
       Flutter draws its first frame -->
  <item name="android:windowBackground">@drawable/launch_background</item>
<!-- <item name="android:windowFullscreen">false</item>-->
</style>
 
    นอกจากนั้น ยังมีการกำหนด NormalTheme สำหรับใช้งานหลังจากที่ launch screen แสดงเสร็จก็จะแสดง
พื้นหลังของธีมตามค่าที่กำหนดในช่วงไม่กี่วินาทีก่อนเข้าสู่ app ค่าตามรูปแบบด้านล่างใช้ค่าสีพื้นหลังของระบบ
android เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้ ในที่นี้เราไม่ได้สนใจส่วนนี้ เพราะเป็นส่วนที่แสดงสั้นๆ แทบจะไม่ทัน
สังเกต
 
<style name="NormalTheme" parent="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar">
  <item name="android:windowBackground">?android:colorBackground</item>
</style>
 
    ในการใช้งาน Launch screen เราสนใจส่วนของการกำหนด ใน style ที่ชื่อ LaunchTheme  จะเห็นว่ามีการ
กำหนดการใช้งานไว้ในไฟล์ชื่อ launch_background.xml ในโฟลเดอร์ drawable
 
    android > app > src > main > res > drawable > launch_background.xml
 

    ไฟล์ launch_background.xml

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Modify this file to customize your launch splash screen -->
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@android:color/white" />

  <!-- You can insert your own image assets here -->
  <!-- <item>
    <bitmap
      android:gravity="center"
      android:src="@mipmap/launch_image" />
  </item> -->
</layer-list>
 
    ในไฟล์ข้างต้น คือมีการกำหนดการใช้งานเพียงค่าแสดงพื้นหลังสีขาว เป็นค่าเริ่มต้น
 
<item android:drawable="@android:color/white" />
 
    การกำหนดชื่อสีไปตรงๆ โดยเปลี่ยนเป็นค่าที่ต้องการเลย จะไม่ได้สามารถทำได้ แต่เนื่องจาก
สีขาวเป็นค่าของระบบที่สามารถเรียกใช้งานได้  สมมติเราต้องการกำหนด splash screen เป็นพื้นหลัง
สีแดงและมีไอคอนของ app อยู่ตรงกลาง ก็สามารถทำได้ดังนี้ ขั้นแรกให้เราสร้างไฟล์สำหรับกำหนด
ค่าสีที่จะใช้ใน
 
    android > app > src > main > res > values > colors.xml
 

    ไฟล์ colors.xml

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="ic_launcher_background">#FFC0CB</color>
  <color name="red">#FF0000</color>
</resources>
 
    เวลาใช้งานก็กำหนดในลักษณะนี้ ในไฟล์ launch_background.xml
 
<item android:drawable="@color/red" />
 
    เมื่อเราได้ส่วนของสีพื้นหลังแล้ว ต่อไปก็กำหนดส่วนของรูป splash screen เราจะใช้รูปจากไอคอน
ในโฟลเดอร์ mipmap-xxx ที่รองรับขนาดต่างๆ ในที่นี้จะเป็นแนวทางก่อน ก็จะได้เป้น
 
<item>
  <bitmap android:gravity="center" android:src="@mipmap/ic_launcher" />
</item>
 
    เป็นการแสดงรูปตรงกลาง โดยใช้รูปจากไฟล์ ic_launcher ในโฟลเดอร์ mipmap-xxx ที่รองรับขนาดต่างๆ
ดังนั้นเราก็จะได้ไฟล์ launch_background.xml ในโฟลเดอร์ drawable และ drawable-v21 เป็นดังนี้
 

    ไฟล์ launch_background.xml

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Modify this file to customize your launch splash screen -->
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:drawable="@color/red" />
  <item>
    <bitmap android:gravity="center" android:src="@mipmap/ic_launcher" />
  </item>
</layer-list>
 
    ค่า android:gravity สามารถกำหนดค่าเหล่านี้ได้ 
    bottom, center, center_horizontal, center_vertical, clip_horizontal, 
    clip_vertical, end, fill, fill_horizontal, fill_vertical, left, right, start, หรือ top.
 
     สมมติเช่น เราต้องการให้ใช้พื้นหลังเป็นรูปเล็กเรียงกันเต็มพื้นที่ แล้วซ้อนด้วยรูป splash ตรงกลาง
ก็จะกำหนดในลักษณะนี้ ถ้ารูปเราอยู่ในโฟลเดอร์ drawable-xxx ที่ขนาดต่างๆ 
 
  <item>
    <bitmap android:gravity="fill" android:src="@drawable/background_splash" />
  </item>
  <item>
    <bitmap android:gravity="center" android:src="@drawable/splash" />
  </item>
 
    ตอนนี้เราได้แนวทางการกำหนด splash screen เองแล้ว ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วประยุกต์
ปรับแต่งได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม เราสามารถลดขั้นตอนให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยใช้ package
ที่ชื่อว่า flutter_native_splash 
 
 

สร้าง Splash Screen ด้วย flutter_native_splash

    จะเป็น package ที่ทำให้เราสามารถสร้าง splash screen มาใช้งานได้ง่ายๆ เพียงแค่เตรียมรูปที่ต้องการ
จากนั้นตั้งค่า และรันคำสั่ง ตัว package ก็จะทำการจัดเตรียมและกำหนดค่าต่างๆ ให้เราอัตโนมัติ
 

    ติดตั้ง flutter_native_splash มาใช้งาน

    เนื่องจาก flutter_native_splash เป็น package เสริมที่ไม่ได้ใช้ทำงานใน app ของเราดังนั้นเราจึง
กำหนดใน dev_dependencies แทน โดยเพิ่มไปในไฟล์ pubspec.yaml ดังนี้
 
    ไฟล์ pubspec.yaml บางส่วน
 
dev_dependencies:
 flutter_native_splash: ^1.3.1

flutter_native_splash:
 color: "#F8A1A4"
 image: "assets/splash.png"
 ios: false 
 web: false 
 
    ข้างต้นเป็นการติดตั้ง flutter_native_splash และตั้งค่าการทำงานที่ต้องการเบื้องต้น คือ จะใช้สีพื้นหลังเป็น
สีแดงอ่อนๆ และใช้รูปจากโฟลเดอร์ assets > splash.png และใช้เฉพาะ android  จึงปิดส่วนของ ios และก็ web
ออกไป
  
    จากนั้นที่ terminal ให้เรารันคำสั่ง
 
flutter pub run flutter_native_splash:create

 
 


 
 
    เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ดูผลลัพธ์ที่ได้
 
 


 
 
    รูป splash screen ข้างต้น จะแสดงขึ้นมาในขณะที่ app กำลังเตรียมพร้อมทำงาน จะเห็นว่าสีพื้นหลังที่เรากำหนด
และรูป splash ที่เราใช้เป็นขนาด 512x512 ก็จะมีขนาดดังรูป ด้วยรูปแบบการตั้งค่าข้างต้นก็จะไดผลลัพธ์ตามตัวอย่าง
 
    เราสามารถตั้งค่าให้รองรับ โหมดปกติ และโหมด dark ให้แสดงต่างกันได้ดังนี้
 
flutter_native_splash:
 color: "#F8A1A4"
 image: "assets/splash.png"
 color_dark: "#042a49"
 image_dark: assets/splash-invert.png
 ios: false 
 web: false 
 
    ดูการตั้งค่าเพิ่มเติมที่หน้าการใช้งาน package flutter_native_splash 
 
 
    นอกจาก package ข้างต้น ยังมี package อื่นๆ ที่รองรับการทำ splash screen แบบ animation หรือภาพ
เคลื่อนไหว ก็ขึ้นกับเราจะนำมาปรับใช้งาน อย่างไรก็ดีเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและลดการทำงานที่ไม่จำเป็น
ควรใช้เป็น native ด้วย package ข้างต้นจะเป็นวิธีที่แนะนำ


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ