PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การกำหนด selectors ด้วย jQuery เกี่ยวกับ form

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
selector form jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ selector form jqueryรูปแบบที่ 1 $(":input");
ใช้ในการเลือก element ได้แก่ input , textarea , select และ button
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":input").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 2 $(":text");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ text
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":text").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 3 $(":password");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ password
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":password").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 4 $(":radio");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ radio
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":radio").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 5 $(":checkbox");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ checkbox
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":checkbox").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 6 $(":submit");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ submit
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":submit").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 7 $(":image");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ image
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":image").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 8 $(":reset");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ reset
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":reset").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 9 $(":button");
ใช้ในการเลือก button และ input element ที่มี type เท่ากับ button
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":button").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 10 $(":file");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ file
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":file").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 11 $(":hidden");
ใช้ในการเลือก element ที่เป็น hidden หรือ input element ที่มี type เท่ากับ hidden
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":hidden").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความTags:: selector jquery formURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ