การกำหนด selectors ด้วย jQuery เกี่ยวกับ form

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
form jquery selector

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ form jquery selectorรูปแบบที่ 1 $(":input");
ใช้ในการเลือก element ได้แก่ input , textarea , select และ button
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":input").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 2 $(":text");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ text
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":text").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 3 $(":password");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ password
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":password").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 4 $(":radio");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ radio
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":radio").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 5 $(":checkbox");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ checkbox
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":checkbox").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 6 $(":submit");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ submit
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":submit").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 7 $(":image");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ image
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":image").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 8 $(":reset");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ reset
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":reset").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 9 $(":button");
ใช้ในการเลือก button และ input element ที่มี type เท่ากับ button
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":button").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 10 $(":file");
ใช้ในการเลือก input element ที่มี type เท่ากับ file
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":file").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 
รูปแบบที่ 11 $(":hidden");
ใช้ในการเลือก element ที่เป็น hidden หรือ input element ที่มี type เท่ากับ hidden
<script language="javascript">
$(function(){
	$(":hidden").css("backgroundColor","red");
});
</script>
 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ