PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การจัดตำแหน่ง div ให้อยู่กี่งกลาง

08 October 2008 By Ninenik Narkdee
จัดตำแหน่ง กึ่งกลาง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ จัดตำแหน่ง กึ่งกลาง<style type="text/css">
.center_div {
	margin:auto;
	width:90%;
	background-color:#00CCFF;
}
</style>
<div class="center_div">

</div>


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: จัดตำแหน่ง กึ่งกลางURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ