PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การจำกัดจำนวนตัวอักษร ใน textarea ด้วย jquery

04 November 2008 By Ninenik Narkdee
textarea jquery จำกัด

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ textarea jquery จำกัดJavascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var max_length=15; // กำหนดจำนวนตัวอักษร
	$("#data").keyup(function(){ // เมื่อ textarea id เท่ากับ data มี event keyup
			var this_length=max_length-$(this).val().length; // หาจำนวนตัวอักษรที่เหลือ
			if(this_length<0){
				$(this).val($(this).val().substr(0,15)); // แสดงตามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด
			}else{
				$("#now_length").html(this_length+" ตัวอักษร"); 
       // แสดงตัวอักษรที่เหลือ			
			}			
	});
});
</script>

HTML Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <p>
  <textarea name="data" cols="35" rows="4" id="data"></textarea>
 <span id="now_length"></span>	
 </p>

 <p>  
  <input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
 </p>
</form>

ตัวอย่างผลลัพธ์อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: จำกัด jquery textareaURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ