การดึงข้อมูล จากฐานข้อมูล สร้าง xml ไฟล์ ด้วย php

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
xml php ดึงข้อมูล ฐานข้อมูล

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ xml php ดึงข้อมูล ฐานข้อมูล

ดูแล้ว 33,895 ครั้ง
ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นแนวทางเบื้องต้น ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล เพื่อสร้างเป็น xml ไฟล์ไว้ใช้งาน โดยสามารถปรับเปลี่ยน โครงสร้างของ xml  ได้ ตามต้องการ
ในตัวอย่างโค้ด จะเป็นการดึงข้อมูลชื่อจังหวัด พิกัด latitude และ longitude ของแต่ละจังหวัด ในประเทศไทย มาสร้างเป็น xml ของตัว marker ใน google ซึ่งจะได้นำไปใช้ ในการสร้างหมุด หรือตัว marker ระบุตำแหน่ง ใน google map ต่อไป

ตัวอย่าง xml ไฟล์ที่ได้ บางส่วน
https://www.ninenik.com/demo/google_map/simple_3.xml

ตัวอย่างโค้ด

<?php
header("Content-type:text/xml; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("test") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
?>
<markers>
<?php
$q="SELECT * FROM province_latlng WHERE 1 ORDER BY province_id LIMIT 30 ";
$qr=mysql_query($q);
while($rs=mysql_fetch_array($qr)){
?>
	<marker id="<?=$rs['province_id']?>">
    <name><?=$rs['province_name']?></name>
    <latitude><?=$rs['province_lat']?></latitude>
    <longitude><?=$rs['province_lon']?></longitude>
  </marker>
<?php } ?>
</markers>

 หรือสามารถใช้เทคนิคของ คุณสมบัติ คำสั่ง mysql สร้าง xml ไฟล์ก็ได้ 

ตัวอย่างโค้ด
 

<?php
header("Content-type:text/xml; charset=UTF-8");       
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);  
mysql_connect("localhost","root","test") or die("Cannot connect the Server");
mysql_select_db("thailocation") or die("Cannot select database");
mysql_query("set character set utf8");
mysql_query("SET SESSION group_concat_max_len = 8192;");
$q="SELECT CONCAT('<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n'
  ,'<markers>n',
  GROUP_CONCAT(
   '\t<marker id=\"',province_id, '\">\n'
    ,'\t\t<id>', `province_id`, '</id>\n'
    ,'\t\t<name>' ,`province_name` ,'</name>\n'
   ,'\t</marker>\n' SEPARATOR '')
  ,'</markers>') AS xmlDoc
FROM province WHERE 1 ";
echo mysql_result(mysql_query($q),0,0);
?>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 20-11-2017


เนื่องจากปัจจุบัน (20/11/2017 อัพเดทล่าสุด) นิยมใช้งาน json ไฟล์ แทน xml ไฟล์ จึงข้ออัพเดทข้อมูล
และนำเนื้อหาเป้น json ไฟล์แทน
 
ตัวอย่างตารางฐานข้อมูลประกอบการอธิบาย
 
-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_provinces_map`
--

CREATE TABLE `tbl_provinces_map` (
 `province_id` int(11) NOT NULL,
 `province_name` varchar(255) NOT NULL,
 `province_lat` varchar(255) NOT NULL,
 `province_lon` varchar(255) NOT NULL,
 `province_zoom` int(11) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `tbl_provinces_map`
--

INSERT INTO `tbl_provinces_map` (`province_id`, `province_name`, `province_lat`, `province_lon`, `province_zoom`) VALUES
(1, 'กรุงเทพมหานคร', '13.7278956', '100.52412349999997', 13),
(2, 'กระบี่', '8.0862997', '98.90628349999997', 13),
(3, 'กาญจนบุรี', '14.0227797', '99.53281149999998', 13),
(4, 'กาฬสินธุ์', '16.4314078', '103.5058755', 13),
(5, 'กำแพงเพชร', '16.4827798', '99.52266179999992', 13),
(6, 'ขอนแก่น', '16.4419355', '102.8359921', 13),
(7, 'จันทบุรี', '12.61134', '102.10385459999998', 13),
(8, 'ฉะเชิงเทรา', '13.6904194', '101.07795959999999', 13),
(9, 'ชลบุรี', '13.3611431', '100.98467170000004', 13),
(10, 'ชัยนาท', '15.1851971', '100.12512500000003', 13),
(11, 'ชัยภูมิ', '15.8068173', '102.03150270000003', 13),
(12, 'ชุมพร', '10.4930496', '99.18001989999993', 13),
(13, 'เชียงราย', '19.9071656', '99.83095500000002', 13),
(14, 'เชียงใหม่', '18.7877477', '98.99313110000003', 13),
(15, 'ตรัง', '7.5593851', '99.61100650000003', 13),
(16, 'ตราด', '12.2427563', '102.51747339999997', 13),
(17, 'ตาก', '16.8839901', '99.12584979999997', 13),
(18, 'นครนายก', '14.2069466', '101.21305110000003', 13),
(19, 'นครปฐม', '13.8199206', '100.06216760000007', 13),
(20, 'นครพนม', '17.392039', '104.76955079999993', 13),
(21, 'นคราชสีมา', '14.9798997', '102.09776929999998', 13),
(22, 'นครศรีธรรมราช', '8.4303975', '99.96312190000003', 13),
(23, 'นครสวรรค์', '15.6930072', '100.12255949999997', 13),
(24, 'นนทบุรี', '13.8621125', '100.51435279999998', 13),
(25, 'นราธิวาส', '6.4254607', '101.82531429999995', 13),
(26, 'น่าน', '18.7756318', '100.77304170000002', 13),
(27, 'บุรีรัมย์', '14.9930017', '103.10291910000001', 13),
(28, 'ปทุมธานี', '14.0208391', '100.52502759999993', 13),
(29, 'ประจวบคีรีขันธ์', '11.812367', '99.79732709999996', 13),
(30, 'ปราจีนบุรี', '14.0509704', '101.37274389999993', 13),
(31, 'ปัตตานี', '6.869484399999999', '101.25048259999994', 13),
(32, 'พระนครศรีอยุธยา', '14.3532128', '100.56895989999998', 13),
(33, 'พะเยา', '19.1664789', '99.9019419', 13),
(34, 'พังงา', '8.4407456', '98.51930319999997', 13),
(35, 'พัทลุง', '7.6166823', '100.07402309999998', 13),
(36, 'พิจิตร', '16.4429516', '100.34823289999997', 13),
(37, 'พิษณุโลก', '16.8298048', '100.26149150000003', 13),
(38, 'เพชรบุรี', '13.1111601', '99.93913069999996', 13),
(39, 'เพชรบูรณ์', '16.4189807', '101.15509259999999', 13),
(40, 'แพร่', '18.1445774', '100.14028310000003', 13),
(41, 'ภูเก็ต', '7.9810496', '98.36388239999997', 13),
(42, 'มหาสารคาม', '16.1850896', '103.30264609999995', 13),
(43, 'มุกดาหาร', '16.542443', '104.72091509999996', 13),
(44, 'แม่ฮ่องสอน', '19.2990643', '97.96562259999996', 13),
(45, 'ยโสธร', '15.792641', '104.14528270000005', 13),
(46, 'ยะลา', '6.541147', '101.28039469999999', 13),
(47, 'ร้อยเอ็ด', '16.0538196', '103.65200359999994', 13),
(48, 'ระนอง', '9.9528702', '98.60846409999999', 13),
(49, 'ระยอง', '12.6833115', '101.23742949999996', 13),
(50, 'ราชบุรี', '13.5282893', '99.81342110000003', 13),
(51, 'ลพบุรี', '14.7995081', '100.65337060000002', 13),
(52, 'ลำปาง', '18.2888404', '99.49087399999996', 13),
(53, 'ลำพูน', '18.5744606', '99.0087221', 13),
(54, 'เลย', '17.4860232', '101.72230020000006', 13),
(55, 'ศรีสะเกษ', '15.1186009', '104.32200949999992', 13),
(56, 'สกลนคร', '17.1545995', '104.1348365', 13),
(57, 'สงขลา', '7.1756004', '100.61434699999995', 13),
(58, 'สตูล', '6.6238158', '100.06737440000006', 13),
(59, 'สมุทรปราการ', '13.5990961', '100.59983190000003', 13),
(60, 'สมุทรสงคราม', '13.4098217', '100.00226450000002', 13),
(61, 'สมุทรสาคร', '13.5475216', '100.27439559999993', 13),
(62, 'สระแก้ว', '13.824038', '102.0645839', 13),
(63, 'สระบุรี', '14.5289154', '100.91014210000003', 13),
(64, 'สิงห์บุรี', '14.8936253', '100.39673140000002', 13),
(65, 'สุโขทัย', '17.0055573', '99.82637120000004', 13),
(66, 'สุพรรณบุรี', '14.4744892', '100.11771279999994', 13),
(67, 'สุราษฎร์ธานี', '9.1382389', '99.32174829999997', 13),
(68, 'สุรินทร์', '14.882905', '103.49371070000007', 13),
(69, 'หนองคาย', '17.8782803', '102.74126380000007', 13),
(70, 'หนองบัวลำภู', '17.2218247', '102.42603680000002', 13),
(71, 'อ่างทอง', '14.5896054', '100.45505200000002', 13),
(72, 'อำนาจเจริญ', '15.8656783', '104.62577740000006', 13),
(73, 'อุดรธานี', '17.4138413', '102.78723250000007', 13),
(74, 'อุตรดิตถ์', '17.6200886', '100.09929420000003', 13),
(75, 'อุทัยธานี', '15.3835001', '100.02455269999996', 13),
(76, 'อุบลราชธานี', '15.2286861', '104.85642170000006', 13),
(77, 'บึงกาฬ', '18.3609104', '103.64644629999998', 13);

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `tbl_provinces_map`
--
ALTER TABLE `tbl_provinces_map`
 ADD PRIMARY KEY (`province_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_provinces_map`
--
ALTER TABLE `tbl_provinces_map`
 MODIFY `province_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=78;
 
 
 
ไฟล์ dbconnect.php สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ใช้งาน mysqli 
 
<?php 
$mysqli = new mysqli("localhost", "root","","test"); 
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) { 
  printf("Connect failed: %s\n", $mysqli->connect_error); 
  exit(); 
} 
if(!$mysqli->set_charset("utf8")) { 
  printf("Error loading character set utf8: %s\n", $mysqli->error); 
  exit(); 
}
 
 
ไฟล์ genMarker.php
 
<?php
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");  
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");     
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
require_once("dbconnect.php");
$json_data = array();
$sql = "
SELECT * FROM tbl_provinces_map WHERE 1 ORDER BY province_id
";
$result = $mysqli->query($sql);
if($result && $result->num_rows > 0){
  while($row = $result->fetch_assoc()){
    $json_data[] = array(
      "province_id" => $row['province_id'],
      "province_name" => $row['province_name'],
      "province_lat" => $row['province_lat'],
      "province_lon" => $row['province_lon']						
    );
  }
}
// แปลง array เป็นรูปแบบ json string 
if(isset($json_data)){ 
  $json= json_encode($json_data);  
  if(isset($_GET['callback']) && $_GET['callback']!=""){  
  echo $_GET['callback']."(".$json.");";    
  }else{  
  echo $json;  
  }  
}
?>
 
 
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างไฟล์ json เพิ่มเติมได้ที่บทความ
    สร้างไฟล์ json จากฐานข้อมูล รองรับการใช้งาน jsonp callback http://niik.in/523 


 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ