การดึง attribute และค่าต่างๆ จาก xml ไฟล์ด้วย jQuery อย่างง่าย

12 September 2010 By Ninenik Narkdee
ดึง attribute xml jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ดึง attribute xml jqueryการใช้งาน xml ไฟล์ด้วย ajax ใน jQuery สามารถทำได้ง่าย ใช้ได้ทั้ง ฟังก์ชัน $.ajax() $.get()
และ $.post()
โดยส่วนใหญ่การใช้งาน xml ไฟล์ จะเป็นได้
ทั้งการดึงข้อมูลทั้งหมดมาแสดง
การดึงข้อมูลบางส่วน มาแสดงแบบมีเงื่อนไข
การดึงค่า attribute มาแสดง

ตัวอย่างไฟล์ simple_2.xml
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<markers>
 <marker id="1">
  <name>กรุงเทพมหานคร</name>
  <latitude>13.7234186</latitude>
  <longitude>100.4762319</longitude>
 </marker>
 <marker id="2">
  <name>กระบี่</name>
  <latitude>8.1191811</latitude>
  <longitude>99.1013498</longitude>
 </marker>
 <marker id="3">
  <name>กาญจนบุรี</name>
  <latitude>14.6701192</latitude>
  <longitude>99.0128926</longitude>
 </marker>
</markers>

 

 

ตัวอย่างโค้ด กรณีการดึงข้อมูลใน simple_2.xml ทั้งหมด มาแสดง

<button id="act1">Load XML Data From file simple_2.xml </button>
<div id="showXML"></div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("#act1").click(function(){

// การ load xml ไฟล์ ด้วย ajax ใน jQuery ด้วย $.get()			
//		$.get("simple_2.xml",function(xml){		
//			var dataResult='';
//			$(xml).find("marker").each(function(){
//				dataResult+=$(this).attr("id")+"<br>"; // การดึงค่า attribute ชือ id
//				dataResult+=$(this).find("name").text()+"<br>";
//				dataResult+=$(this).find("latitude").text()+"<br>";
//				dataResult+=$(this).find("longitude").text()+"<hr>";
//			});	
//			$("#showXML").html(dataResult);		
//		});	
	
// การ load xml ไฟล์ ด้วย ajax ใน jQuery ด้วย $.post() 	
//		$.post("simple_2.xml",function(xml){		
//			var dataResult='';
//			$(xml).find("marker").each(function(){
//				dataResult+=$(this).attr("id")+"<br>"; // การดึงค่า attribute ชือ id
//				dataResult+=$(this).find("name").text()+"<br>";
//				dataResult+=$(this).find("latitude").text()+"<br>";
//				dataResult+=$(this).find("longitude").text()+"<hr>";
//			});	
//			$("#showXML").html(dataResult);		
//		});	

// การ load xml ไฟล์ ด้วย ajax ใน jQuery ด้วย $.ajax()
		$.ajax({
			url:"simple_2.xml",
			dataType:"xml",
			cache:false, // กำหนดให้ cache ข้อมูลที่โหลดมา หรือไม่
			async:false,
			success:function(xml){		
				var dataResult='';
				$(xml).find("marker").each(function(){
					dataResult+=$(this).attr("id")+"<br>"; // การดึงค่า attribute ชือ id
					dataResult+=$(this).find("name").text()+"<br>";
					dataResult+=$(this).find("latitude").text()+"<br>";
					dataResult+=$(this).find("longitude").text()+"<hr>";
				});	
//				dataResult=$(xml).find("marker:eq(0)").find("name").text(); // การดึงเฉพาะค่า หรือค่าเดียว
				$("#showXML").html(dataResult);	
			}
		});	
		
				
	});
	// jQuery code
});
</script>

 อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: ดึง attribute jquery xmlURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ