PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การทำปุ่ม Print แบบรูปภาพ

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
รูปภาพ print css

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ รูปภาพ print cssรูปแบบ
  1. <input type="image" src="รูปภาพ" onClick="window.print()" >
ตัวอย่าง
  1. <input type="image" src="images/print.gif" onClick="window.print()" >


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: css print รูปภาพURL สำหรับอ้างอิง