การประยุกต์ใช้ฟังก์ขัน after() กับ text input

เขียนเมื่อ 14 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
after text input jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ after text input jquery ตัวอย่างโค้ด

<style type="text/css">
.inp_email{
	clear:both;float:left;	
}
</style>

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
	<div id="mailfriend">Your friend  email:</div>
  <input name="email[]" class="inp_email" type="text" id="email[]" size="35"  />
  <br style="clear:both;float:left;" />
  <input type="submit" name="Submit5" value="บันทัก" />
  <input type="button" id="addmail" name="Button2" value="เพิ่มอีเมลล์" />
</form><script type="text/javascript" src="http://www.ninenik.com/js/jquery-1.7.1.min.js"></script>
<script language="javascript">
$(function(){
	$("#addmail").click(function(){ // เงื่อนไขการคลิกสำหรับทดสอบ
		$("#mailfriend").after("<input name=email[]  class=inp_email  type=text  size=35  /><input class=bt_remove type=button value=ลบ />");
	});
	$(document.body).on("click",".bt_remove",function(){
		$(this).prev("input").remove();
		this.remove();
	});
});
</script>

 

ตัวอยย่างผลลัพธิ์

Your friend email:กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ