การสร้างวันเวลาปัจจุบัน ด้วยฟังก์ชัน date()

เขียนเมื่อ 15 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
php วันที่ date

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ php วันที่ date

ดูแล้ว 37,184 ครั้ง
ตัวอย่างรูปแบบการแสดงวันเวลาปัจจุบัน

<?php 
// Assuming today is: March 10th, 2001, 5:16:18 pm 

$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm 
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01 
$today = date("j, n, Y");            // 10, 3, 2001 
$today = date("Ymd");              // 20010310 
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z '); // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01 
$today = date('it is the jS day.');  // It is the 10th day. 
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001 
$today = date('H:m:s m is month');   // 17:03:17 m is month 
$today = date("H:i:s");             // 17:16:17 
?>

ตาราง การใช้งานของฟังก์ชัน date()

รูปแบบตัว
อักษร
คำอธิบาย ตัวอย่างผลลัพธ์
a แสดงเวลาก่อนเที่ยงวัน และหลังเที่ยงวันด้วยตัวพิมฑ์เล็ก am หรือ pm
A แสดงเวลาก่อนเที่ยงวัน และหลังเที่ยงวันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ AM หรือ PM
B แสดงเวลาใน internet 000 จนถึง 999
d แสดงวันที่ในหนึ่งเดือน มี 0 นำหน้า 01 to 31
D แสดงรูปแบบวันในหนึ่งอาทิตย์ ด้วย 3 ตัวอักษร Mon จนถึง Sun
F แสดงเดือนในรูปแบบเต็ม January จนถึง December
g แสดงตัวเลขรูปแบบ 12 ชั่วโมงโดยไม่มี 0 นำหน้า 1 จนถึง 12
G แสดงตัวเลขรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยไม่มี 0 นำหน้า 0 จนถึง 23
h แสดงตัวเลขรูปแบบ 12 ชั่วโมงโดยมี 0 นำหน้า 01 จนถึง 12
H แสดงตัวเลขรูปแบบ 24 ชั่วโมงโดยมี 0 นำหน้า 00 จนถึง 23
i แสดงนาที โดยมี 0 นำหน้า 00 to 59
I (ตัวพิมพ์ใหญ่ i) แสดงว่าเป็นช่วงเวลากลางวันหรือไม่ 1 แสดงว่าเป็นเวลากลางวัน , 0 แสดงว่าไม่ใช่.
j แสดงวันที่ในหนึ่งเดือน ไม่ีมี 0 นำหน้า 1 to 31
l (ตัวพิมพ์เล็ก 'L') แสดงรูปแบบวันในหนึ่งอาทิตย์ ด้วยรูปแบบเต็ม Sunday จนถึง Saturday
L แสดงปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันหรือไม่ 1 แสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน, 0 แสดงว่าไม่ใช่.
m แสดงเดือนด้วยตัวเลข มี 0 นำหน้า 01 จนถึง 12
M แสดงเดือน ด้วยอักษร 3 ตัวแรก Jan จนถึง Dec
n แสดงเดือนด้วยตัวเลข โดยไมีมี 0 นำหน้า 1 จนถึง 12
N แสดงเลขวันจันทร์ถึงอาทิตย์ของสัปดาห์ 1 คือจันทร์ 7 คือ อาทิตย์ 1 ถึง 7
O แสดงผลต่างของเวลา จากเมือง Greenwich (GMT) เป็นชั่วโมง ตัวอย่าง: +0200
r แสดงรูปแบบวันที่ RFC 822 ตัวอย่าง: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
s แสดงวินาที่ มี 0 นำหน้า 00 จนถึง 59
S แสดงอักษรต่อท้ายในวันที่ในหนึ่งเืดือน st, nd, rd หรือ th.
t แสดงจำนวนวันทั้งหมดในเดือนๆ หนึ่ง 28 จนถึง 31
T แสดงเขตเวลาในเครื่อง ตัวอย่าง: EST, MDT ...
U แสดงวินาทีจาก Unix Epoch (January 1 1970 00:00:00 GMT) แสดงคล้าย time()
w แสดงวันในหนึ่งสัปดาห์ด้วยตัวเลข 0 (คือ Sunday) จนถึง 6 (คือ Saturday)
W แสดงตัวเลขสัปดาห์ในหนึ่งปี ตัวอย่าง: 42 (สัปดาห์ที่ 42nd ในหนึ่งปี)
Y แสดงปีด้วยตัวอักษร 4 ตัวษร ตัวอย่าง: 1999 หรือ 2003
y แสดงปี ด้วยตัวอักษร 2 อักษร ตัวอย่าง: 99 หรือ 03
z แสดงลำดับวันนั้นในหนึ่งปี เริ่มนับจาก 0 - 365 (0 ก็คือวันที่ 1 และ 364 กับ 365 ก็คือวันที่ 365 และ 366 ตามลำดับ) 0 จนถึง 365 (1 ปีมี 365 ถึง 366 วัน)
Z แสดงเขตเวลาเป็นวินาที. โดยเขตเวลา west of UTC แสดงด้วยตัวเลขติดลบ, และเขตเวลา east of UTC แสดงด้วยเลขบวก. -43200 จนถึง 43200


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


 • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
 • เปลี่ยน


  ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ