การสร้าง ajax dictionary จาก longdo ด้วย jQuery

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
dictionary ajax longdo jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ dictionary ajax longdo jqueryตัวอย่างการใช้งานต่อไปนี้ เป็นการนำ ระบบค้นหาคำศัพท์ จากเว็บไซต์
http://dict.longdo.com/

ดู Longdo Dict Application Programming Interface (API) ได้ที่
http://dict.longdo.com/page/api

เหมาะสำหรับใครที่ต้องการนำระบบค้นหาคำศัพท์ dictionary รูปแบบ ajax ไปตกแต่งเว็บไซต์
โดยเฉพาะเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา

โดยจุดประสงค์หลักของเนื้อหา คือ ทำความคุ้นเคย กับการใช้งาน ajax ใน jQuery ซึ่งในเว็บไซต์ ก็ได้
นำเสนอไปหลายครั้ง หลายรูปแบบ แล้ว

ตัวอย่าง


วิธีการ
1.สร้างไฟล์ php ชื่อ ajax_translate.php ดังโค้ดด้านล่าง (คำอธิบายแสดงในโค้ด)

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");    
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");    
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);    
// ตรวจสอบว่ามีการส่งคำค้นมาหรือไม่
if(isset($_GET['keyword']) && trim($_GET['keyword'])!=""){
	$keyword=trim($_GET['keyword']);
	// นำผลลัพธ์การค้นหา จาก longdo dictionary มาไว้ในตัวแปร
	$data=file_get_contents("http://dict.longdo.com/mobile.php?search=".$keyword);	//
	echo strip_tags($data,"<a><table><td><tr><font><style><meta><br>"); // แสดงส่วนของเนื้อหาที่จำเป็นต้องแสดง
}else{ // กรณีไม่มีการส่งคำค้นมา
	echo "โปรดระบุคำที่ต้องการแปล";	// แสดงข้อความแจ้งเตือน
}
?>

2.สร้างไฟล์สำหรับทดสอบ demo_ajax_translate.php ตามโค้ดด้านล่าง กรุณาอ่านคำแนะนำในโค้ด
โดยจะมีอยู่ 3 ส่วน คือ
1.ส่วนของ css สำหรับกำหนดรูปแบบ สีข้อความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามต้องการ
2.ส่วนของ element องค์ประกอบในการใช้งาน
3.ส่วนของ javascript โดยใช้งานผ่าน jQuery

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>longdo ajax dictionary</title>
<!--1.ส่วนของ css สำหรับกำหนดรูปแบบ สีข้อความ พื้นหลัง หรืออื่นๆ ตามต้องการ-->
<style type="text/css">
div#myblock_dict{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;	
	margin:auto;
	width:350px;	
}
input#translate_it{
	background-color:#F6C;
	color:#FFF;	
	border:1px groove #F9C;
	cursor:pointer;
}
div#input_search{
	background-color:#000;
	color:#FFF;
	text-align:center;
}
div#context_search{
	border:1px solid #F9C;
	height:300px;
	overflow:auto;
}
div#context_search{
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;	
	padding:5px;
	background-color:#FDEDFE;
}
div#context_search a{
	margin-left:3px !important;
	color:#F09;	
}
div#context_search td{
	padding:5px !important;
}
</style>
</head>

<body>


<!--2.ส่วนของ element องค์ประกอบในการใช้งาน-->
<div id="myblock_dict">
<div id="input_search">คำค้น
 <input type="text" name="keyword_q" id="keyword_q" />
 <input type="button" name="translate_it" id="translate_it" value="แปล" />
</div>
<div id="context_search">

</div>
</div>


<!--3.ส่วนของ javascript โดยใช้งานผ่าน jQuery-->
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
		// กำหนดตัวแปรสำหรับแสดงรูปกำลังโหลด
		var loading_img='
'; loading_img+=''; loading_img+='
'; $("#keyword_q").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ช่องคำค้น // เพื่อสะดวกในการพิมพ์คำค้นใหม่ได้เลย $(this).select(); // ถ้ามีข้อความอยู่ ให้ทำการเลือกข้อความนั้น $("#context_search").html(""); // ล้างค่าข้อความผลลัพธ์เดิม ถ้ามี }); $("#translate_it").click(function(){ // เมื่อคลิกที่ปุ่มคำว่า แปล $("#context_search").html(loading_img); // แสดงรูปกำลังโหลดในส่วนผลลัพธ์ // ใช้ ajax ใน jQuery ส่งข้อมูลแบบ get $.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val()) },function(data){ $("#context_search").html(data); // แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา }); }); $("#keyword_q").keyup(function(event){ if(event.keyCode==13){ // เมื่อกดปุ่ม Enter ให้เริ่มการค้นหา $("#context_search").html(loading_img); // แสดงรูปกำลังโหลดในส่วนผลลัพธ์ $.get("ajax_translate.php",{keyword:$.trim($("#keyword_q").val())},function(data){ $("#context_search").html(data); // แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา }); } }); // เมื่อคลิกที่ลิ้งค์ ในผลลัพธ์ $("div#context_search a").live("click",function(){ var text_search=$.trim($(this).text()); // นำคำจากลิ้งค์ที่คลิก มาเก็บในตัวแปร $("#context_search").html(loading_img); // แสดงรูปกำลังโหลดในส่วนผลลัพธ์ $("#keyword_q").val(text_search); // นำคำจากลิ้งค์ไปแสดงที่ช่อง คำค้น $.get("ajax_translate.php",{keyword:text_search},function(data){ $("#context_search").html(data); // แสดงผลลัพธ์จากการค้นหา }); return false; }); }); </script> </body> </html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ