การสลับสีแถวในตารางด้วย javascript

25 September 2008 By Ninenik Narkdee
แถวในตาราง สลับสี javascript

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ แถวในตาราง สลับสี javascriptก่อนอื่นกำหนด stylesheet ดูโค๊ตด้านล่าง

จากนั้นกำหนด id ให้กำ แท็ก <table> ในตาราง ตามโค๊ตบรรทัดที่ 1 id="mytable"

แล้วใส่ Javascript ในส่วนแท็ก <head>

Output

Name Age Sex
Mike 15 male
Linda 20 female
Joe 14 male
Greg 32 male


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: แถวในตาราง javascript สลับสีURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ