การส่งข้อมูลแบบ post ด้วย ajax ของ jquery

04 August 2009 By Ninenik Narkdee
ajax ส่งข้อมูล post jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ajax ส่งข้อมูล post jqueryHTML Code

<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
 <p>ชื่อ
  <input type="text" name="name" id="name" />
  <br />
  อีเมลล์
  <input type="text" name="email" id="email" />
  <br />
  <input type="button" name="Send" id="Send" value="Send" />
 </p>
</form>

Javascript Code

<script language="javascript" src="js/jquery-1.2.6.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	$("input#Send").click(function(){
		var url="test.php"; // ไฟล์ที่ต้องการรับค้า
		var dataSet={ name: $("input#name").val(), email: $("input#email").val() }; // กำหนดชื่อและค่าที่ต้องการส่ง
		$.post(url,dataSet,function(data){
  		alert("แจ้งเเมื่อทำการส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว");
 		 });
	});
});
</script>

ไฟล์ test.php สำหรับดำเนินการกับค่าที่รับจากฟอร์มที่ส่งมา

<?php
if(isset($_POST['name']) && $_POST['name']!=""){
	echo $_POST['name']; // ตัวอย่าง
}
?>


เพียงกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: ส่งข้อมูล jquery ajax postURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ