PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การหา ขนาด ความกว้าง ความสูงของ รูปภาพ ด้วย javascript

02 June 2010 By Ninenik Narkdee
ความสูง javascript รูปภาพ ความกว้าง

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ ความสูง javascript รูปภาพ ความกว้างปกติเราสามารถหาขนาดความกว้าง ความสูง ของรูปภาพที่แสดงอยู่ด้วย javascript ได้โดยง่าย ดังนี้
ตัวอย่าง HTML Code
 

<img id="myimg" src="http://www.ninenik.com/images/logo_01_Wed.gif" />

Javascript Code
 

<script type="text/javascript">
var jsimg=document.getElementById('myimg');
var jsimg_width=jsimg.width; // หาความกว้าง
var jsimg_height=jsimg.height; // หาความสูง
var jsimg_fileSize=jsimg.fileSize; // หาขนาดไฟล์ กรณ๊ IE เท่านั้น
</script>

ข้างต้นเป็นกรณีที่ไฟล์ รูปภาพนั้นแสดงแล้ว ส่วนกรณี หา ความกว้าง ความสูง ของรูปภาพ กรณีที่ยังไม่แสดง หรือทราบเฉพาะ url ของรูปภาพ สามารถทำได้ดังนี้
 

<script type="text/javascript">
var img_new=new Image();
img_new.src="http://www.ninenik.com/images/logo_01_Wed.gif";
img_new.onload=function(){
   var jsimg_width=img_new.width; // หาความกว้าง
   var jsimg_height=img_new.height; // หาความสูง
   var jsimg_fileSize=img_new.fileSize; // หาขนาดไฟล์ กรณ๊ IE เท่านั้น
}
</script>

 Tags:: ความสูง รูปภาพ javascript ความกว้าง


อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง