การหา ขนาด ความกว้าง ความสูงของ รูปภาพ ด้วย javascript

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
javascript ความกว้าง ความสูง รูปภาพ

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ javascript ความกว้าง ความสูง รูปภาพปกติเราสามารถหาขนาดความกว้าง ความสูง ของรูปภาพที่แสดงอยู่ด้วย javascript ได้โดยง่าย ดังนี้
ตัวอย่าง HTML Code
 

<img id="myimg" src="http://www.ninenik.com/images/logo_01_Wed.gif" />

Javascript Code
 

<script type="text/javascript">
var jsimg=document.getElementById('myimg');
var jsimg_width=jsimg.width; // หาความกว้าง
var jsimg_height=jsimg.height; // หาความสูง
var jsimg_fileSize=jsimg.fileSize; // หาขนาดไฟล์ กรณ๊ IE เท่านั้น
</script>

ข้างต้นเป็นกรณีที่ไฟล์ รูปภาพนั้นแสดงแล้ว ส่วนกรณี หา ความกว้าง ความสูง ของรูปภาพ กรณีที่ยังไม่แสดง หรือทราบเฉพาะ url ของรูปภาพ สามารถทำได้ดังนี้
 

<script type="text/javascript">
var img_new=new Image();
img_new.src="http://www.ninenik.com/images/logo_01_Wed.gif";
img_new.onload=function(){
   var jsimg_width=img_new.width; // หาความกว้าง
   var jsimg_height=img_new.height; // หาความสูง
   var jsimg_fileSize=img_new.fileSize; // หาขนาดไฟล์ กรณ๊ IE เท่านั้น
}
</script>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ