PHP Ionic Angular HTML5 AJAX Javascript CSS MySQL jQuery Forum


การอัพเดท app และการ sign app ที่อัพเดท สำหรับ google play store

07 June 2015 By Ninenik Narkdee
google play keystore phonegap อัพเดท app signed apk

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ google play keystore phonegap อัพเดท app signed apkจากตอนที่แล้ว หลังจากที่เราได้ไฟล์ apk ที่ได้ทำการ signed หรือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ apk ที่เราได้ ก็สามารถที่จะนำไป publish ขึ้น google play store 
 
เนื้อหาตอนที่แล้ว
การสร้าง keystore ไฟล์สำหรับ ลงทะเบียน app ด้วย keytool 
http://www.ninenik.com/content.php?arti_id=637 via @ninenik
 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเราต้องการทำการ อัพเดท app ของเรา เราต้องใช้งานไฟล์
keystore เดิมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ไฟล์ keystore ใหม่ในการ sign app เดิมได้
ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องเก็บไฟล์ keystore หรือ backup ไฟล์นี้ไว้ให้ดี รวมถึงรหัส
ผ่าน ชื่อเรียก ของ keystore ด้วย ควรมีการบันทึกไว้ใน cloud storage หรือพวกอีเมล์
ป้องกันการลืมหรือไฟล์เสียหาย
 
 
สำหรับการอัพเดท app ของเราใน google play store นั้น ให้จำไว้เสมอว่า ต้องมีการแก้ไข
เวอร์ชั่นของ app ก่อน ถึงจะสามารถอัพโหลดไฟล์ apk ที่แก้ไขขึ้น google play store ได้
การแก้ไขเวอร์ชั่นทำได้โดย ไปกำหนดที่ไฟล์ config.xml ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Project ของเรา
ตามรูป
 

 
 
เช่นแก้ไขเป็น 1.0.1 หรืออื่นๆ เป็นต้น
จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการ export apk และลงทะเบียน sign apk ไฟล์ตาม
เนื้อหาในตอนที่แล้ว โดยสามารถข้ามขั้นตอนการสร้างไฟล์ keystore เพราะเราต้องใช้ไฟล์เดิม
 
ขั้นตอนอย่างย่อ สำหรับการอัพเดท app สำหรับ google play store
1. เปลี่ยนเวอร์ชั่นในไฟล์ config.xml
2. export ไฟล์ apk ด้วยคำสั่ง phonegap build --release android
3. copy ไฟล์ unsigned apk ไปไว้ที่โฟลเดอร์ของไฟล์ keystore
4. run คำสั่ง jarsigner และ zipalign
5. ได้ไฟล์ signed apk เอาไปทำการอัพโหลด ขึ้น google play store เพื่อทำการ publish
 


Tags:: keystore google play signed apk phonegap อัพเดท app
เนื้อหาพิเศษ เฉพาะสำหรับสมาชิก

กรุณาล็อกอิน เพื่ออ่านเนื้อหาบทความ

ยังไม่เป็นสมาชิก

สมาชิกล็อกอินหริอ สมัครสมาชิก และล็อกอิน ด้วย Facebookอย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ


URL สำหรับอ้างอิง