การอ่านไฟล์ Excel หรือ CSV ไฟล์ด้วย PHPExcel ใน Codeigniter

เขียนเมื่อ 8 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
phpexcel codeigniter codeigniter 3

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ phpexcel codeigniter codeigniter 3

ดูแล้ว 9,891 ครั้ง


เนื้อหาตอนนี้ จะมาแสดงตัวอย่างการอ่านไฟล์ Excel หรือ CSV ไฟล์อย่างง่าย
ด้วยรูปแบบไม่ซับซ้อน เพื่อต้องการดึงข้อมูลจากไฟล์ Excel นั้นมาใช้งาน
เช่น บันทึกลงฐานข้อมูล เป็นต้น
 
ปล. เนื้อหานี้ต่อจากตอนที่แล้ว
การติดตั้ง PHPExcel ให้สามารถใช้งานกับ Codeigniter 
 
ข้อมูลไฟล์ simple_excel.xlsx สำหรับทดสอบของเรา
 

 
 
รูปแบบที่จะทำคือ สร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้เลือกไฟล์ เพื่ออัพโหลดเข้ามา แล้ว
ทำการอ่านไฟล์ที่อัพโหลดนั้นทันทีโดยไม่ต้องบันทึกไฟล์นั้นไว้ในระบบ
 
<?php
echo form_open_multipart('simplephpexcel',' name="form_simplephpexcel" ');
?>
  <input type="file" name="fileupload" id="fileupload">
  <input type="submit" name="btn_upload" id="btn_upload" value="Upload">
<?php
echo "</form>";
?>
 
เมื่อสร้างฟอร์มสำหรับอัพโหลดไฟล์แล้วต่อไป เราก็จะรับค่าเมื่อมีการทำการอัพโหลดไฟล์
เข้ามา แล้วทำการเรียกใช้งาน PHPExcel เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์นั้นมาแสดง
 
<?php
// เมื่อส่งค่าปุ่มเพื่ออัพโหลดไฟล์เข้ามา คลิกที่ปุ่ม btn_upload
if($this->input->post("btn_upload")){
	$fileUpload=$_FILES['fileupload']['tmp_name'];  // ไฟล์ที่อัพโหลด
	// ตรวจสอบว่ามีการอัพโหลดไฟล์หรือไม่
	if(isset($fileUpload) && $fileUpload!=""){
		// โหลด excel library
		$this->load->library('excel');
		
		// อ่านไฟล์จาก path temp ชั่วคราวที่เราอัพโหลด
		$objPHPExcel = PHPExcel_IOFactory::load($fileUpload);
		
		// ดึงข้อมูลของแต่ละเซลในตารางมาไว้ใช้งานในรูปแบบตัวแปร array
		$cell_collection = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCellCollection();
		
		// วนลูปแสดงข้อมูล
		foreach ($cell_collection as $cell) {
			// ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
			$column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
			// คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
			$row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
			// ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
			$data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();			
			
			// เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
			// ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
			echo $data_value."<br>";
			
		}

	}
}
?>
 
หากเราต้องการแสดงเฉพาะคอลัมน์หรือแถวที่ต้องการ ก็สามารถใช้ if กำหนดค่า โดยเช็คค่า $column
หรือ $row ตามต้องการ ตัวอย่างเข่น ใช้เฉพาะข้อมูลในคอลัมน์ B เท่านั้น
 
		// วนลูปแสดงข้อมูล
		foreach ($cell_collection as $cell) {
			// ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
			$column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
			// คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
			$row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
			// ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
			$data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();			
			
			// เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
			// ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
			if($column=="B"){
				echo $data_value."<br>";
			}
			
		}
 
 
หรือดึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 5 เป้นต้นไป เช่น
 
		// วนลูปแสดงข้อมูล
		foreach ($cell_collection as $cell) {
			// ค่าสำหรับดูว่าเป็นคอลัมน์ไหน เช่น A B C ....
			$column = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getColumn();
			// คำสำหรับดูว่าเป็นแถวที่เท่าไหร่ เช่น 1 2 3 .....
			$row = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getRow();
			// ค่าของข้อมูลในเซลล์นั้นๆ เช่น A1 B1 C1 ....
			$data_value = $objPHPExcel->getActiveSheet()->getCell($cell)->getValue();			
			
			// เท่านี้เราก็สามารถแสดงข้อมูลจากการอ่านไฟล์ได้แล้ว และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้
			// ทำการบันทักลงฐานข้อมูล หรือแสดงได้เลย
			if($row>5){
				echo $data_value."<br>";
			}
			
		}
 
เท่านี้เราก็สามารถดึงข้อมูลจากไฟล์ excel หรือไฟล์ csv ที่อัพโหลดได้แล้ว
สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้ตามต้องการ


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับอ่านต่อที่บทความ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิง

คำแนะนำ และการใช้งาน

สมาชิก กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ เพื่อตั้งคำถามใหม่ หรือ ตอบคำถาม สมาชิกใหม่ สมัครสมาชิกได้ที่ สมัครสมาชิก


  • ถาม-ตอบ กรุณา ล็อกอินเข้าระบบ
  • เปลี่ยน


    ( หรือ เข้าใช้งานผ่าน Social Login )เว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ