การเลือก หรือ ไม่เลือก checkbox ทั้งหมด และ hilight ด้วย jQuery อย่างง่าย

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery checkbox hilight

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery checkbox hilightตัวอย่าง

Title
Data 1
Data 2
Data 3
Data 4
Data 5
Data 6
Data 7
Data 8
Data 9
Data 10
CSS Code ตัวอย่าง
 

<style type="text/css">
html,body{
	margin:0;
	padding:0;
	font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
	font-size:12px;	
}
/* css สำหรับแถวคี่ */
.RowOdd{
	background-color:#EAEAEA;		
}
/* css สำหรับแถวคู่ */
.RowEven{
	background-color:#FBFBFB;	
}
</style>


HTML Code ตัวอย่าง
 

<table class="myTable" width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tr>
  <td width="49" align="center" bgcolor="#CCCCCC"><input name="checkAll" type="checkbox" id="checkAll" value="1" /></td>
  <td width="451" bgcolor="#CCCCCC">Title</td>
 </tr>
  <tr class="RowOdd">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="1" />
	</td>
  <td>Data 1</td>
 </tr>
  <tr class="RowEven">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="2" />
	</td>
  <td>Data 2</td>
 </tr>
  <tr class="RowOdd">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="3" />
	</td>
  <td>Data 3</td>
 </tr>
  <tr class="RowEven">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="4" />
	</td>
  <td>Data 4</td>
 </tr>
  <tr class="RowOdd">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="5" />
	</td>
  <td>Data 5</td>
 </tr>
  <tr class="RowEven">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="6" />
	</td>
  <td>Data 6</td>
 </tr>
  <tr class="RowOdd">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="7" />
	</td>
  <td>Data 7</td>
 </tr>
  <tr class="RowEven">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="8" />
	</td>
  <td>Data 8</td>
 </tr>
  <tr class="RowOdd">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="9" />
	</td>
  <td>Data 9</td>
 </tr>
  <tr class="RowEven">
  <td align="center">
   <input class="myChkBox" name="Item[]" type="checkbox" id="Item[]" value="10" />
	</td>
  <td>Data 10</td>
 </tr>
  
</table>


Javascript Code ตัวอย่าง
 

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var HilightCSS={
		"background-color":"#FFC"
	}
	var NoHilightCSS={
		"background-color":""
	}	
	$("#checkAll").click(function(){
		var parentTR=$(".RowOdd,.RowEven");
    var statusCheckBox=($(this).attr("checked")=="checked")?true:false;
		$(this).parents(".myTable").find(".myChkBox")
		.attr("checked",statusCheckBox);
		if($(this).attr("checked")=="checked"){
			parentTR.css(HilightCSS);
		}else{
			parentTR.css(NoHilightCSS);
		}
	});
	
	$("input.myChkBox").click(function(){
		var parentTR=$(this).parents(".RowOdd,.RowEven");
		if($(this).attr("checked")=="checked"){
			parentTR.css(HilightCSS);
		}else{
			parentTR.css(NoHilightCSS);
		}
	});
	
});
</script>

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-06-2017


หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้งานกับ jQuery เวอร์ชั่น 1.7.1 เป็นต้นไป อาจจะต้องประยุกต์เพิ่มเติมหากใช้กับเวอร์ชั่นเก่าๆ 


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ