การเลื่อน jQuery UI tab อัตโนมัติ ตามเวลาที่กำหนด

เขียนเมื่อ 11 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
tab jquery jquery ui

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ tab jquery jquery uiศึกษาความสามารถในส่วนอื่นของ jQuery UI Tab ได้ด้วยตัวเองที่
http://jqueryui.com/demos/tabs/#method-rotate

ตัวอย่าง

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2

รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 3

โค้ดสำหรับทดสอบ
 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>jquery ui tab</title>
<?php
$jquery_ui_v="1.8.5";
$theme=array(
	"0"=>"base",
	"1"=>"black-tie",
	"2"=>"blitzer",
	"3"=>"cupertino",
	"4"=>"dark-hive",
	"5"=>"dot-luv",
	"6"=>"eggplant",
	"7"=>"excite-bike",
	"8"=>"flick",
	"9"=>"hot-sneaks",
	"10"=>"humanity",
	"11"=>"le-frog",
	"12"=>"mint-choc",
	"13"=>"overcast",
	"14"=>"pepper-grinder",
	"15"=>"redmond",
	"16"=>"smoothness",
	"17"=>"south-street",
	"18"=>"start",
	"19"=>"sunny",
	"20"=>"swanky-purse",
	"21"=>"trontastic",
	"22"=>"ui-darkness",
	"23"=>"ui-lightness",
	"24"=>"vader"
);
$jquery_ui_theme=$theme[6];
?>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />
<style type="text/css">
/* ปรับขนาดตัวอักษรของข้อความใน tabs 
สามารถปรับเปลี่ยน รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabs
*/
.ui-tabs{
	font-family:tahoma;
	font-size:11px;
}
</style>
</head>

<body>

<div id="tabs">
	<ul>
		<li><a href="#tabs-1">หัวข้อแท็บที่ 1</a></li>
		<li><a href="#tabs-2">หัวข้อแท็บที่ 2</a></li>
		<li><a href="#tabs-3">หัวข้อแท็บที่ 3</a></li>
	</ul>
	<div id="tabs-1">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 1</p>
	</div>
	<div id="tabs-2">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 2</p>
	</div>
	<div id="tabs-3">
		<p>รายละเอียดย่อยหัวข้อแท็บที่ 3</p>
	</div>
</div>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script class="jsbin" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8.5/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	// แทรกโค้ต jquery
	// กำหนดแบบทั่วไป
//	$("#tabs").tabs()
	
	// กำหนดแบบ ให้เลื่อน tab อัตโนมัติตามเวลาที่กำหนด
	// 1000 เท่ากับ 1 วินาที ตัวอย่างกำหนด 5000 เลื่อนทุกๆ 5 วินาที
	// true คือเมื่อเลื่อนจนถึงลำดับสุดท้าย ให้วนกลับมาเริ่มต้นใหม่
	// fกำหนดเป็น false ถ้าต้องการให้ทำการเลื่อนอัตโนมัติแค่ครั้งเดียว
	$("#tabs").tabs().tabs("rotate", 5000,true); 

	// กำหนดแบบเลื่อนหัวข้อซ้าย ขวาได้
	//	$("#tabs").tabs().find(".ui-tabs-nav").sortable({axis:'x'});
	
	// กำหนดแบบให้ซ่อนรายละเอียด เมื่อคลิกที่หัวข้อแท็บซ้ำ
	// $("#tabs").tabs({collapsible: true});

	 // กำหนดให้แสดงรายละเอียดเมื่อนำเมาท์มาอยู่เหนือหัวข้อแท็บ
	 // $("#tabs").tabs({event: 'mouseover'});
});
</script>

</body>
</html>

 กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ