การแสดง ข้อมูลใน infowindows ของ google map ด้วย ajax ใน jQuery

เขียนเมื่อ 12 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
infowindow google map jquery ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ infowindow google map jquery ajax

ตัวอย่างโค้ด ต่อไปนี้ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแสดง รายละเอียดของสถานที่ใดที่หนึ่ง
บนแผนที่ google ตัวอย่าง เช่น ต้องการแสดงที่ตั้งของบริษัท บน google map พร้อมกับแสดง
infowindows หรือ popup แสดงรายละเอียดของสถานที่นั้น เช่น แสดงเบอร์โทร อีเมลล์ ที่ตั้ง เป็นต้น


โดยใช้ ajax ดึงข้อมูล จากไฟล์ที่เราได้ทำการจัดรูปแบบข้อมูลการแสดงรายละเอียด ของสถานที่
มาแสดง เมื่อทำการโหลดแผนที่ขึ้นมา หรือเมื่อคลิกที่ตำแหน่ง ของสถานที่จากตัว marker

 

 ตัวอย่างโค้ด

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Google Map API 3 - 01</title>
<style type="text/css">
html { height: 100% }
body { 
	height:100%;
	margin:0;padding:0;
	font-family:tahoma, "Microsoft Sans Serif", sans-serif, Verdana;
	font-size:12px;
}
/* css กำหนดความกว้าง ความสูงของแผนที่ */
#map_canvas { 
	width:550px;
	height:400px;
	margin:auto;
	margin-top:100px;
}
</style>


</head>

<body>
  <div id="map_canvas"></div>
  
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
var map; // กำหนดตัวแปร map ไว้ด้านนอกฟังก์ชัน เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน จากส่วนอื่นได้
var my_Marker; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว marker
var infowindow; // กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บตัว popup แสดงรายละเอียดสถานที่
var GGM; // กำหนดตัวแปร GGM ไว้เก็บ google.maps Object จะได้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้น
function initialize() { // ฟังก์ชันแสดงแผนที่
	GGM=new Object(google.maps); // เก็บตัวแปร google.maps Object ไว้ในตัวแปร GGM
	// กำหนดจุดเริ่มต้นของแผนที่
	var my_Latlng  = new GGM.LatLng(13.761728449950002,100.6527900695800);
	var my_mapTypeId=GGM.MapTypeId.ROADMAP; // กำหนดรูปแบบแผนที่ที่แสดง
	// กำหนด DOM object ที่จะเอาแผนที่ไปแสดง ที่นี้คือ div id=map_canvas
	var my_DivObj=$("#map_canvas")[0]; 
	// กำหนด Option ของแผนที่
	var myOptions = {
		zoom: 13, // กำหนดขนาดการ zoom
		center: my_Latlng , // กำหนดจุดกึ่งกลาง
		mapTypeId:my_mapTypeId // กำหนดรูปแบบแผนที่
	};
	map = new GGM.Map(my_DivObj,myOptions);// สร้างแผนที่และเก็บตัวแปรไว้ในชื่อ map
	
	my_Marker = new GGM.Marker({ // สร้างตัว marker
		position: my_Latlng,  // กำหนดไว้ที่เดียวกับจุดกึ่งกลาง
		map: map, // กำหนดว่า marker นี้ใช้กับแผนที่ชื่อ instance ว่า map
//		draggable:true, // กำหนดให้สามารถลากตัว marker นี้ได้
		title:"คลิกเพื่อดูรายละเอียดของสถานที่!" // แสดง title เมื่อเอาเมาส์มาอยู่เหนือ
	});

	infowindow = new GGM.InfoWindow({
		content:$.ajax({
			url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูลจากไฟล์ placeDetail.php มาแสดง
			async:false
		}).responseText
	});
	
	// กำหนด event ให้กับตัว marker เมื่อคลิกที่ตัว marker ให้แสดง infowindows
	GGM.event.addListener(my_Marker, 'click', function() {
		infowindow.open(map,my_Marker); // ให้แสดง infowindows รายละเอียดสถานที่ ทุกครั้งที่โหลดแผนที่แล้ว 

	});		


	// กำหนด event ให้กับตัวแผนที่ เมื่อส่วนของแผนที่ทำการโหลดเรียบร้อยแล้ว
	GGM.event.addListener(map, 'tilesloaded', function() {
		infowindow.open(map,my_Marker); // ให้แสดง infowindows รายละเอียดสถานที่ ทุกครั้งที่โหลดแผนที่แล้ว 

	});}
$(function(){
	// โหลด สคริป google map api เมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้ว
	// ค่าตัวแปร ที่ส่งไปในไฟล์ google map api
	// v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize
	//	v เวอร์ชัน่ 3.2
	//	sensor กำหนดให้สามารถแสดงตำแหน่งที่เปิดแผนที่อยู่ได้ เหมาะสำหรับมือถือ ปกติใช้ false
	//	language ภาษา th ,en เป็นต้น
	//	callback ให้เรียกใช้ฟังก์ชันแสดง แผนที่ initialize
	$("<script/>", {
	  "type": "text/javascript",
	  src: "//maps.google.com/maps/api/js?v=3.2&sensor=false&language=th&callback=initialize"
	}).appendTo("body");	
});
</script>  
</body>
</html>

โค้ดไฟล์ placeDetail.php จัดรูปแบบ ตามต้องการ

<?php
header("Content-type:text/html; charset=UTF-8");        
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");       
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false);       
?>
<table width="300" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="10" rowspan="4">
    <img src="http://www.thetalentjungle.com/hospitality_blog/media/1/20080216-w-hotel-residences-doha.jpg"
     width="130" height="80">
    </td>
    <td width="10">&nbsp;</td>
    <td width="264">ชื่อสถานที่</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>ที่ตั้ง </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>รายละเอียด</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><a href="http://www.thetalentjungle.com/hospitality_blog/media/1/20080216-w-hotel-residences-doha.jpg"
     target="_blank">ลิ้งค์อ่านเพิ่ม</a></td>
  </tr>
</table>

 

    เพิ่มเติมเนื้อหา ครั้งที่ 1 วันที่ 14-03-2020


ให้ปรับรูปแบบการเรียกใช้งาน ajax แบบ async ใหม่สำหรับแสดงข้อมูล infowindow เดิม
 
infowindow = new GGM.InfoWindow({
	content:$.ajax({
		url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูลจากไฟล์ placeDetail.php มาแสดง
		async:false
	}).responseText
});   
 
เปลี่ยนเป็น
 
$.ajax({
	url:'placeDetail.php',//ใช้ ajax ใน jQuery ดึงข้อมูลจากไฟล์ placeDetail.php มาแสดง
}).done(function( data) {
	infowindow = new GGM.InfoWindow();
	infowindow.setContent(data);
	infowindow.open(map,marker);		  
});	


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ