การใช้งาน datepicker ใน jqueryui กับ ข้อมูล clone จาก ajax

เขียนเมื่อ 9 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
clone datepicker jqueryui ajax

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ clone datepicker jqueryui ajaxปัญหาการใช้ datepicker ใน jqueryui กรณี clone input แล้ว
datepicker ใช้งานไม่ได้ เนื่องจาก มีการ gen ค่า id ของ input ซ้ำกัน
ตั้งแต่มีการเรียกใช้  วิธีการแก้ปัญหา 
- กำหนด id เป็นค่าว่าง 
- ยกเลิก css hasDatepicker ที่ได้จากการ clone
- ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone
- เรียกใช้ datepicker() ใหม่อีกครั้ง
 
 
ตัวอย่าง
        
 
 
โค้ด คำอธิบายแสดงในโค้ด
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<?php  
$jquery_ui_v="1.8.5";  
$theme=array(  
  "0"=>"base",  
  "1"=>"black-tie",  
  "2"=>"blitzer",  
  "3"=>"cupertino",  
  "4"=>"dark-hive",  
  "5"=>"dot-luv",  
  "6"=>"eggplant",  
  "7"=>"excite-bike",  
  "8"=>"flick",  
  "9"=>"hot-sneaks",  
  "10"=>"humanity",  
  "11"=>"le-frog",  
  "12"=>"mint-choc",  
  "13"=>"overcast",  
  "14"=>"pepper-grinder",  
  "15"=>"redmond",  
  "16"=>"smoothness",  
  "17"=>"south-street",  
  "18"=>"start",  
  "19"=>"sunny",  
  "20"=>"swanky-purse",  
  "21"=>"trontastic",  
  "22"=>"ui-darkness",  
  "23"=>"ui-lightness",  
  "24"=>"vader"  
);  
$jquery_ui_theme=$theme[14];  
?>  
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/themes/<?=$jquery_ui_theme?>/jquery-ui.css" />  
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/<?=$jquery_ui_v?>/jquery-ui.min.js"></script>
<style type="text/css">  
html,body{ 
  padding:0px; 
  margin:0px; 
} 
body{
	font-size:12px;	
}
div.test_demo_main{
	margin:auto;
	width:75%;	
}
.ui-datepicker{  
/*  width:150px; */ 
  font-family:tahoma;  
  font-size:11px;  
  text-align:center;  
}  
</style>  

</head>

<body><div class="test_demo_main">
<br />
<br />

<form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
<table id="myTbl" width="650" border="1" cellspacing="2" cellpadding="0"> 
 <tr class="firstTr"> 
  <td width="119"> 
  <select name="data1[]" id="data1[]"> 
  <option value="">Please select</option> 
  <option value="1">data1</option> 
  <option value="2">data2</option> 
  </select></td> 
  <td width="519"> 
  <input name="h_item_id[]" type="hidden" id="h_item_id[]" value="" /> 
  <input type="text" class="text_data datepicker" name="data2[]" value="" /> 
  </td> 
  </tr>   
</table> 
<br /> 
<table width="500" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
 <tr> 
  <td> 
  <button id="addRow" type="button">+</button>  
  &nbsp; 
  <button id="removeRow" type="button">-</button> 
  &nbsp; 
  &nbsp; 
  &nbsp; 
  <input name="h_all_id_data" type="hidden" id="h_all_id_data" value="" />   
  <input type="submit" name="Submit" id="Submit" value="Submit" /></td> 
 </tr> 
</table> 
</form> 

</div>


<script type="text/javascript"> 
$(function(){ 

	$(".datepicker").datepicker();

  $(document.body).on("click","#addRow",function(){ 
    // ส่วนของการ clone ข้อมูลด้วย jquery clone() ค่า true คือ 
    // การกำหนดให้ ไม่ต้องมีการ ดึงข้อมูลจากค่าเดิมมาใช้งาน 
    // รีเซ้ตเป็นค่าว่าง ถ้ามีข้อมูลอยู่แล้ว ทั้ง select หรือ input 
	
    $(".firstTr:eq(0)").clone(true)  
    .find("input").attr("value","").end() 
    .find("select").attr("value","").end() // 
    .appendTo($("#myTbl")); 
		var lastIndex=$(".datepicker").size()-1; // หา index ของตัว input ล่าสุด
		$(".datepicker:eq("+lastIndex+")")
		.attr("id", "") // - กำหนด id เป็นค่าว่าง 
		.removeClass('hasDatepicker') // - ยกเลิก css hasDatepicker ที่ได้จากการ clone
		.unbind() // - ยกเลิกการจัดการทั้งหมด ที่ได้มาจากตัว clone		
		.datepicker(); // - เรียกใช้ datepicker() ใหม่อีกครั้ง
		
  }); 
  $("#removeRow").click(function(){ 
    // // ส่วนสำหรับการลบ 
    if($("#myTbl tr").size()>1){ // จะลบรายการได้ อย่างน้อย ต้องมี 1 รายการ 
      $("#myTbl tr:last").remove(); // ลบรายการสุดท้าย 
    }else{ 
      // เหลือ 1 รายการลบไม่ได้ 
      alert("ต้องมีรายการข้อมูลอย่างน้อย 1 รายการ"); 
    } 
  });  


}); 
</script> 

</body>
</html>


กด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

URL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ