การใช้งาน jQuery.contains() ใน jQuery 1.4

เขียนเมื่อ 13 ปีก่อน โดย Ninenik Narkdee
jquery contain

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ jquery containjQuery.contains()
ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามี DOM 0bject หนึ่งอยู่ในอีก DOM Object หนึ่งหรือไม่ เช่น มีแท็ก li อยู่ในแท็ก div หรือไม่

รูปแบบการใช้งาน
jQuery.contains( container, contained )
หรือ
$.contains( container, contained )
คืนค่าเป็น true หรือ false (จากการทดสอบ จะคืนค่าเป็น 16 ถ้าเป็นจริง และเป็น 0 ถ้าเป็นเท็จ)
container คือ DOM Object ที่มี DOM Object ตัวอื่นอยู่ภายใน หรือ ตัวที่คลุม DOM Object ตัวอื่นอยู่
contained คือ DOM Object ที่บรรจุอยู่ใน DOM Object ตัวอื่น

CSS Code ตัวอย่าง

<style type="text/css">
div#containTest{
  background-color:#FFFFCC;
  padding:5px;
}
ul#testList{
  background-color:#FFCCCC;
}
</style>

HTML Code ตัวอย่าง

<div id="containTest">
<ul id="testList">
<li>list 1</li>
<li>list 2</li>
<li>list 3</li>
</ul>
</div>
<span></span>
<input type="button" name="case_no1" id="case_no1" value="เช็คว่ามี li อยู่ใน div" />
<input type="button" name="case_no2" id="case_no2" value="เช็คว่ามี span อยู่ใน div" />

jQuery Code ตัวอย่าง

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
  $("input#case_no1").click(function(){
    var logVar=$.contains($("div#containTest").get(0),$("li").get(0));
    if(logVar){
      alert("Yes");
    }else{
      alert("No");
    }
  });
  $("input#case_no2").click(function(){
  var logVar=$.contains($("div#containTest").get(0),$("span").get(0));
    if(logVar){
      alert("Yes");
    }else{
      alert("No");
    }
  }); 
});
</script>

ตัวอย่างกด Like หรือ Share เป็นกำลังใจ ให้มีบทความใหม่ๆ เรื่อยๆ น่ะครับ

Tags:: jquery containURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ