การใช้งาน method .clearQueue() ใน jQuery 1.4 javascript library เวอร์ชั่นล่าสุด

26 January 2010 By Ninenik Narkdee
clearqueue jquery

คำสั่ง การ กำหนด รูปแบบ ตัวอย่าง เทคนิค ลูกเล่น การประยุกต์ การใช้งาน เกี่ยวกับ clearqueue jqueryดาวน์โหลดไฟล์ js เวอร์ฃั่นล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ http://jquery.com/

.clearQueue()
ใช้สำหรับยกเลิกฟังก์ชั่นใดๆ ก็ตามที่อยู่ใน method .queue()
รูปแบบการใช้งาน
.clearQueue( [ queueName ] )
queueName คือ ข้อความที่แสดงชื่อของ queue หากไม่กำหนด ค่าเริ่มต้นจะเป็น fx

เมื่อมีการเรียกใช้ method .clearQueue() จะทำให้ฟังก์ชั่นใดๆ ก็ตามที่อยู่ใน method .queue() จะถูกยกเลิก หากเรียกใช้งาน .clearQueue() โดยไม่ได้กำหนดค่่า อาร์กิวเมนต์ หรือ queueName จะเป็นการยกเลิก ฟังก์ชั่นทั้งหมดจาก queueName ที่ชื่อ fx ชื่องเป็นค่าเริ่มต้น

CSS code ตัวอย่าง

<style type="text/css">
div#testit{
width:35px;
height:35px;
border:1px solid #EAEAEA;
background-color:#99CC99;
position:relative;
display:none;
}
</style>

HTML code ตัวอย่าง

<div id="testit"></div>

jQuery Code ตัวอย่าง

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function(){
	var leftIT=$("div#testit").offset().left;
	$("#start").click(function(){
		$("div#testit").show("slow");
		$("div#testit").animate({left:'+=200'},5000);
		$("div#testit").queue(function(){
			$(this).css({
				"border":"1px solid #FFFF99",
				"background-color":"#FFCC33"
			});
		});	
	});
	$("#stop1").click(function(){
		$("div#testit").stop();
	});
	$("#stop2").click(function(){
		$("div#testit").stop(true);
	});	
	$("#stop3").click(function(){
		$("div#testit").clearQueue();
	});
	$("#stop4").click(function(){
		$("div#testit").clearQueue().stop();
	});		
	$("#Reset").click(function(){
		$("div#testit").css({
			"left":leftIT,
			"width":"35px",
			"height":"35px",
			"border":"1px solid #EAEAEA",
			"background-color":"#99CC99",
			"position":"relative",
			"display":"none"
		});
		$("div#testit").clearQueue().stop();
	});
});
</script>

 


ยกเลิกการ animate แต่ฟังก์ชันใน method .queue() ยังคงอยู่ และทำงาน
ยกเลิกการ animate และฟังก์ชันใน method .queue() ถูกยกเลิก
การ animate ยังคงอยู่ แต่ฟังก์ชันใน method .queue() ถูกยกเลิก
ยกเลิกการ animate และฟังก์ชันใน method .queue() ถูกยกเลิก
อย่าลืมกด Like กด Share เป็นกำลังใจ ในการสร้างบทความใหม่ๆ น่ะครับ

Tags:: jquery clearqueueURL สำหรับอ้างอิงเว็บไซต์ของเราให้บริการเนื้อหาบทความสำหรับนักพัฒนา โดยพึ่งพารายได้เล็กน้อยจากการแสดงโฆษณา โปรดสนับสนุนเว็บไซต์ของเราด้วยการปิดการใช้งานตัวปิดกั้นโฆษณา (Disable Ads Blocker) ขอบคุณครับ